autorita domény
Co je to doménová autorita a jak vám může pomoci dostat váš web na vrchol vyhledávání? Dozvíte se v tomto článku.

Doménová autorita je jedním z hodnoticích faktorů, který rozhoduje o tom, kde se váš web zobrazí ve výsledcích vyhledávání. Pro dosažení vašeho úspěchu je nezbytná. V dnešním článku si proto povíme, co si přesně pod doménovou autoritou představit, a zodpovíme další otázky, které vás v souvislosti s ní trápí.

Autorita domény je jednou ze zásadních metrik, kterou vyvinula společnost MOZ, a která slouží k ohodnocení autority domény na základě zpětných odkazů (je závislá na autoritě domén, které na vaši doménu odkazují). Je to tedy hodnotící parametr, který rozhoduje o tom, na jakém místě na stránkách s výsledky vyhledávání (SERP) se právě váš web zobrazí. Jejím základem je portfolio zpětných odkazů vašeho webu, jež představuje hodnotící měřítko. Udává se v rozsahu od 1 do 100, přičemž čím vyššího skóre dosáhnete, tím lépe se váš web umístí ve výsledcích vyhledávání.

Doménová autorita a způsob jejího fungování

Autorita domény používá model strojového učení společnosti MOZ, který zohledňuje desítky hodnotících signálů, aby prediktivně našel nejvhodnější algoritmus, který nejsilněji koreluje s hodnocením ve vyhledávačích v reálném světě na tisících různých klíčových slov ve více vyhledávačích. Pokud byste chtěli hlouběji proniknout do způsobu výpočtů, pak vězte, že autorita domény není ve skutečnosti založena na žádné jednotlivé metrice hodnocení. Ona naopak integruje desítky metrik souvisejících s kvalitou, kvantitou a rozmanitostí příchozích odkazů směřujících do domény. A doménovou autoritou se pak rozumí okamžik, kdy jsou všechny tyto metriky zkombinovány do algoritmu, který předpovídá, jak dobře se jakákoli daná doména pravděpodobně umístí pro dané klíčové slovo ve více vyhledávačích.

Algoritmus autority domény využívá techniky strojového učení k prediktivnímu nalezení toho, co považuje za „nejvhodnější“ algoritmus pro korelaci metrik odkazů s hodnocením mezi skutečnými daty výsledků vyhledávání. Na jeho výpočtech se podílejí desítky faktorů, takže doménová autorita se vždy mění při každé kontrole, jelikož se neustále aktualizuje velké množství dat.

¨Doména

Je vám doménová autorita k něčemu nebo k ničemu?

Možná si kladete otázku, zda opravdu doménovou autoritu k něčemu potřebujete. Vzhledem k tomu, že je autorita domény korelována s hodnocením a pomáhá určit, jak dobře se bude webová stránka umísťovat v SERP, je pro vás opravdu důležitá. Větší pravděpodobnost vyššího umístění ve výsledcích vyhledávání totiž znamená větší organickou návštěvnost a vyšší počet konverzí, což téměř vždy vede ke zvýšení příjmů.

Dobré skóre je základ – ale kolik to je?

Když už tedy víte, že se bez kvalitní doménové autority neobejdete, pojďme si položit otázku, jaké skóre je tedy to pravé? Zklamáním pro vás možná bude informace, že vlastně neexistuje žádné průměrné skóre doménové autority. Je to proto, že doménová autorita se nesnaží odkazovat na jiné domény a jejich doménové autority ve vztahu k sobě samé (jinými slovy, neříká, že doména X má doménovou autoritu 70 a doména Y má doménovou autoritu 30, takže doména X je dvojnásobně lepší). Autorita domény vám pouze sděluje jakési skóre, které říká, s jakou pravděpodobností bude mít doména dobré hodnocení. Při spuštění vašeho webu bude skóre doménové autority 1 a platí, že čím vyššího skóre budete dosahovat, tím lépe se bude váš web zobrazovat ve výsledcích vyhledávání.

Skóre doménové autority není užitečné pro stanovení toho, jak se stránky konkrétní domény budou umisťovat ve vyhledávačích, ale je dobrým ukazatelem relativní kvality a konkurenceschopnosti v SERP, což může být užitečné při porovnávání nebo posuzování síly vaší vlastní domény s konkurencí.

Jak zlepšit doménovou autoritu?

Je jasné, že při propagaci webu chce každý dosáhnout co nejlepší doménové autority a zobrazovat se co nejvýše v SERP. Nejlepším způsobem, jak zlepšit hodnocení doménové autority vašeho webu, je zlepšit jeho celkový stav z hlediska SEO, se zvláštním důrazem na kvalitu a počet externích odkazů, které na něj směřují.

