Obsah z ChatGPT a SEO: Co můžeme očekávat?

ChatGPT
ChatGPT je nástroj, nikoli univerzální řešení. Seznamte se s jeho výhodami a nevýhodami z pohledu SEO obsahu.

Po uvedení průlomových nástrojů umělé inteligence, jako je ChatGPT, se mnozí ptají, zda je obsah generovaný umělou inteligencí budoucností marketingu a do jaké míry jej můžeme využívat.

Pokud jde o SEO, je dnes mnoho otázek týkajících se strojově generovaného obsahu. Je to vůbec možné? Jak by ovlivnil výsledky vyhledávání? Zlepší to váš program SEO? I když se odpovědi budou časem vyvíjet, právě teď se mnoho lidí jednoduše snaží pochopit, co je ChatGPT a jaké jsou jeho výhody a nevýhody z hlediska obsahu pro SEO.

Co je ChatGPT?

Jednoduše řečeno, ChatGPT je chatbot – nástroj pro zpracování přirozeného jazyka, který odpovídá na dotazy. ChatGPT má mnoho, mnoho případů použití.

Jedním z případů použití, o kterém se v odvětví SEO mluví, je rychlé a snadné generování obsahu. Nebudeme zabíhat do přílišných podrobností o tom, jak tato technologie funguje, ale zaměříme se na to, jak by ChatGPT mohl změnit hru o obsah pro SEO a tvůrce obsahu.

Jaký je postoj společnosti Google k obsahu s umělou inteligencí? Záleží na něm?

Kromě toho, že společnost Google považuje ChatGPT za hrozbu pro svou existenci, v oblasti SEO se Google v průběhu let několikrát vyjádřil k automaticky generovanému obsahu, ale jeho postoj se vyvíjel.

Dříve se zdálo, že Google zastává postoj, že veškerý automaticky generovaný obsah je špatný. Nedávno Google objasnil, že automaticky generovaný obsah, jehož cílem je manipulace s pozicemi ve vyhledávání, skutečně není žádaný.

Mezi příklady automaticky generovaného nevyžádaného obsahu patří:

 • - Text, který čtenáři nedává smysl, ale obsahuje klíčová slova pro vyhledávání.
 • - Text přeložený automatickým nástrojem bez lidské kontroly před zveřejněním.
 • - Text generovaný automatizovanými procesy bez ohledu na kvalitu nebo uživatelský komfort.
 • - Text generovaný pomocí automatizovaných technik synonymizace, parafrázování nebo obfuskace.
 • - Kombinování nebo slučování obsahu z různých webových stránek bez dostatečné přidané hodnoty.

Pokud jste jako marketéři prosazovali „kvalitní obsah“, měli byste stejné zásady uplatnit i zde.

Všichni se podílíme na tom, aby výsledky vyhledávání byly užitečné, a abychom pomohli svým klientům v oblasti SEO konkurovat tím, že je budeme prezentovat jako autority v daném tématu.

Jaké jsou výhody ChatGPT pro tvorbu obsahu?

Největší výhodou používání ChatGPT je rychlost, s jakou můžete získat výsledky.

Pokud byste byli malá firma nebo podnikatel s omezenými zdroji na rychlou tvorbu obsahu, dokážeme si představit, že ChatGPT by byl atraktivní možností pro tvorbu obsahu. (Více o tom, proč to může být nebezpečné, se dozvíte později.)

Nicméně ChatGPT dokáže vytvořit výstup pro téměř jakýkoli příkaz související s obsahem, který vás napadne.

Teoreticky by ChatGPT mohl přinést revoluci v přístupu firem k marketingovému obsahu.

Marketéři by mohli používat obsah generovaný umělou inteligencí jako výchozí bod pro své kampaně – což by výrazně zkrátilo čas strávený vytvářením nových materiálů a snížilo náklady na ně.

Jaké jsou nevýhody ChatGPT pro tvorbu obsahu?

