Analýza vaší SEO strategie

SEO strategie
Jedině důkladnou analýzou zjistíte, jak si váš web v SEO vede a jakým směrem se posouvá. Máme pro vás návod, jak najít data, která potřebujete.

Každá SEO kampaň začíná komplexním průzkumem. Ujistěte se, že vaše počáteční měřítka jsou správná. Potom proveďte hloubkovou analýzu konkurence. Nakonec zjistěte, zda jsou vaše data od začátku přesná a úplná.

 • Jak se vašemu webu daří? 
 • Jaká klíčová slova hodnotíte? 
 • Podle jakých klíčových slov jsou hodnoceni vaši konkurenti?
 • Kolik odkazů má váš web v současné době?  
 • Jaké zpětné odkazy mají vaši konkurenti?
 • Jaké chyby má váš web z technického hlediska? 

Spustit SEO kampaň bez sběru těchto důležitých dat je stejné, jako jít v noci do lesa bez čelovky. Nebudete mít žádný směr a můžete skončit kdekoli, jen ne nahoře ve výsledcích Google.

Tento průvodce se zabývá různými datovými body a tím, kde tyto informace jednoduše získáte. Pro všechny tyto datové body používáme produkty Semrush nebo Google.

Srovnávání pomocí Google Analytics a Google Search Console

Pokud už máte na svém webu nainstalovanou službu Google Analytics a získáváte důležitá data, můžete získat různé datové body kliknutím na Přehled publika, Přehled akvizice a Srovnávání publika.

Hned co prozkoumáte Google Analytics a Google Search Console a vytvoříte své srovnávací přehledy, můžete začít analyzovat data ze Semrush.

Pohled na srovnávací přehled vašeho webu z ptačí perspektivy

Ze všeho nejdříve si udělejte přehled o tom, jak si váš web aktuálně vede. Následující snímek obrazovky ukazuje přehled domény v Semrush:

statistika

 

Tento přehled poskytuje řadu datových bodů o aktuálním stavu webu, včetně následujících: 

 • Návštěvnost z organického vyhledávání
 • Návštěvnost z placeného vyhledávání
 • Zpětné odkazy
 • Nejlepší organická klíčová slova
 • Nejlépe placená klíčová slova
 • Celkový počet klíčových slov, která jsou hodnocena
 • Indexované stránky
 • Klíčová slova podle záměru

Kliknutím na tento přehled získáte podrobnější informace, nebo můžete přehled exportovat a získat přehled o všech svých počátečních výchozích údajích.

Dále si vytvoříme skutečný přehled ke stažení s vlastními údaji.

Vytvořte základní sestavu

Pro tento přehled použijeme funkci vytváření přehledů Semrush.  

V Semrush si vytvořte přehled pro svou stránku. Začněte spuštěním auditu webu. Až budou data auditu kompletní, vytvořte novou sestavu. Zde můžete vidět příklad šablony pro základní sestavu:

statistika

Tuto šablonu můžete použít k vytvoření vlastní a pomocí možnosti Rychlá úprava změnit adresu URL.

Organický výzkum

Přejděte na Organický výzkum a zadejte doménu svého webu. Tímto způsobem si vytvoříte následující zprávu o organickém výzkumu:

statistika

Tady věnujte zvýšenou pozornost číslům pro položky Klíčová slova, Návštěvnost, Náklady na provoz. Tyto metriky vám umožní dobrou orientaci v průběhu kampaně.

Zde je jejich význam:

Klíčová slova: Počet klíčových slov, pro která se vaše stránky umístily mezi 100 nejlepšími.

Návštěvnost: Odhadovaná návštěvnost na základě počtu hodnocení klíčových slov, jejich pozice a odhadovaného objemu.

Náklady na provoz: Jedná se o sumu, kterou byste museli zaplatit službě Google Ads, abyste získali organickou viditelnost. Toto číslo se navyšuje tím, jak hodnotíte klíčová slova, která jsou trakční a nižší v nákupní ceně. Čím více jsou lidé ochotni za klíčová slova nabídnout, tím vyšší je jejich hodnota. Jde o skvělou metriku zajišťující to, že web necílí pouze na klíčová slova bez transakční hodnoty a umožňuje ukotvit „hodnotu“ vaší organické SEO kampani.

Návštěvnost značky: Klíčová slova, která zahrnují název vaší značky. To je ovlivněno povědomím o značce, kampaněmi na sociálních sítích a tradičními reklamními metodami.

Neznačkový provoz: Klíčová slova, která neobsahují název vaší značky. 

