Google Ads
Tipy a triky, které vám pomohou efektivněji používat přehled rozpočtu v Google Ads. Zjistěte, jak na to!

Poslední měsíce nás Google nepřestává překvapovat různými oznámeními, která přímo ovlivňují přístup ke správě PPC kampaní. Jedná se například o sjednocení Display a Smart Display kampaně, změnu ve výchozím datovém modelu, a to „Na základě dat“ místo „Poslední proklik“.

Objevila se ale i dobrá oznámení, a to například nový typ cestovních reklam, některé atributy v Nákupech Google vhodné pro správu během dovolené, a konečně také přehled rozpočtu v Google Ads. Byl také představen nástroj OCI Helper pro import offline konverzí.

K čemu je dobrý přehled rozpočtu Google Ads?

Než si vysvětlíme, k čemu je dobrý přehled rozpočtu v Google Ads, je třeba pochopit, jak funguje denní průměrný rozpočet. Ten totiž neudává, kolik systém denně za každou kampaň utratí. Průměrný denní rozpočet dává systému představu o tom, kolik by měla činit útrata na konci měsíce. To znamená, že některé dny může systém denní rozpočet překročit, nebo naopak utratit mnohem nižší částku.

Původně Google mohl utratit až o 20 % více, než váš nastavený průměrný denní rozpočet. Od října 2017 se tato částka zvýšila na 100 %. Systém tedy může utratit i dvojnásobek, pokud by zde byla možnost získat více kliknutí nebo konverzí.

Tato funkce je užitečná k tomu, abyste ze svého rozpočtu vytěžili maximum. Inzerenti ale mají o těchto výkyvech velmi omezený přehled. Přehled rozpočtu vám pomůže získat lepší představu o útratě na konci měsíce.

Jak získat přístup k přehledu rozpočtu?

Přehled rozpočtu je vytvořen pro každou z vašich kampaní. Aby bylo možné tento přehled zobrazit, je nejprve třeba v nabídce Nástroje a nastavení přepnout ze Souhrnného zobrazení na Podrobné zobrazení. Pro zobrazení přehledu rozpočtu stačí kliknout na ikonu tužky ve sloupci Rozpočet a dále kliknout na možnost Zobrazit přehled rozpočtu.

Zobrazení přehledu rozpočtu

Přehled rozpočtu

 

Ukázka přehledu rozpočtu v Google Ads

Cena zobrazení

Jak používat přehled rozpočtu?

Přehled rozpočtu především poukazuje na to, jak změny vašeho průměrného denního rozpočtu ovlivnily (nebo ovlivní) váš výkon a limity útrat, ale také kolik dle odhadů za kampaň zaplatíte na konci měsíce. Přehled rozpočtu zobrazuje kumulativní měsíční výdaje a denní výdaje.

Kumulativní měsíční útrata, kterou vidíte v horní části přehledu, zahrnuje měsíční limit útraty, měsíční prognózu a dosavadní náklady.

V rámci měsíčních útrat se jedná o částku, kterou můžete za kampaň zaplatit za celý měsíc. Měsíční prognóza pak zahrnuje předpokládané celkové náklady za daný měsíc vypočítané na základě průměrného denního rozpočtu. Google sleduje historický výkon kampaní, na jehož základě se snaží určit průměrnou útratu za zbytek měsíce.

V rámci dosavadních nákladů je v systému zobrazeno, kolik jste za daný měsíc do aktuálního dne utratili.

Ve spodní části přehledu je pak zobrazena denní útrata, kde jsou zobrazeny informace o tom, jak se využily či nevyužily náklady až do výše denního maximálního limitu. Denní útratu v přehledu zobrazují modré sloupečky.

Denní útrata v přehledu rozpočtu

denní útrata

Cena za zobrazení, fakturované náklady a limity měsíčních výdajů

Cena za zobrazení je cena za všechna kliknutí nebo zobrazení v rámci kampaně, zatímco fakturované náklady představují skutečnou částku, kterou jste povinni zaplatit po úpravách za neplatnou aktivitu.

Cena za zobrazení může překročit měsíční nebo denní limit útrat, ale nikdy nezaplatíte více, než tyto dva limity. Přesněji řečeno, veškeré náklady, které překročí váš měsíční limit útraty, uhradí Google.

Jak určit výchozí rozpočet v Google Ads?

Pokud se svými reklamami teprve začínáte, nebo se chystáte změnit svou strategii, bude ve vašem zájmu nastavit rozumný rozpočet. Jak ale určit, kolik peněz za měsíc utratit? K rozhodnutí o správném nastavení rozpočtu vám pomohou následující otázky.

