umělá inteligence
Umělá inteligence (AI) se ve společnosti stala módním slovem, zejména díky široké pozornosti, kterou si v posledních letech získaly pokročilé platformy AI, jako je ChatGPT.

Nicméně ještě předtím, než se umělá inteligence stala pojmem, byla již začleněna do struktury digitálních marketingových strategií prostřednictvím platforem, jako je Google Ads.

Společnost Google byla průkopníkem ve využívání AI k transformaci reklamního prostředí a využívala strojové učení a automatizaci, aby pomohla firmám optimalizovat jejich online prezentaci a reklamní výkon.

V tomto článku se seznámíme s užitečnými funkcemi umělé inteligence Google Ads, které vám mohou pomoci zlepšit výsledky, navázat pevnější vztahy se zákazníky a prohloubit marketingové know-how.

Pojďme se podívat na funkce v Google Ads, které jsou vytvořeny pro zvýšení úspěšnosti vašich kampaní: 

  • Kampaně ve vyhledávání řízené umělou inteligencí
  • Funkce AI Performance Max
  • Automaticky vytvořené podklady
  • Konverzační zkušenost v Google Ads
  • Vylepšení měření Google Analytics 4
  • Optimalizované cílení
  • Kreativní nástroje využívající umělou inteligenci YouTube
  • Kampaně v aplikacích

Funkce umělé inteligence v reklamách Google

Pojďme se blíže podívat na základní nabídky, které bezproblémově využívají umělou inteligenci, aby zlepšily vaše zkušenosti s Google Ads.

1. Kampaně ve vyhledávání řízené umělou inteligencí

Díky využití sofistikovaného strojového učení jsou nyní kampaně ve vyhledávání řízené umělou inteligencí chytřejší než kdykoli předtím a s neuvěřitelnou přesností dolaďují strategie nabídek, rozšiřují typy shod a zdokonalují relevanci reklam v průběhu jejich realizace. Tento vývoj znamená, že vaše cílení není jen efektivní – je strategické a maximalizuje návratnost vašich investic.

V průběhu let se možnosti volné shody výrazně posunuly, což vám umožňuje dále zpřesňovat kampaně reklam ve vyhledávání. Spojením klíčových slov s širokou shodou s funkcí Smart Bidding a responzivními reklamami ve vyhledávání nejenže rozšíříte síť, ale také zachytíte spoustu příležitostí ke konverzi, které by vám jinak mohly uniknout, čímž se vám otevřou nové možnosti návratnosti investic.

2. AI funkce v rámci PMax

Většina digitálních marketérů již zná Performance Max, klíčový reklamní nástroj společnosti Google. Jste si však plně vědomi všech jeho funkcí založených na umělé inteligenci?

Performance Max vyniká svou schopností využívat rozsáhlou škálu reklamních kanálů a zdrojů společnosti Google a přesahuje rámec tradičních vyhledávacích výrazů, aby identifikoval příležitosti pro vysokou návratnost investic.

Je navržen nejen pro rozšíření dosahu, ale i pro ponor do hloubky dosud neprozkoumaných segmentů publika a příležitostí ke konverzi.

Ve své podstatě využívá Performance Max rozsáhlé datové zdroje společnosti Google k odhalení potenciálních zákazníků, kteří by jinak zůstali skryti, a využívá nové segmenty trhu a zájmy uživatelů. Tato schopnost je založena na sofistikovaných signálech umělé inteligence a strojovém učení, které analyzují chování uživatelů, jejich preference a trendy napříč internetem, a nabízí tak diferencovanější a efektivnější přístup k cílené reklamě.

3. Automaticky vytvářené podklady

Tento nástroj vyniká při zvyšování relevance reklamy ve vyhledávání. Vytváří titulky a popisy na základě kontextu vaší reklamy, jako je cílová stránka a stávající reklamy, čímž zlepšuje sílu reklamy. Podporuje více jazyků a brzy integruje generativní umělou inteligenci v USA a Velké Británii, takže nabízí ještě více obsahu na míru.

4. Konverzační zkušenosti v reklamách Google

Zapojte se do konverzací v přirozeném jazyce s Google Ads a vytvářejte efektivní klíčová slova a další podklady. Stačí zadat adresu URL vašeho webu a umělá inteligence navrhne prvky kampaně, které můžete upravit. V beta testování pro angličtinu v USA a Velké Británii jde o výraznou úsporu času a zdroj kreativní inspirace. Na tuto funkci v dalších jazycích včetně češtiny si ještě budeme muset počkat. 