Přehled stránek

Dále můžete sledovat konkrétní grafy přepínající mezi návštěvností a klíčovými slovy. Zde je graf pro pole Trend organických klíčových slov:

statistika

Zde můžete vidět všechna potenciální klíčová slova od prvních tří dolů, ale pomocí zaškrtávacích políček můžete vybrat, která z nich chcete zobrazit:

statistika

Má vaše organická návštěvnost a klíčová slova trend klesající, nebo stoupající? Mění se v čase? 

Můžete také kliknout na Návštěvnost a zobrazit graf odhadované návštěvnosti:

statistika

Můžete také změnit časové období, abyste viděli celé období nebo měsíc, šest měsíců, jeden rok, dva roky.

Pozice

Kliknutím na položku Pozice uvidíte následující tabulku: 

statistika

Na této obrazovce se můžete hlouběji ponořit do hodnocení klíčových slov a určit, kolik se jich řadí na konkrétní pozice. Přehled hodnocení klíčových slov si můžete také exportovat do tabulky poskytující následující metriky:

 • Záměr – je klíčové slovo nahoře, uprostřed, nebo dole na cestě k nákupu.
 • Pozice – pozice na žebříčku vašeho konkrétního klíčového slova.
 • SF – vyhledávací funkce, jako je graf znalostí, mapy nebo pole Lidé se také ptají.
 • Dif. – informuje o všech změnách pozice konkrétního klíčového slova.
 • Provoz – odhadovaný provoz na základě odhadovaného objemu a aktuální polohy.
 • Návštěvnost % – procento návštěvnosti přivedené na web s daným klíčovým slovem za zadané období. 
 • Objem – celkový objem vyhledávání klíčového slova.
 • KD (Keyword Difficulty) – odhaduje, jak těžké by bylo umístit se pro dané klíčové slovo ve výsledcích vyhledávání. Když je procento vysoké, zvyšuje to obtížnost.
 • CPC (USD) – cena za proklik daného klíčového slova v USD.
 • URL – tento sloupec představuje hodnocení adresy URL ve výsledcích vyhledávání Google pro dané klíčové slovo. 
 • Poslední aktualizace – to je, kdy bylo dané klíčové slovo naposledy aktualizováno v Semrush.

Doporučujeme tuto tabulku exportovat a uložit ji s datem prvního spuštění. Tak ji můžete použít pro své srovnávací přehledy v budoucnu.

Změny pozice

Když kliknete na kartu Změny pozice, uvidíte následující:

statistika

Prohlédněte si přehled změn klíčových slov. Uvidíte následující nadpisy:

Všechny změny pozice – zobrazuje celkový počet změn klíčových slov pro analyzovanou doménu.

Vylepšené – zobrazuje počet klíčových slov, u kterých analyzovaná doména zlepšila své hodnocení v SERP.

Nové – toto je celkový počet nových klíčových slov, která se skutečně umístila.

Odmítnuto – zobrazuje počet klíčových slov, jejichž výkon klesl.

Ztraceno – zobrazuje počet klíčových slov, pro která analyzovaná doména zcela ztratila svou pozici v SERP.

S těmito daty lépe určíte, kam umístit vaše SEO priority v rámci benchmarkingu. Pomocí kombinace klíčových slov a stránek můžete zaměřit své úsilí v oblasti SEO a vytvářet experimenty SEO v průběhu kampaně.

Stránky

Nyní se podívejme na to, které stránky na vašem webu dosahují skvělých výsledků a podle kolika klíčových slov se každá stránka hodnotí.

statistika

V této části jsou uvedeny konkrétní metriky, například:

 • URL – stránka, pro kterou se sestavují metriky.
 • Klíčová slova – počet klíčových slov, podle kterých se daná adresa URL umísťuje mezi 100 nejlepšími výsledky vyhledávání Google.
 • Klíčová slova reklam – zobrazuje počet klíčových slov, která přivádějí uživatele prostřednictvím placených reklam zveřejněných v SERP Google.
 • Návštěvnost – množství odhadovaného organického provozu přiváděného do analyzované domény.
 • Návštěvnost % – procento návštěvnosti přivedené na web. 
 • Zpětné odkazy – počet celkových zpětných odkazů, které odkazují na konkrétní URL.

Kliknutím na jednu ze stránek získáte další podrobnosti o každé konkrétní stránce.

statistika

Subdomény

Karta Subdomény organického výzkumu společnosti Semrush vám pomůže odhalit kritické informace o subdoménách, jako je odstranění přesměrování (je-li potřeba), stanovení strategie založené na odstranění subdomény (pokud je požadováno) a zatěžující prvky domény, které je nutné odstranit.

statistika

Teď už dobře rozumíte aktuálnímu stavu vašich stránek. Dalším krokem je prozkoumat vaši konkurenci a konkurenční prostředí.

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Vlastimil Malík

Foto zdroj: pixabay.com

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Upgates
FastCentrik
Shoptet
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
ecomail
Mailchimp