Přístupnost webu je zásadní pro uživatele i pro SEO

Přístupnost webu
Pokud váš web není dostatečně přístupný i pro lidi s handicapy, zbytečně se připravujete o návštěvnost. Jak přístupnost zvýšit?

Pokud vaše stránky nejsou přístupné i pro lidi s různými fyzickými, zdravotními nebo technologickými handicapy, zbytečně se okrádáte o cennou návštěvnost, a to hned dvakrát. Nejen, že se k vám lidé  nedostanou kvůli různým omezením, nedostatečná přístupnost navíc poškozuje váš web v očích Googlu, což způsobuje jeho horší umístění a další snížení návštěvnosti. Přesto však mnoho vývojářů stránek, tvůrců obsahu a SEO odborníků nedokáže udělat základní kroky k tomu, aby byly jejich webové stránky přístupné.

Na počátku 90. let byly firmy nuceny instalovat bezbariérové nájezdy, dveře, kabinky na toaletách a další technická zařízení. Přestože to bylo správné, mnoho podniků se bránilo. Mnohé nakonec skončily tak, že ztratily více na své reputaci, než by musely utratit za to, aby prostě udělaly správnou věc. Dnes je taková fyzická přístupnost běžná, a pokud tyto prvky přístupnosti sami nepoužíváte, ani si jich možná nevšimnete.

Přístupnost by měla fungovat i na webu

V současnosti se historie opakuje, jen v online sféře. Ti, kteří tvoří weby, by měli zajistit, aby byl veškerý obsah přístupný pro všechny. I když by se toto úsilí mělo zaměřit na lidi s postižením, ve skutečnosti výrazně prospívá i lidem bez postižení. Digitální přístupnost překlenuje problémy přesahující rámec fyzického postižení, jako je zeměpisná poloha, socio-ekonomický status, vzdělání, jazyk, věk, pohlaví, a pokud je provedena správně, vyrovnává podmínky pro všechny. 

přístupnost

Jak zajistit přístupnost webu

Při tvorbě webu byste proto měli usilovat minimálně o soulad se standardem WCAG "AA". Co je to WCAG? WCAG je zkratka pro Web Content Accessibility Guidelines neboli Pokyny pro přístupnost webového obsahu. Tyto pokyny byly vyvinuty v rámci procesu W3C lidmi a organizacemi s cílem vytvořit jednotný standard obsahu, který by splňoval potřeby přístupnosti pro lidi po celém světě.  Soulad s WCAG je hodnocen v zásadě na třech úrovních, které jsou vymezeny kritérii úspěšnosti: A, AA a AAA. Čím vyšší je úroveň shody, tím přístupnější jsou vaše stránky pro uživatele s různými handicapy. A označuje nejméně přístupnou úroveň, zatímco AAA definuje nejpřístupnější úroveň shody. Například web na úrovni AA by měl obsahovat takové funkce, které umožní následující:

  • Funkce záložek by měla umožňovat procházení pomocí klávesnice (namísto klikání myší).
  • Obrázky by měly mít značky alt nebo text, který obrázek přesně popisuje.
  • Videa by měla mít titulky nebo přepisy, měla by poskytovat uživatelům dostatek času na přečtení obsahu, měla by mít možnost zpomalení nebo pozastavení atd.
  • Text by měl být nastavitelný podle potřeb uživatele.
  • Měly by být dodržovány správné protokoly HTML, včetně nadpisů H1 a H2.
  • Textové odkazy by měly dávat smysl.
  • Barevný kontrast by měl mít správný poměr. Barvoslepí lidé často nevidí text nebo obrázky, protože nevidí některé barvy vedle sebe, například červenou a zelenou.
  • Je třeba vyhnout se obsahu potenciálně vyvolávajícímu záchvaty.
  • Obsah by neměl být zobrazitelný pouze při jedné orientaci obrazovky, například zobrazení pouze na výšku.

Splňuje váš web tyto požadavky? Pokud ano, gratulujeme! Pokud však má v některých z těchto bodů mezery, měli byste na jejich odstranění co nejrychleji zapracovat. Nejenže jsou tyto prvky užitečné pro postižené návštěvníky vašeho webu, ale jsou také nezbytné pro získání pozic ve výsledcích vyhledávání.

Podle statistik má téměř 20 procent lidí nějaké zdravotní omezení. Z toho u poloviny jejich omezení ovlivňuje způsob, jakým mohou používat počítač nebo mobilní telefon. Jelikož populace nadále stárne, bude těchto lidí neustále přibývat, není proto divu, že Google považuje zpřístupnění webu i pro tuto skupinu za velmi důležitý faktor, který může ovlivnit vaše umístění ve výsledcích vyhledávání.

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Vlastimil Malík

Foto zdroj: pixabay.com

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Upgates
FastCentrik
Shoptet
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
ecomail
Mailchimp