Jak na PPC kampaně s omezeným rozpočtem?

kampaně s omezeným rozpočtem
Pro efektivní PPC strategii ve skutečnosti nepotřebujete obrovský rozpočet. I s menším finančním obnosem je možné maximalizovat úspěch PPC kampaní.

Pro efektivní PPC strategii ve skutečnosti nepotřebujete obrovský rozpočet. I s menším finančním obnosem je možné maximalizovat úspěch PPC kampaní.

U výkonu PPC kampaní může hrát velkou roli rozpočet. Bez správného plánování však ani ten nezaručuje požadované výsledky. Inzerenti se velmi často mylně domnívají, že čím větší rozpočet budou na kampaň mít, tím lepší výsledky mohou očekávat. Malé podniky ale nemusí vždy mít prostředky na to, aby mohly rozpočet určený pro PPC kampaně, navýšit. A přesto mohou mít jejich reklamy skvělé výsledky.

Existuje několik způsobů, díky kterým můžete vytvořit strategii PPC reklamy, která maximalizuje její výkon, a to bez ohledu na velikost rozpočtu.

Stanovení cílů kampaně

Když začínáte s PPC reklamou, plánování je vždy klíčové. Vždy byste měli mít předdefinovaný cíl, kterého se v rámci kampaně budete držet. Stanovte si tedy denní rozpočet, dobu trvání kampaně a počet potenciálních zákazníků, které byste pomocí kampaně chtěli oslovit. Na základě tohoto plánu pak vytvořte reklamy, které budete dále optimalizovat.

Při rozdělování rozpočtu buďte strategičtí

V rámci PPC kampaní byste také měli usilovat o zlepšení CPA. Chcete-li snížit CPA, zaměřte se na zvýšení míry konverze a snížení ceny za proklik. A jak na to? Jednoduše podpořte reklamy, které fungují, a ty, kterém se příliš dobře nedaří, pozastavte.

Proveďte výzkum klíčových slov

Proveďte také důkladný průzkum klíčových slov. Ten vám pomůže lépe cílit a oslovit relevantní publikum. Seznam klíčových slov by měl obsahovat jak nejvíce vyhledávaná slova klíčová slova, tak long tail. Vždy byste se také měli zaměřit na to, aby klíčová slova byla co nejrelevantnější. Chcete-li vypočítat účinnost vaší strategie, stačí vynásobit hledanost klíčových slov x CTR a získáte odhadovanou návštěvnost. Tímto způsobem můžete analyzovat jak objem vyhledávání, tak cenu za kliknutí. Abyste maximalizovali efektivitu svých kampaní s omezeným rozpočtem, doporučujeme pravidelně kontrolovat.

výzkum klíčových slov

Zaměřte se na cílení

Cílení na správné publikum je jednou z dalších klíčových součástí PPC reklamy. Pokud se například v podnikání zaměřujete na publikum v konkrétní oblasti, ujistěte se, že na dané oblasti cílíte i v PPC reklamách. V opačném případě byste zbytečně platili za nerelevantní prokliky.

Kontrolujte také výkonnost jednotlivých klíčových slov, konkrétních reklamních textů atd. Sledujte, které reklamy skutečně fungují.

Snažte se zlepšit skóre kvality

Skóre kvality v AdWords ovlivňuje cenu za proklik. Společnost Google skóre kvality považuje za velmi důležité a je na něm závislé i CPA. Pokud za PPC reklamu chcete platit co nejméně, skóre kvality je pro vás velmi důležité. Zlepšit skóre kvality můžete například tak, že vytvoříte relevantní reklamu pro dané publikum, zaměříte se na správná klíčová slova, upravíte vstupní stránky tak, aby byly pro dané cílové publikum relevantní atd.

Závěr

Pouze rozpočet o celkovém výkonu kampaní nerozhoduje. Mnohem důležitější je strategie, neustálé sledování průběhu kampaní a optimalizace. Zaměřujte se proto na reklamy s nejlepším výkonem a podpořte tak ty, které fungují. Tímto způsobem je možné propagovat vaše služby za nižší cenu. Velmi důležité je také správné cílení.

Autor: Petr Hádek, Martina Rosenkrancová a kolektiv

Zdroj: cpcstrategy.com, ppchero.com, google.com

 

Více článků z blogu