SEO
Průzkum cílového publika je zásadní pro pochopení nákupních fází vašich ideálních zákazníků. V dnešním článku vám přinášíme návod, jak na to.

Způsob, jakým vás vaši zákazníci najdou, se může výrazně lišit. Může vycházet z jejich zájmů, potřeb nebo problémů, které v danou chvíli potřebují řešit. Někteří lidé už možná přesně vědí, co potřebují, a to také hledají na Googlu. Jiní možná právě začínají výzkumný proces. A jiní už možná vědí, co potřebují, a porovnávají, aby určili nejlepší zdroj, ze kterého lze nakupovat.

V této fázi vašeho SEO výzkumu a plánování budete chtít identifikovat:

 • Cílová publika
 • Jejich nákupní fáze
 • Potenciální klíčová slova

Vaším cílem bude zmapovat vaše cílová publika, fáze nákupu a klíčová slova pro každé publikum a fázi nákupu. Jedině tak totiž dosáhnete úspěchu v SEO.

Výzkum person

Můžete začít tím, že použijete údaje o zákaznických službách nebo informace z vašich demografických údajů v rámci Google Analytics. S těmito informacemi můžete začít vytvářet cílové persony.

Jakmile budete mít své persony a představy o tom, kdo jsou, co potřebují a co hledají, budete chtít zmapovat možné kroky, které podniknou na své nákupní cestě.

Namapujte klíčová slova na persony a jejich nákupní cesty

Cílem této fáze je identifikovat všechny možné způsoby, jak vás lze najít, a ujistit se, že máte na svých webových stránkách optimalizovaný obsah zaměřený na tyto nákupní fáze včetně klíčových slov. Začněte identifikací primárních, kořenových frází. Jak postupujete dále, můžete zajít hlouběji do delších termínů nebo sémanticky souvisejících klíčových slov.

To vám umožní identifikovat mezery a příležitosti, které jste promeškali během vašeho počátečního základního a konkurenčního výzkumu. Některá z těchto klíčových slov nebudou odhalena, pokud skutečně neporozumíte svému publiku a jeho potřebám či problémům, které v danou chvíli řeší.

Tímto dokončíte výzkumnou fázi, která vám poskytne všechny informace k vytvoření obsahové strategie a zaměření vašich SEO aktivit.

Vyhodnoťte svůj stávající obsah

V rámci výzkumu klíčových slov je dalším důležitým krokem podívat se na stávající obsah vašeho webu a zjistit, zda je správně optimalizován.

Má váš web stránky, které nezaznamenávají žádný provoz z Googlu, stránky, které jsou téměř duplicitní, nebo více stránek, které cílí na stejné klíčové slovo? Máte na webu části obsahu odpovídající seznamu klíčových slov, který jste vytvořili v předchozí fázi?

Před vytvořením obsahového kalendáře nebo redakční strategie je ideální provést audit vašeho stávajícího obsahu. Při kontrole stávajících stránek se můžete rozhodnout, které stránky je třeba odstranit, konsolidovat nebo optimalizovat.

Některé z prvků, které můžete v rámci SEO zanalyzovat, zahrnují:

 • Návštěvnost stránky
 • Primární klíčové slovo
 • Počet slov
 • Vnitřní prolinkování obsahu

Chcete-li provést audit obsahu, budete muset exportovat všechny své stránky z vašeho CMS, nebo použít nástroj pro audit SEO, jako je Screaming Frog nebo Semrush Site Audit, abyste získali seznam stávajících stránek vašeho webu.

Zhodnoťte obsah svého webu

Jakmile shromáždíte všechna data, projděte si adresy URL a označte stránky následovně:

Ponechat: Stránka je optimalizována, funguje dobře a lze ji ponechat.

Optimalizovat: Stránka by mohla mít lepší hodnocení díky vylepšenému SEO na stránce.

Přepsat/přepracovat: Týká se stránek, u kterých je třeba obsah přepracovat nebo přepsat.

Odebrat: Tyto stránky nemají dobrý výkon a měly by být odstraněny. Při tom je důležité odstranit stránku ze souboru Sitemap, Google Search Console a všech příchozích odkazů.

Konsolidovat: Pokud existuje více stránek, které cílí na stejné klíčové slovo, zvažte přesunutí veškerého obsahu na adresu URL, která má nejlepší výkon, a použití přesměrování 301 pro ostatní stránky.

Jak optimalizovat, předělat nebo konsolidovat stránky

Jakmile budete mít všechny své stránky označené, je čas na optimalizaci obsahu. Některé stránky mohou mít dobrý výkon, ale bylo by dobré je aktualizovat, aby měly ještě lepší výkon. Ostatní mohou mít špatný výkon a je třeba je optimalizovat, aby se umístily na lepších pozicích ve výsledcích vyhledávání.

Obvykle bude tento proces zahrnovat dva kroky:

 • Úpravy a reoptimalizace stávajícího obsahu.
 • Rozšíření článku o nový obsah.
 • Volba primárních a sekundárních slov pro každou stránku.

Nejlepší způsob, jak shromáždit tato data, je použít Google Search Console pro hodnocení stránek nebo tvorbu databáze nových klíčových slov.

Chcete-li shromáždit data z Google Search Console, klikněte na Výkon > Přehled > Výsledky vyhledávání:

Kliknutím na konkrétní stránku zobrazíte klíčová slova, pro která je stránka hodnocena, prokliky a zobrazení.