5. Vylepšení měření v Google Analytics 4

Díky začlenění umělé inteligence je Google Analytics 4 robustním nástrojem pro měření, který dokáže automaticky získávat informace a předvídat budoucí spotřebitelské trendy. Tato prediktivní schopnost je cenná zejména pro inzerenty, kteří chtějí vylepšit své kampaně pro optimální výkon a získat jemnější znalosti o své spotřebitelské základně.

6. Optimalizované cílení

Optimalizované cílení s umělou inteligencí představuje velký krok vpřed ohledně cílových publik. Nepracuje pouze s nejlepšími publiky, která již znáte, ale využívá také signály z celého ekosystému Google, aby vás nasměrovalo na nové, relevantní zákazníky. Tito zákazníci jsou vybíráni na základě jejich pravděpodobnosti konverze, a to vše v souladu s konkrétními cíli vaší kampaně.

Vaše znalosti o vaší zákaznické základně a jejich hodnotě jsou klíčové – podle nich se umělá inteligence řídí, aby vytvářela chytřejší a relevantnější shody. Když toto porozumění spojíte s možnostmi umělé inteligence společnosti Google, nejenže rozšíříte svůj dosah, ale také jej vyladíte na co nejrelevantnější, což může výrazně zvýšit návratnost investic.

7. Kreativní nástroje YouTube poháněné umělou inteligencí

Kreativní nástroje poháněné umělou inteligencí na platformách, jako je YouTube, přinášejí revoluci do způsobu tvorby a vylepšování videoreklamy. To je obzvláště důležité vzhledem k různorodým způsobům, jakými publikum konzumuje obsah. 

Navázání kontaktu s publikem na YouTube je snazší než kdykoli předtím. Pomocí nástrojů řízených umělou inteligencí můžete vytvářet poutavé videoreklamy nebo vylepšovat ty stávající pomocí možností, jako je stříhání videa, přidávání hlasových komentářů atd. Tyto funkce zajistí, že vaše reklamy budou nejen kvalitní, ale také dokonale přizpůsobené diváckým preferencím vašeho publika.

Můžete také spustit cílené videokampaně přizpůsobené vašim konkrétním cílům. Například kampaně Video reach jsou skvělé pro budování povědomí, kampaně Video view jsou určeny pro zvýšení pozornosti a kampaně Video action jsou zaměřeny na podněcování akce. Tento strategický přístup s využitím nástrojů a typů kampaní poháněných umělou inteligencí vám pomůže nejen oslovit své publikum na YouTube, ale také s ním co nejefektivněji a nejrelevantněji komunikovat bez ohledu na to, jakým způsobem s různorodým obsahem platformy komunikuje.

8. Kampaně na aplikace

Kampaně na aplikace, speciálně přizpůsobené pro mobilní aplikace, využívají umělou inteligenci k zefektivnění propagace aplikací napříč nejvýznamnějšími kanály Google v rámci jedné kampaně. Dokážou identifikovat a udržet vysoce hodnotné uživatele aplikací, stejně jako znovu zapojit ty, kteří již aplikaci používají.

Ať už propagujete maloobchodní aplikaci, nebo zavádíte novou hru, kampaně pro aplikace jsou vaší strategií pro navázání kontaktu s nejcennějšími uživateli. Stačí nastavit cíle a tyto kampaně využijí plnou sílu umělé inteligence Google k efektivní propagaci vaší aplikace napříč rozsáhlými kanály, a to vše v rámci jedné konsolidované kampaně.

Najděte pro svou firmu tu správnou funkci Google Ads využívající umělou inteligenci

Závěrem lze říci, že integrace umělé inteligence do Google Ads představuje pro digitální marketéry významný pokrok. Znásobuje vaše odborné znalosti a umožňuje vám rozšířit vaši kreativitu a znalosti o výkonné poznatky založené na datech.

Tato technologie vám umožňuje rychlejší a efektivnější marketing, který vychází vstříc zákazníkům přesně tam, kde se nacházejí, a to i v těch nejnepředvídatelnějších scénářích. A co je nejdůležitější, přináší spolehlivou a silnou návratnost investic a otevírá nové cesty k růstu.

Využitím umělé inteligence v kampaních Google Ads nejen držíte krok s prostředím digitálního marketingu, ale také nastavujete laťku výš a měníte výzvy v příležitosti k úspěchu a růstu.

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Martina LeVeneur

Foto zdroj: pixabay.com

Více článků z blogu

7 mocných výhod PPC reklamy

Objevte svět PPC reklamy - strategie s nízkým rizikem a vysokým ziskem pro B2B, B2C i neziskové organizace. Vyzkoušejte ji nyní a doplňte své marketingové úsilí.
Přečíst článek

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Upgates
FastCentrik
Shoptet
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
ecomail
Mailchimp