Obsahový marketing
Firma, která se chce ve vyhledávání prosadit, musí publikovat obsah vyzařující zkušenosti, odbornost, autoritu a důvěryhodnost. Zkráceně EEAT.

EEAT je koncepce, kterou Google používá k hodnocení kvality obsahu. Není sice přímým faktorem hodnocení, ale má určitý nepřímý vliv na to, na jaké pozici na SERP se firma se svým obsahem objeví. Název koncepce je zkratkou vytvořenou ze čtyř anglických slov:

  • Experience – zkušenosti
  • Expertise – odbornost
  • Authoritativeness – autorita
  • Trust – důvěryhodnost

Původní koncepce zahrnovala pouze tři faktory (EAT). V prosinci 2022 však společnost Google koncepci doplnila o kritérium Experience, tedy zkušenosti. Cílem společnosti Google je obecně odměnit kvalitní obsah pocházející z důvěryhodných zdrojů. Nestačí tedy, aby obsah byl poutavý. Pojďme se na jednotlivé faktory podívat blíže.

Zkušenosti

V tomto případě se jedná o reálné zkušenosti takzvaně „z první ruky“. Například může jít o zkušenosti autora obsahu s používáním výrobku, o kterém píše recenzi, nebo o autorovy vlastní zkušenosti s  onemocněním, o jehož psychickém zvládání píše článek na blog. Začleněním osobních zkušeností do obsahu dosáhne autor skutečné autentičnosti a vyšší hodnoty obsahu pro uživatele.

Google hodnotí zkušenosti prostřednictvím škály několika kategorií – od nejnižší úrovně, kdy jde o obsah vytvořený například chatbotem, až po velmi vysokou úroveň, kdy jde o obsah vytvořený člověkem s vysokou mírou osobních zkušeností.

Odbornost

Odbornost může být jakákoli – od formálního vzdělání až po zkušenosti z praxe. Pro Google je odbornost důležitým kritériem pro vyhodnocení relevantnosti a kvality obsahu. Chce vidět, že lidé, kteří za stránkou stojí, se vyznají. Chce mít důkazy, že obsah je přesný a spolehlivý. Příkladem vysoké odbornosti je například obsah od lékaře, který přispívá na odborné fórum.

Autorita

Také autorita je pro Google důležitým kritériem. Google chce vidět, že web je respektovaný a důvěryhodný pro ostatní v oboru. Autoritu lze prokázat prostřednictvím ocenění, citací nebo pozitivních recenzí od jiných odborníků. Tento faktor souvisí s množstvím a kvalitou zpětných odkazů. Dobře nastavená strategie odkazů může přispět ke zvýšení hodnoty a autority webových stránek firmy.

Důvěryhodnost

Pro všechny webové stránky platí, že důvěryhodnost je naprosto nejdůležitější ze všech kritérií. Ostatní tři kritéria si můžeme představit jako „pilíře“, na nichž důvěryhodnost staví.

eeat

Zdroj: Pixabay (upraveno)

 

 

Google chce mít jistotu, že informace, které zobrazuje uživatelům, jsou legální a nejsou podezřelé. Proto hodnotí nejen transparentnost obsahu a jeho přesnost, ale i to, zda má web dobré jméno. A dívá se i na další aspekty související s důvěryhodností, jako je například platební brána s řádným zabezpečením. V případě nezabezpečeného připojení vyhodnotí Google danou stránku automaticky jako nedůvěryhodnou, což se samozřejmě promítne do celkového hodnocení webových stránek.

Zpětné odkazy

Vraťme se ještě na chvíli ke zpětným odkazům. Profesionálové v oblasti SEO tradičně považují odkazy za zásadní ukazatel pro určení relevance a hodnocení webu. Nicméně spoléhat se při měření EEAT webových stránek jen na zpětné odkazy nemusí být nutně životaschopná strategie.

Je důležité uvědomit si, že zdaleka ne všechny zpětné odkazy jsou si rovny. Pokud zpětné odkazy pocházejí z nekvalitních zdrojů, mohou mít dokonce negativní vliv. Vyhledávače, jako je Google, se postupem času vyvinuly a v současné době se více zaměřují na kvalitu a relevanci obsahu a na reputaci webu než na množství zpětných odkazů. Platí tedy, že kvalita je důležitější než kvantita.

Přílišný důraz na zpětné odkazy může vést k neetickým praktikám, jako je nákup zpětných odkazů. To má pak za následek, že vyhledávače web penalizují. A dobrá pověst webu je rázem v ohrožení.

Dá se tedy říci, že zpětné odkazy jsou sice pro SEO důležité, ale rozhodně by neměly být jediným měřítkem pro hodnocení zkušeností, odbornosti a důvěryhodnosti webu. Namísto toho je potřeba zaměřit se na budování dobré pověsti značky prostřednictvím kvalitního obsahu a vysoce etických marketingových strategií. Jen tak si firmy mohou vybudovat loajální uživatelskou základnu, která bude jejich nabídce důvěřovat a vážit si jí, a dosáhnout tak dlouhodobého úspěchu.

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Vlastimil Malík

Foto zdroj: pixabay.com

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Upgates
FastCentrik
Shoptet
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
ecomail
Mailchimp