Co má neblahý vliv na doménovou autoritu?

Stejně tak, jako můžete správnou optimalizací SEO doménovou autoritu zlepšit, můžete ji různými špatně zvolenými strategiemi i zhoršit. Doménovou autoritu mohou negativně ovlivnit zpětné odkazy pocházející ze stránek šířících spam, nedostatek kvalitních zpětných odkazů z různých zdrojů nebo příliš mnoho nekvalitních odkazů směřujících na vaši doménu ze špatných míst webu – tedy z míst, která by Google mohl považovat za spojování s „nepřirozenými“ destinacemi. V některých případech mohou majitelé zcela nových webových stránek zjistit, že autorita domény je během prvních několika měsíců existence nižší, než očekávali – to je ale naprosto normální, proto to rozhodně nevzdávejte.

Proč se skóre autority domény mění?

Určit přesný důvod vedoucí ke zvýšení nebo snížení doménové autority je poměrně obtížné. Pokud se vaše skóre zlepšilo nebo snížilo, může na to mít vliv celá řada vnějších faktorů, mezi které patří například to, že:

  • nejuznávanější weby zaznamenaly velký nárůst odkazů, což narušilo proces škálování;
  • váš odkazový profil musí být ještě indexován;
  • jste získali odkazy z webových stránek, které neovlivňují hodnocení Google;
  • vaše autorita je na nižší straně spektra a v důsledku toho je náchylnější k výkyvům v rozsahu;
  • atd.

Provádí doménová autorita měření odkazů?

Je třeba pochopit, že samotná doménová autorita přímo neměří odkazy a rozhodně není určena k odhadování počtu odkazů, které máte, nebo kdo by na vás mohl odkazovat. Zahrnuje mnoho faktorů souvisejících s kvalitou a množstvím příchozích odkazů směřujících na doménu, ale nepokouší se kvantifikovat tyto datové body pro jednotlivé názvy domén. Pointa doménové autority je v tom, že ne všechny odkazy jsou vytvořeny stejně a neexistuje žádná metrika, která by vám řekla, jak silná doména tedy ve skutečnosti je nebo není.

Co znamená autorita domény pro vaši firmu?

Jak už jsme zmínili několikrát, pokud se chcete objevovat na předních příčkách stránek s výsledky vyhledávání, musíte dosahovat vysokého skóre doménové autority. Jeho získání však není úplně snadné a nějakou dobu zabere. Pokud se vám to ale podaří, Google si toho všimne a umístí váš web výše ve výsledcích vyhledávání oproti webům s nižším skóre autority domény. Na zvýšení skóre autority domény má také vliv délka vašeho webu a indexování, proto je třeba zaměřit se na kontroly všech důležitých faktorů SEO a organického skóre (k tomu můžete využít rozšíření UberSuggest pro Chrome).

Je nějaký rozdíl mezi autoritou domény a autoritou stránky?

Jedné se o dvě velmi podobné metriky, které jsou opět spravovány společností MOZ. Doménová autorita přitom měří sílu domény jako celku, přičemž autorita stránky měří sílu jednotlivých stránek. Weby s vyšším skóre doménové autority mívají stránky, které také dosahují dobrých výsledků v hodnocení autority stránek.

Shrnutí

Doménová autorita se stává stále důležitějším faktorem v úsilí o optimalizaci pro vyhledávače, a to především z důvodu velmi konkurenčního prostředí. Čím vyšší dosáhnete autority domény, tím je pravděpodobnější, že se objevíte v horní části organických výsledků vyhledávání. Autorita domény i stránky jsou závislé na zpětných odkazech z webů, které mají vlastní autoritu domény/stránky. Webové stránky mohou zlepšit hodnocení své autority domény/stránky tím, že získají vysoce kvalitní odkazy z domén/stránek s autoritou domény a stránky. Webové stránky s doménou a autoritou stránek mohou také těžit z tohoto fenoménu tím, že získávají více odkazů, čímž vytvářejí pozitivní zpětnou vazbu, která může časem posílit autoritu domény a stránky. Stále je ale třeba myslet na to, že autorita domény se nezmění na základě toho, jak si povede oproti konkrétnímu dotazu vyhledávače – síla domény je totiž souhrnné skóre představující historii domény ve všech hlavních vyhledávačích. Proto je třeba na vašem webu pracovat od samého začátku, získávat kvalitní odkazy z relevantních stránek, prolinkovávat uvnitř vašeho webu a pracovat na obsahovém marketingu. Čím propracovanější bude váš web, tím vyššího skóre doménové autority dosáhnete a tím výše se budete zobrazovat na stránkách s výsledky vyhledávání.

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Vlastimil Malík

Foto zdroj: pixabay.com

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Upgates
FastCentrik
Shoptet