  • Jak Google zapadá do vaší současné marketingové strategie? Je vaším cílem podporovat stávající úsilí v Google Ads, nebo se jedná o úplně novou strategii?
  • Kolik za reklamy utrácejí vaši konkurenti? Proveďte analýzu konkurence PPC a zjistěte, na jaká klíčová slova se zobrazují.
  • Jaké jsou průměrné CPC pro tato klíčová slova? Pomocí nástrojů pro analýzu klíčových slov zjistěte průměrnou cenu za proklik. Čísla nebudou přesná, ale poskytnou vám alespoň představu o tom, kolik bude reklama v Google Ads stát.
  • Která KPI jsou pro vás důležitá? Pro každého inzerenta je důležitá cena za konverzi. Je však třeba vzít v úvahu také další metriky, a to například ideální počet prodejů nebo potenciálních zákazníků.

Jak můžete ze svého budgetu získat více?

Nyní jste určili svůj ideální rozpočet. Dále byste se měli ujistit, že svůj rozpočet využíváte na maximum.

Nastavte správné nabídky

Mnoho strategií automatických nabídek Google Ads je navrženo tak, aby vám pomohly co nejlépe využít váš rozpočet. Nejtěžší je nastavení a úprava těchto nabídek – zvláště pokud nejste fanouškem matematiky. Chcete-li nastavit počáteční nabídky Google Ads a určit ideální CPA, postupujte podle níže uvedených kroků:

  • Použijte doporučení Google pro nabídky v Plánovači klíčových slov
  • Miřte těsně pod nejvyšší pozici
  • Nechte své nabídky CPA na úrovni klíčových slov určovat, kdy je čas upravit nabídky

Rozdělte svůj rozpočet napříč typy klíčových slov

Klíčová slova, na která cílíte ve svých kampaních, spadají do pěti kategorií: průzkum, značka, konkurence, vyšší zájem a top výkon.

Zaměřte většinu svého rozpočtu na tzv. high-intent klíčová slova, a to včetně brandových výrazů. Klíčová slova v horní části konverzního trychtýře mohou způsobit díru ve vaší peněžence. Existují i levnější způsoby, jak oslovit vaše publikum – například pomocí obsahových reklam. Upravujte alokaci rozpočtu na týdenní bázi, abyste zajistili maximální návratnost investic.

Identifikujte promarněné výdaje

Cílem je snížit promarněné výdaje a rozpočet alokovat do reklam, které přinášejí konverze za rozumnou cenu. Ke snížení těchto promarněných výdajů doporučujeme zaměřit se také na brandová klíčová slova, používat vylučující klíčová slova, pravidelně měřit a vyhodnocovat výsledky, nebo se více zaměřit na záměry kupujících.

Osvojte si návyky inzerentů, kteří pracují s vyššími rozpočty

Inzerentům, kteří mají k dispozici vyšší rozpočty, se většinou daří lépe, než inzerentům s nižšími rozpočty. Není to ale proto, že mají na všechny kampaně vyšší rozpočet. Kouzlo je většinou v tom, že při správě vyšších rozpočtů je nutné reklamy více kontrolovat.

I s nižším rozpočtem je možné dosáhnout lepších výsledků, a to například díky sledování konverzí, unikátními vstupními stránkami, působivými titulky, rozšířením reklam, vylučujícími klíčovými slovy, vyšším skóre kvality a pravidelnou údržbou.

Vyzkoušejte méně známé strategie optimalizace

Pro maximální úspěch vašich PPC kampaní své optimalizace neomezujte pouze na obecně známé a osvědčené postupy.

Zbavte se například ve sloupcích některých metrik, abyste se mohli soustředit na to, co je skutečně důležité. Pomoci může také přidání dalších long tail klíčových slov v přesné shodě. Pomocí segmentů s pravděpodobným zájmem o koupi zjistěte, u kterých segmentů je největší pravděpodobnost konverze. Využívejte také metriku konverze po zobrazení. Jedná se o konverze, které se zaznamenají v případě, že uživatel zhlédne jakoukoliv vaši reklamu, ale neprovede žádnou interakci a konverzi provede později. Tyto konverze se počítají s ohledem na období, jež se nazývá doba sledování konverzí po zobrazení.

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Vlastimil Malík

Foto zdroj: pixabay.com

 

 

 

Více článků z blogu

7 mocných výhod PPC reklamy

Objevte svět PPC reklamy - strategie s nízkým rizikem a vysokým ziskem pro B2B, B2C i neziskové organizace. Vyzkoušejte ji nyní a doplňte své marketingové úsilí.
Přečíst článek

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Upgates
FastCentrik
Shoptet
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
ecomail
Mailchimp