Výše uvedený postup vám pomůže určit cílová klíčová slova pro každou stránku, která můžete přidat do tabulky.

Pro každou stránku přidejte cílová primární a sekundární klíčová slova, která použijete při provádění nezbytných aktualizací obsahu.

SEO

Předělání stávajícího obsahu

Při optimalizaci stránek se musíte ujistit, že zachováváte nebo přidáváte správné on-page SEO prvky. Podívejme se například na tyto:

Optimalizace primárních klíčových slov

Primární klíčové slovo by se mělo objevit v následujících částech:

Meta název (stránky): U existujících článků můžete upravit meta název existujícího článku. Použijte Google SERP Simulator, abyste viděli, jak by váš titul vypadal. Pokud je to možné, začněte značku názvu primárním klíčovým slovem a přidejte do názvů modifikátory.

Meta description: Popis článku o délce až 230 znaků. Ujistěte se, že používáte primární klíčové slovo co nejblíže začátku meta description.

Nadpis: Mělo by se jednat o nadpis H1. Název/nadpis by měl obsahovat primární klíčové slovo.

První odstavec: Primární klíčové slovo by se mělo objevit v prvním odstavci, ideálně v rámci prvních 100 slov.

Anchor text: Zahrňte primární klíčové slovo alespoň do jednoho interního odkazu.

Přidání sekundárních klíčových slov

Všechna související sekundární klíčová slova by měla být přirozeně začleněna do článku. Pro každé související klíčové slovo přidejte nadpis H2.

Otázky a odpovědi

Otázky a odpovědi představují snadný způsob, jak rozšířit své články přidáním souvisejících otázek. Vezměte primární klíčové slovo a vyhledejte ho na Googlu. Použijte otázky v poli „Lidé se také ptají“ jako záhlaví sekcí.

Otázka by měla být součástí nadpisu H2. V další části byste měli na otázku odpovědět co nejrychleji a nejstručněji. Neopakujte otázku; místo toho okamžitě poskytněte odpověď.

Pokud otázka zněla „Jak se dostanete do úryvků“, pak by první věta měla odpovědět na otázku: „Abyste se dostali do vybraných úryvků, musíte klást otázky a odpovídat na ně pomocí odstavců, seznamů a rychlých odpovědí.“

Používejte odrážky! Google rád uvádí odpovědi s odrážkami, takže pokud je to možné, odpovězte na otázku a přidejte odrážky.

Formátování obsahu

Použijte správné formátování, aby byl obsah pro lidi snadno čitelný.

Zde je několik návrhů pro formátování obsahu:

Rozbijte dlouhé odstavce. Poskytujte naopak informace v krátkých odstavcích a používejte stručné věty.

Přidejte seznamy

Google miluje seznamy! Existují nějaké odstavce nebo oddíly, které můžete změnit na odrážky nebo číslované seznamy? Pokud ano, udělejte to!

Interní odkazy

Přidejte 2–3 interní odkazy na další relevantní stránky na webu. Udržujte svůj anchor text krátký. Poté na svém webu najděte alespoň 3–5 relevantních stránek a odkazujte na své cílové stránky. Každá stránka vašeho webu by měla obsahovat co nejvíce odkazů z jiných stránek webu.

Externí odkazy

Přidejte 2–3 externí odkazy na relevantní stránky. Dobré externí odkazy vytváří přirozenou mapu odkazů a spojují vaše stránky s důvěryhodnými zdroji. Google bude přikládat větší váhu stránce, která má dobré externí odkazy.

Přidejte nový obsah

Pokud je článek krátký, můžete přidat nový obsah a rozšířit tak klíčové body.

Přidání nového obsahu

Přidejte další odstavce. Pokud můžete přidat seznam, více podnadpisů atd., tím lépe! Pokud je to možné, udržujte jednoduchý, čitelný jazyk. Nejlepší obsah je snadno čitelný a pochopitelný.

Přidejte do svého přepracovaného obsahu nové, optimalizované obrázky. Spolu s odkazem napište alternativní text obrázku. Mělo by se jednat o popis obrázku o jedné větě, který obsahuje primární klíčové slovo.

Konsolidace obsahu

Pokud existuje několik krátkých stránek nebo článků, které jsou hodnoceny podle stejného klíčového slova, ideální variantou může být sloučit tyto články do jednoho delšího a obsáhlejšího článku.

Při konsolidaci obsahu mějte na paměti:

 • Části jednotlivých článků je nutné sloučit do jednoho, který bude dávat smysl.
 • Přidejte odkazy na interní stránky a externí weby.
 • Přidejte nový, optimalizovaný meta title a meta popisek.

Než vynaložíte značné prostředky na tvorbu nového obsahu, nejprve identifikujte a maximalizujte obsah, který již máte, a poté „vyplňte mezery“ vytvořením plánu obsahu, který cílí na všechna klíčová slova, která jsou pro vás důležitá a dosud nebyla optimalizována.

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Vlastimil Malík

Foto zdroj: pixabay.com

 

Více článků z blogu

7 mocných výhod PPC reklamy

Objevte svět PPC reklamy - strategie s nízkým rizikem a vysokým ziskem pro B2B, B2C i neziskové organizace. Vyzkoušejte ji nyní a doplňte své marketingové úsilí.
Přečíst článek

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Upgates
FastCentrik
Shoptet
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
ecomail
Mailchimp