Zamítnutí PPC reklamy Google Ads
Dostali jste zprávu od Googlu, že vaše PPC reklama byla zamítnuta? Zjistěte, jaké jsou nejběžnější důvody zamítnutí a jak je opravit.

Každý obchodník, který k propagaci svého byznysu používá PPC reklamy Google Ads, musí čelit stále častějšímu problému, kdy jeho nové reklamy nejsou schváleny nebo jsou zamítnuty již běžící reklamy. Google totiž nejen zpřísňuje své stávající podmínky, ale také zavádí podmínky nové, které ovlivňují i reklamní kampaně, které již nějakou dobu fungují. Pocit, že jste investovali spoustu času a invence do vytvoření reklam, které jsou následně zamítnuty, je velice frustrující. V tomto článku probereme běžné důvody zamítnutí PPC reklam, kroky k jejich nápravě a také co dělat, pokud důvod zamítnutí nespadá do běžné kategorie.

Pokud se vaše reklamy v Google Ads nezobrazují, jedním z nejčastějších důvodů je právě jejich zamítnutí z důvodu nedodržení zásad Google Ads. To však s sebou může přinést i další problémy, protože pokud porušujete zásady Google Ads, znamená to nejen to, že vaše reklamy nebudou schváleny a nebudou se zobrazovat, ale také to, že v případě častého porušení zásad Google Ads může být pozastaven celý váš účet. Důvodů pro zamítnutí reklamy může být poměrně mnoho, seznamte se s osmi z nich, které jsou nejčastější.

8 nejčastějších důvodů zamítnutí reklam v Google Ads

• Vaše vstupní stránka ještě není aktivní. Reklamy, které odkazují na vstupní stránky, které nejsou aktivní, Google automaticky zamítne. Myslete na to při spouštění reklamy na nově vytvořené stránky, abyste nespustili reklamu dříve než vstupní stránku.

 • Na vaší vstupní stránce je umístěn zakázaný obsah. Google kontroluje vaše vstupní stránky, aby zajistil, že neobsahují nic, co by porušovalo jejich zásady. Pokud je vaše reklama zamítnuta a v samotné reklamě žádnou chybu nenajdete, podívejte se na svou vstupní stránku a zjistěte, zda na ní nedošlo k porušení zásad Google Ads.

• Vaše reklama používá obrázky nebo videa nízké kvality. Google automaticky zamítá reklamy, které obsahují obrázky, které jsou rozmazané nebo nevyplňují celý prostor velikosti obrázku. Zamítnutí se týká také videa se špatnou kvalitou zvuku.

• Reklama obsahuje slova, která jsou celá napsána velkými písmeny. Google Ads nepovoluje používat slova psaná velkými písmeny kromě určitých výjimečných případů. Tyto výjimky zahrnují kuponové kódy, běžné zkratky (například „ASAP“), ochranné známky, názvy značek a názvy produktů.

• Vaše zobrazovaná URL adresa a cílová URL adresa se liší v kořenové doméně. Zobrazovaná URL adresa se sice může lišit od adresy, na kterou směřuje odkaz, ale Google vyžaduje, aby kořenová doména byla stejná.

• Vaše reklama obsahuje jako výzvu k akci spojení „klikněte sem“ nebo „klikněte zde“ a podobně. Každá reklama, která použije podobnou výzvu k akci, bude okamžitě automaticky zamítnuta.

• Reklama obsahuje příliš mnoho vykřičníků nebo reklama používá symboly, které nejsou určeny k původnímu účelu. Je povolen pouze jeden vykřičník na reklamu, který však nesmí být v nadpisu reklamy. Google také nepovoluje používání symbolů, jako je @, pro jiné účely, než je jejich původní účel.

• Součástí vaší reklamy je obsah chráněný autorskými právy. Pokud má jiná firma autorská práva na určitá slova či slovní spojení, bude vaše reklama za jejich použití zamítnuta, což je důležité mít na paměti při vytváření konkurenčních kampaní.

PPC reklama Google Ads

Co si počít, pokud je vaše reklama zamítnuta

V případě, že obdržíte zprávu o zamítnutí reklamy, vaším prvním krokem by mělo být zjištění důvodu, proč k zamítnutí došlo. Pokud zjistíte, v čem spočívá důvod zamítnutí, můžete danou reklamu opravit. Jakmile aktualizujete reklamu tak, aby vyhovovala zásadám Google Ads, a uložíte změny, reklama se automaticky znovu odešle ke kontrole. Co si však počít, pokud sami nedokážete zjistit, proč byla vaše reklama zamítnuta, nebo důvod zamítnutí nespadá mezi výše uvedené běžné důvody?

Pokud byla vaše reklama zamítnuta a domníváte se, že jde o omyl, nebo si myslíte, že splňujete některou z výjimek uvedených v zásadách inzerce Googlu, můžete požádat o manuální kontrolu, zda vaše reklama může být schválena. Také v případě, že nemůžete najít chybu, která byla důvodem zamítnutí, můžete kontaktovat podporu Googlu a požádat o kontrolu. Kontaktní informace najdete pod ikonou otazníku v rozhraní Google Ads. Podpora Googlu prověří vaše odvolání, a pokud došlo k zamítnutí omylem, vaše reklamy budou schváleny.

Pokud neschválení nebylo chybou, podpora Googlu vám také poskytne podrobnější podrobnosti o příčině zamítnutí. Důvody, proč nelze zjistit chybu, jsou různé. Může jít o dočasnou chybu serveru či nedostupnost vstupní stránky, která se později již nevyskytuje, nebo porušení některé z nových zásad, které ovlivňují již dříve schválené reklamy. Prostředí PPC reklam je velmi proměnlivé. Měli byste proto pravidelně sledovat zprávy ve vašem účtu Google Ads, kde se dozvíte o změnách a nových pravidlech týkajících se vašeho účtu.

 

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Vlastimil Malík

Foto zdroj: pixabay.com

 

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Upgates
FastCentrik
Shoptet