I když se ChatGPT může zdát jako velmi užitečný nástroj, existuje několik nevýhod použití této technologie pro tvorbu obsahu v rámci SEO.

Mezi některé nevýhody patří:

 • Chybí faktor E-E-A-T.
 • Texty mohou být věcně nepřesné nebo nekvalitní.
 • Vstupní bariéra pro tvůrce obsahu je nyní nižší.
 • Má potenciál vytvářet průměrné výsledky ve vyhledávání.

Chybějící faktor E-E-A-T

E-E-A-T – zkušenosti, odbornost, autorita a důvěryhodnost – jsou podle Googlu pilíře kvalitního obsahu.

Ze své podstaty je těžké představit si, že by obsah generovaný umělou inteligencí splňoval standardy E-E-A-T. A pak tu máme obsah typu finanční rady, lékařské rady apod. Jak nebezpečná by mohla být odpověď generovaná umělou inteligencí, pokud jde o tato témata?

Než vygenerujete 1 000 slov obsahu napsaného umělou inteligencí na dané téma, položte si následující otázky: Měl by obsah generovaný umělou inteligencí na toto téma dostatečnou odbornost nebo autoritu, aby odpověď byla dostatečně kvalitní jak pro uživatele, tak pro vyhledávače? Byl by stejný obsah se zásahem odborníka nebo někoho, kdo má s daným tématem přímé zkušenosti, o řád lepší?

Věcně nepřesný nebo nekvalitní obsah

ChatGPT není připojen k webu a při generování odpovědí se spoléhá na data, na kterých byl vyškolen. Pro daný dotaz mohou tato data pocházet například z článků, knih a webových stránek. Pohled ChatGPT na svět je navíc omezen do roku 2021. To může představovat mnoho problémů, a to zejména u témat, která si zaslouží aktuálnost. V neposlední řadě ChatGPT postrádá lidské porozumění. Může mít potíže s nuancovanými tématy. ChatGPT může také vytvářet neobratné formulace a syntaktické chyby.

Vstupní bariéra pro tvorbu obsahu je nižší

Již nyní bývá často problém s nekvalitním obsahem. Nyní navíc obsah generovaný umělou inteligencí snižuje bariéru vstupu do hry na tvorbu obsahu. Vzniká tak podmnožina tvůrců obsahu, kteří se nezabývají kritickým myšlením nebo kreativitou. Tito tvůrci obsahu nemusí znát téma ani provádět kritické myšlení nutné k výzkumu a vytvoření promyšlené osnovy.

Pravda je, že ChatGPT může vytvořit osnovu za vás a vy pak můžete vzít tuto osnovu vygenerovanou umělou inteligencí a požádat ji, aby napsala článek o 2 000 slovech. Během několika minut máte obsah. Teoreticky se můžeme dočkat toho, že do hry vstoupí tisíce nových tvůrců obsahu, kteří budou dělat obsah levněji a podbízet se konkurenci. To by mohlo znamenat jednu ze dvou věcí:

 • Kvalitní tvůrci obsahu, jak je známe dnes, přijdou o práci a ukončí svou činnost.
 • Na druhou stranu, hodnota kvalitního tvůrce obsahu, který navíc umí využívat obsah s umělou inteligencí, se zvýší.

Průměrné výsledky vyhledávání

Představte si svět za 10 let, kdy téměř každá webová stránka bude obsahovat obsah generovaný umělou inteligencí. To by mohlo vést ke snížení celkové kvality výsledků vyhledávání, a to ze všech důvodů uvedených výše.

Bez lidského a E-E-A-T prvku by kvalita odpovědí byla přinejlepším průměrná – jen tak dobrá, jak by to algoritmy AI umožnily. Takže potenciální negativní dopad na výsledky vyhledávání je velmi reálný. Následně se pak může stát jedna ze dvou věcí:

 • Hodnota výsledku vyhledávání se sníží.
 • Hodnota kvalitního výsledku vyhledávání se zvýší.

