Jak napsat přesvědčivý reklamní text pomocí Smart Bidding

Smart bidding
Psaní přesvědčivého reklamního textu může být náročné, ale existuje mnoho automatizovaných procesů, které vám mohou pomoci. Jak na to?

Systém Smart Bidding společnosti Google je soubor automatizovaných strategií pro nabízení reklam, které využívají strojové učení a umělou inteligenci k optimalizaci nabízení cen za proklik v PPC, aby tak získaly maximální konverze. Usnadňuje marketérům zvyšovat prodeje, přivádět nové zákazníky a navyšovat zisky nasazením nejefektivnějších PPC reklam v co největším měřítku.
Tato pokročilá reklamní technologie však nezbavuje marketéry odpovědnosti za tvorbu bohatých a poutavých reklamních textů. Ve skutečnosti Smart Bidding vyžaduje ještě větší snahu kvalifikovaných odborníků o získání poutavých textů reklamy, které zaujmou pozornost potenciálního zákazníka. Umělá inteligence, která volí ty nejlepší texty, potřebuje mít z čeho vybírat. Tento úkol je zatím stále na PPC odbornících, žádná umělá inteligence to za ně neudělá. Svět online marketingu je sice postaven na umělé inteligenci, ale PPC specialisté musí vědět, jak psát reklamní texty, které systému Smart Bidding poskytnou ty nejlepší možnosti výběru. Zde je několik tipů, které vám mohou pomoci vytvořit reklamní text, který bude v systému Smart Bidding excelovat.

Při zavádění strategie Smart Bidding prozkoumejte všechny nabízené možnosti

Smart Bidding (inteligentní nabízení) označuje automatické strategie nabídek v Google Ads (dříve nazývané Google AdWords). Místo toho, abyste analyzovali svůj výkon a ručně rozhodovali o tom, jaké nabídky snížit nebo zvýšit, Google tato rozhodnutí učiní během aukce v reálném čase za vás. Smart Bidding využívá strojové učení společnosti Google k úpravám nabídek na základě pravděpodobnosti konverze či nekonverze uživatele. Smart Biddingu obsahuje mnoho různých strategií. Některé z nich, zaměřené na konverze, jako jsou například Target CPA (tCPA), Target ROAS, Maximize Conversions a Enhanced CPC, jsou pro správu kampaní Google Ads zaměřenou na co nejlepší konverze velmi efektivní.

Někomu možná může vadit, že se vzdává určitého stupně kontroly nad svou reklamní kampaní, ale skutečnost je taková, že inteligentní řízení kampaní je budoucnost, a nezbude vám nic jiného, než se vydat na cestu jeho přijetí.

Osvojení Smart Biddingu znamená přijetí strategie sloužící vyladění vaší PPC reklamy. Její jednotlivé fáze jsou následující:

  • Nabídky založené na kliknutí: Používání strategií založených na kliknutí, pokud se nesledují konverze.
  • Objemové nabízení: Řízení výkonnostních cílů pomocí strategií Target CPA a Maximize conversions.
  • Nabízení s přiřazenými hodnotami: Identifikace konverzních událostí a sledování jejich trajektorie.
  • Nabízení hodnot: Využití Target/ROAS a automatizovaných kampaní.
     

Pay per click

Při používání automatizovaných nabídek se nevzdáváte své kontroly nad PPC reklamou zcela. Naopak, nalezení kompromisu a rovnováhy mezi automatizovanou správou PPC reklam a jejich manuální tvorbou může být klíčem, který tento proces dokáže učinit bezproblémovějším.

Srovnávejte výkonnost PPC reklam s konkurencí

Ačkoli je srovnávání s konkurencí nejlepší způsobem, jak zlepšovat své PPC reklamy, dejte si pozor, abyste při používání kampaní Performance Max nesnížili veškeré srovnávací hodnoty CTR, které máte v jednotlivých segmentech. Navzdory možnostem umělé inteligence v rámci funkce Smart Bidding je totiž pro marketéry stále důležité, aby pečlivě sledovali strategie svých konkurentů. Přesto je obtížné srovnávat výkonnost PPC reklam a zároveň se předhánět v tom, kdo porazí konkurenci v biddingových bitvách. Marketéři používající Smart Bidding v kampaních Performance Max musí najít způsob, jak vyvážit úsilí věnované shromažďování informací (benchmarking) s rychlostí kampaně.

Rychlost nebo systematičnost?

Znáte Ezopovu bajku o želvě a zajíci? Příběh se týká zajíce, který se vysmívá pomalu se pohybující želvě. Želva, unavená zajícovým arogantním chováním, ho vyzve na závod. Zajíc brzy nechá želvu za sebou a v polovině závodu si v přesvědčení, že vyhraje, zdřímne. Když se však zajíc probudí, zjistí, že jeho konkurent, který se pomalu, ale vytrvale plazí, dorazil před ním.

Pokud použijeme příběh o želvě a zajíci jako analogii pro vyvážení benchmarkingu s rychlostí kampaně, zjistíme, že marketéři často volí rychlý přístup (zajíc) místo toho, aby použili metodičtější strategii (želva), která z dlouhodobého hlediska bývá více efektivní.

Zvolte správné sdělení pro každý segment
Analýza toho, které typy sdělení nejlépe rezonují s jednotlivými segmenty publika, je klíčem k úspěchu při použití Smart Bidding. Jedná se o oblast, kde umělá inteligence a reklamní sdělení dobře spolupracují. Nabídky poháněné umělou inteligencí mohou vytáhnout do popředí klíčová slova a fráze, které dobře rezonují s publikem, a pak poskytnout údaje o tom, jak korelovaly s kliknutími na reklamu, impresemi a konverzemi.

Vyhodnocení PPC reklam pro lokální kampaně

Chování uživatelů je stále více lokalizované, protože lidé se postupně stěhují z měst. Google věnuje více úsilí malým a středním podnikům a stále více PPC kampaní se zaměřuje na propagaci lokálních firem, které se snaží oslovit zákazníky v okolí.

Marketéři tedy musí přizpůsobit tón, jakým jejich PPC reklama rezonuje s těmito menšími komunitami. Vyhodnocování údajů o místních trzích může ukázat rozdíly v závislosti na regionu a pomoci při tvorbě nabídkových strategií.
 

Pište reklamní texty s ohledem na podíl vyhledávání

Vyhledávání je považováno za 'svatý grál' marketingu, pokud jde o získání konverzí, a velkou roli v podílu na vyhledávání hraje reklamní text. Share of Search je metrika, která měří, jaký procentní podíl na trhu si značka udržuje ve výsledcích vyhledávání. Věnování pozornosti těmto údajům může marketérům pomoci zjistit, jaké texty PPC reklam mají v SERP nejlepší ohlas.

Využití údajů o podílu na vyhledávání má potenciál lépe provést vaši značku prostředím inteligentních nabídek. Může marketérům pomoci předvídat, které typy reklam budou mít odezvu u konkrétního publika, zlepšit důvěru v reklamní kanály a lépe sladit všechny součásti vašeho marketingového mixu, což povede k synergii napříč celým vaším digitálním podnikáním. Pomůže vám to pochopit, jak a proč má PPC reklama dobrý výkon.

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Vlastimil Malík

Foto zdroj: pixabay.com

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Upgates
FastCentrik
Shoptet
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
ecomail
Mailchimp