Získejte více fanoušků pomocí reklam TrueView

Získejte více fanoušků pomocí reklam TrueView
Využijte metriky výkonu z reklamního formátu TrueView a získejte tak mnohem lepší schopnost optimalizace vašich kampaní.

Nastavení správných cílů reklamních kampaní TrueView, jako jsou hodnoty metrik určujících výkon placených reklam, namísto sledování, kolik videoreklam bylo zhlédnutého až do konce, je zásadní pro maximalizaci vaší schopnosti učit se, optimalizovat výkon reklamy a budovat publikum na YouTube.

Každý, kdo inzeruje pomocí PPC reklamy na YouTube, tvrdí, že provádí A/B testování a segmentaci cílového publika do různých kategorií, přestože pouze málokdo to udělá správně. YouTube a jeho video reklamní formáty TrueView byly vytvořeny s cílem poskytnout inzerentům jedinečný náhled na jejich publikum, kterého ostatní videoreklamní formáty jsou jen těžko schopny dosáhnout.

Bohužel však většina PPC inzerentů na YouTube této výhody nevyužívá. Místo toho zbytečně utrácí tisíce korun za diváky, kteří si stejně jejich produkt nekoupí, ani je reklama nezaujme.

Jaké výhody poskytuje reklamní formát TrueView?

Klíčovou výhodou TrueView, která jej odlišuje od konkurenčních formátů reklamy, je jeho schopnost kvalifikovat publikum na základě pokračujícího kontaktu uživatelů se značkou nebo kanálem. Místo toho, aby se zaměřili na to, jestli uživatel zhlédl video do konce, což je metrika, která neposkytuje skutečný přehled o návštěvníkově interakci, mohou u TrueView inzerenti vidět, jak uživatelé s jejich reklamami interagují, a mohou se tak dozvědět, co je skutečně zajímá, a přizpůsobit podle toho svou další marketingovou a obsahovou strategii.

Mnozí inzerenti se například snaží své reklamy cílit na takzvané mileniály, což jsou lidé, kteří v současnosti disponují velkou kupní silou a jsou tak velice žádaným publikem, které se většina inzerentů snaží oslovit. Věková kategorie mileniálů je však velmi široká a různorodá, obsahuje obrovské množství jedinečných segmentů publika, z nichž většina proteče inzerentům mezi prsty, jelikož je nedokážou oslovit správně.

Ne každý mileniál je stejný. Můžete je rozdělit na mnoho malých publik, z nichž každé na vaši videoreklamu bude reagovat jiným způsobem.

Možnosti cílení v TrueView

Možnosti cílení dostupné pro TrueView se sice průběžně vyvíjejí, ale již v současnosti inzerentům poskytují možnost cílení na několik přesně určených segmentů publika. Při použití cílení na publikum Google mohou inzerenti přizpůsobit zobrazování reklam jednotlivým segmentům publika podle toho, kdo tito lidé jsou, jaké jsou jejich zájmy, co hledají a jak interagovali v minulosti s jejich reklamou či jejich firmou.

Pokud použijete například cílení na vlastní publikum podle zájmů, můžete zobrazovat vaši reklamu uživatelům, kteří v minulosti navštívili konkrétní web, stáhli si určitou aplikaci, nebo dokonce podle toho, jaké typy míst by mohli mít zájem navštívit.

Představte si, že prodáváte například sportovní vybavení pro určitý druh sportu. S vlastním publikem podle zájmů můžete vytvořit přesné cílení, které bude zahrnovat nedávné návštěvy webů vašich konkurentů, stažení mobilních aplikací, které streamují přenosy ze soutěží v tomto sportovním odvětví, nebo dokonce zájem o místa, kde hrají oblíbené týmy publika.

Čím více vaše cílení upřesníte a rozdělíte na konkrétně zaměřené segmenty publika, tím lépe budete moci optimalizovat vaše marketingové snahy. Schopnost zacílit na správný segment publika je často nejdůležitější složkou celé reklamní kampaně. Složkou, která ve finále rozhodne o jejím úspěchu či neúspěchu.

Taktik cílení na přesné segmenty publika, které nabízí platforma TrueView, je mnoho, ovšem ne všechny jsou si zcela rovny. Pokud je cílení na klíčová slova zaměřeno na akce, které iniciovali samotní uživatelé, často dosáhnete větší efektivity a významně lepších výsledků než při cílení podle umístění.

Reklamy na Youtube

Jak moc dopodrobna segmentovat publikum

Zkušení inzerenti dobře vědí, jak segmentovat publikum a provádět A/B testování, ale často se nezeptají, jak podrobně mohou své publikum rozsegmentovat. To, jak moc je vaše publikum rozdrobeno na jednotlivé úzce zaměřené segmenty, má přímý dopad na vaši schopnost učit se od vašich uživatelů a zákazníků a přesně optimalizovat výkon vašich PPC kampaní.

Aktivní používání cílení na klíčová slova poskytuje inzerentům užitečné informace o výkonu jejich kampaní a umožnuje jim přizpůsobovat jejich strategie podle informací, které získali na základě trendů výkonu v reálném čase.

Získané údaje, jako jsou počet zhlédnutí, počet nových odběratelů nebo přidání do play listů, pomáhají inzerentům zjistit, co zvyšuje a udržuje zapojení jejich publika takovým způsobem, jaký by jim míra zhlédnutí videa až do konce nedokázala nikdy nabídnout. Optimalizací reklamních kampaní na tyto akce iniciované uživatelem spíše než na pasivní metriky, jako je míra zhlédnutí videa do konce, mohou inzerenti jednoduše zjistit, kteří uživatelé se aktivně zajímají i o další podobný obsah a jsou tak pravděpodobnějšími klienty.

Přestože inzerenti mohou také využít studie Brand Lift Studies k širšímu pochopení kvality a reakce publika, má tento způsob mnoho omezení na rozdíl od metrik výkonu placených reklam.

Pochopte, jak vaše publikum přemýšlí

Můžete sice úspěšnost své kampaně posuzovat podle toho, zdali se návštěvníci dívají na video až do konce, ale těžko se tímto způsobem naučíte pochopit své publikum a dále jej rozvíjet.

Využití všech dostupných funkcí TrueView, které máte k dispozici, a nastavení správných KPI, jako jsou hodnoty výkonu placených reklam namísto míry dokončení videa, jsou zásadní pro maximalizaci vaší schopnosti učit se a budovat publikum na YouTube.

Vaším nejmocnějším nástrojem je schopnost poučit se z vašich chyb, zjistit, co nefunguje a co naopak ano. Tímto způsobem dokážete vytvářet mnohem lepší videoreklamy, které budete moci předkládat přesně takovému publiku, které bude mít o vaše produkty skutečně zájem. Díky tomu zamezíte zbytečnému utrácení vašeho reklamního rozpočtu za uživatele, kteří se s největší pravděpodobností vašimi zákazníky nikdy nestanou. Nástroje již máte k dispozici, stačí je pouze použít.

 

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Vlastimil Malík

Foto zdroj: pixabay.com

 

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Upgates
FastCentrik
Shoptet
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
ecomail
Mailchimp