Microsoft představil nástroj pro prediktivní cílení reklamy

Microsoft
Microsoft představuje Predictive Targeting, reklamní nástroj založený na umělé inteligenci, který zvyšuje míru konverze, zjednodušuje cílení a nabízí flexibilní strategie pro publikum.

Společnost Microsoft oznamuje spuštění Predictive Targeting, reklamního nástroje využívajícího pokročilou umělou inteligenci a analýzu dat pro cílení reklamních kampaní na novou úroveň.

Predictive Targeting, jak naznačuje jeho název, je založen na prediktivní analýze a modelování. To znamená, že nástroj nepracuje pouze s historickými daty, ale využívá pokročilé algoritmy a umělou inteligenci k predikci budoucího chování uživatelů. Díky tomu může lépe určit, která cílová skupina má největší pravděpodobnost reagovat na konkrétní reklamní obsah.

Klíčovou výhodou Predictive Targetingu je jeho schopnost se přizpůsobit měnícím se vzorcům chování uživatelů. To znamená, že nástroj dokáže rychle reagovat na nové trendy, sezónní změny a aktuální události, což umožňuje inzerentům zůstat v průběhu času relevantní a efektivní.

Dalším aspektem, který činí Predictive Targeting zajímavým, je jeho komplexní přístup. Nástroj nezohledňuje pouze jednotlivé atributy uživatelů, ale analyzuje celkový kontext, včetně jejich online chování, sociálních interakcí, historie nákupů a dalších faktorů. Tím vytváří komplexní profil, který umožňuje lepší personalizaci reklamního obsahu.

Vyhledávání skrytých publik

Prediktivní cílení analyzuje signály ze stávajících reklam a vstupních stránek inzerentů a údaje o publiku společnosti Microsoft s cílem identifikovat potenciální nová publika. Nástroj automaticky zaměřuje reklamy na publikum, u kterého je největší pravděpodobnost konverze, aniž by inzerenti museli vytvářet strategii cílení na publikum ručně.

Úspora času a zvýšení efektivity

Microsoft tvrdí, že Predictive Targeting dokáže zvýšit míru konverze inzerentů v průměru o 46 % a zároveň zefektivnit proces cílení reklamy. Inzerenti již nemusí trávit čas vyhledáváním cílových skupin a mohou se spolehnout na algoritmy společnosti Microsoft, které jim pomohou najít nejslibnější potenciální zákazníky. Cílem nástroje je pomoci inzerentům maximalizovat návratnost investic a získat větší efektivitu jejich reklamních kampaní.

Flexibilita pro různé potřeby

Prediktivní cílení lze používat samostatně nebo v kombinaci se stávajícími strategiemi inzerentů pro cílení na publikum.

Při samostatném použití poskytuje komplexní řešení pro objevování a oslovování relevantního publika.

Když se napojí na stávající strategie, pomáhá inzerentům rozšířit jejich dosah a najít nové potenciální zákazníky mimo definované cílové skupiny. Tato flexibilita umožňuje inzerentům přizpůsobit nástroj jejich specifickým potřebám.

Potenciální nevýhody

Před přechodem na nové řešení cílení je nutné zvážit potenciální nevýhody. Tím, že se inzerenti při určování cílových skupin spoléhají na algoritmy společnosti Microsoft, vzdávají se určité kontroly nad tím, kdo jejich reklamy uvidí. Umělá inteligence může cílit na publikum, které inzerenti nepředpokládali nebo neměli v úmyslu oslovit, což by mohlo vést k plýtvání výdaji na reklamu nebo k poškození značky, pokud by se reklamy dostaly k nesprávnému publiku.

Prediktivní cílení bude nyní výchozí metodou cílení pro Audience Ads

Inzerenti musí nástroj jednoduše aktivovat a algoritmy společnosti Microsoft pak určí optimální publikum pro jejich reklamy. Inzerenti však mohou prediktivní cílení také deaktivovat a definovat svá publika podle potřeby. Základem úspěšné PPC reklamy je přesvědčivý reklamní text sladěný s cílovými zákazníky, automatické nabídky, rozšířený dosah napříč reklamními skupinami a sledování výkonu kampaně. Microsoft předpokládá, že Predictive Targeting pomůže pohánět kampaně Audience Ads kupředu a předznamenat budoucnost cílené reklamy.

Microsoft tímto krokem reaguje na rostoucí poptávku po sofistikovanějších nástrojích pro cílení reklam. Využití umělé inteligence a prediktivní analýzy přináší do hry novou dimenzi, která může přispět k efektivnějšímu využití reklamního rozpočtu a zároveň zlepšit uživatelský zážitek tím, že přináší relevantní a relevantní obsah. S Predictive Targetingem může Microsoft posunout hranice digitálního marketingu a zároveň nabídnout inzerentům nástroj, který jim umožní být o krok vpředu ve stále konkurenčnějším online prostředí.

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Vlastimil Malík

Foto zdroj: pixabay.com

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Upgates
FastCentrik
Shoptet
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
ecomail
Mailchimp