Ze všech těchto důvodů by při vytváření komplexního obsahu pomocí nástrojů umělé inteligence měli být lidé vždy součástí procesu. Bez odborné lidské kontroly je nekvalitní obsah prakticky zaručen.

Jak tedy ChatGPT ovlivní tvůrce obsahu SEO?

Hodnota kvalitního tvůrce obsahu, který umí efektivně využívat nástroj umělé inteligence, bude žádanější. Je také velmi pravděpodobné, že hodnota kvalitního výsledku ve světě, kde se obsah generovaný umělou inteligencí stane normou, bude mnohem vyšší.

Pravděpodobně také dojde k tomu, že tvůrci obsahu budou využívat nástroje AI k efektivnějšímu provádění částí své práce v oblasti SEO – generování nápadů, vytváření osnov, zlepšování psaní, vytváření hrubých návrhů, které vyžadují těžkou práci při ověřování, zkoumání a přepisování. V podstatě tito tvůrci obsahu více vstoupí do redakční role. A tato role nebude pro každého.

Otázkou však zůstává: Bude toto z dlouhodobého hlediska skutečně znamenat úsporu času? Nejprve se totiž musíte naučit efektivně používat nástroje umělé inteligence, jako je ChatGPT. A to může zabrat nějaký čas.

Pokud se pak rozhodnete použít článek napsaný ChatGPT, čeká vás náročný proces editace, u kterého se, pokud jste do tématu nevložili počáteční výzkum (protože jste se při tvorbě osnovy spolehli na umělou inteligenci), musíte s tématem seznámit pomocí výzkumu. Přijímáte břemeno zajištění kvality práce jiných. Takže to, co vám mohlo zabrat čtyři hodiny výzkumu, psaní a editace, vám nyní zabere čtyři hodiny konfigurace požadavků pro nástroj AI, kontroly faktů v datech AI, zajištění shody, výzkumu, psaní a následné editace.

Možná tento proces bude efektivnější, pokud máte editory, kteří jsou odborníky na danou problematiku.

Dovedeme si představit scénář, kdy odborník na danou problematiku používá nástroj umělé inteligence k vytváření nápadů a hrubých návrhů a poté může velmi rychle ověřit data umělé inteligence a dokončit je na základě svých osobních odborných znalostí nebo zkušeností. Pokud však chcete přidat vlastní názor, chcete zahrnout aktuální informace atd., čeká vás mnohem více práce.

Existují ale samozřejmě témata, která nevyžadují tolik aktuálních informací a kritického myšlení. Pokud se v těchto případech nástroje jako ChatGPT podaří využít tak, že tvůrcům obsahu přinesou úsporu času, pak se náklady na kvalitní obsah mohou v budoucnu snížit.

Tipy pro používání služby ChatGPT při tvorbě obsahu

Níže uvádíme několik tipů, které je třeba zvážit, pokud chcete ChatGPT používat jako asistenta pro tvorbu obsahu:

 • Používejte ChatGPT pro generování nápadů, osnov a potenciálních částí informací, které byste mohli znovu použít pro svůj obsah.
 • Při tvorbě kvalitního obsahu i nadále zachovávejte vysokou míru lidského zásahu a redakční procesy, které máte zavedené.
 • Poskytněte službě ChatGPT předem přesné informace a porozumění souvislostem. Kvalita výstupu bude záviset na tom, jak dobře tento krok zvládnete.

ChatGPT je nástroj, nikoli řešení

Cítíme určitý optimismus ohledně potenciálu nástroje ChatGPT, ale ze všech důvodů, které uvádíme výše v tomto článku, doporučujeme při používání nástroje ChatGPT pro generování obsahu postupovat opatrně.

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Vlastimil Malík

Foto zdroj: pixabay.com

 

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Upgates
FastCentrik
Shoptet
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
ecomail
Mailchimp