Fungující postupy pro PPC reklamy v obsahové síti Google

Obsahová PPC reklama Google Ads
Reklamy v obsahové síti jsou online inzerenty občas opomíjeny, přestože se mohou stát cennou částí marketingového portfolia. Jak je nastavit co nejlépe?

Kromě PPC reklamy ve vyhledávání, kterou využívá většina online obchodníků, nabízí Google Ads i Sklik takzvanou reklamu v obsahové síti, která je obchodníky občas opomíjena, přestože může být cenným zdrojem zviditelnění vaší značky. Aby reklama v obsahové síti měla smysl a nebyla jen pastí na peníze, je potřeba ji umět správně nastavit. Níže si ukážeme několik fungujících postupů, jak na to.

1. Udržujte PPC kampaně pro vyhledávání a pro obsahovou síť oddělené.

2. Oddělte své remarketingové publikum od nových uživatelů.

3. Omezujte počet zobrazení reklamy.

4. Určete, kde se mají vaše obsahové reklamy zobrazovat.

5. Vytvořte optimální výzvu k akci pro jednotlivé typy cílení.

1. Udržujte PPC kampaně pro vyhledávání a pro obsahovou síť oddělené

Z vyhledávání a z obsahové sítě na vaše stránky přicházejí zcela rozdílné typy zákazníků. U PPC reklam ve vyhledávání klikají na vaši reklamu návštěvníci Googlu či Seznamu, kteří aktivně hledají odpověď na otázku, službu nebo řešení problému. Podle klíčových slov, která zadají do vyhledavače, můžete jasně odhadnout jejich záměr. U obsahové sítě jde o zcela jiný typ zákazníků. Vaše reklama se jim zobrazila na některém z webů, které navštívili. Některé z těchto webů jsou tematicky příbuzné, jiné ovšem nikoli. Google se snaží odhadnout, o jaký typ služby by mohl návštěvník mít zájem a na základě toho se mu poté zobrazí příslušná reklama.

Reklama se zobrazí obrovskému množství lidí, a ne každý má zájem o to, co nabízíte. Často se může také stát, že návštěvník klikne na vaši reklamu omylem, což vede ke zbytečným nákladům.

Vždy proto mějte reklamní kampaň zvlášť pro vyhledávání a zvlášť pro obsahovou síť. Tímto způsobem budete mít mnohem lepší kontrolu nad výkonem, rozpočty a možnostmi cílení. Navíc se vám samostatné kampaně budou mnohem lépe optimalizovat, aby vyhovovaly potřebám různých typů publika na obou sítích.

2. Oddělte své remarketingové publikum od nových uživatelů

Jak bylo zmíněno výše, návštěvníci z vyhledávací a obsahové sítě mají rozdílné záměry. Jejich záměry se však mohou lišit i v rámci obsahové sítě. Uživatelé, kteří již v minulosti navštívili váš web, vaši značku již znají. Měli byste s nimi proto zacházet jinak než s novými návštěvníky. Zde vám může pomoci vyloučení publika, pomocí kterého oddělíte remarketingové kampaně od obecných kampaní, sloužících ke zvyšování povědomí o vaší značce. Pomůžete tím zabránit jakémukoli překrývání mezi jednotlivými publiky. Díky tomuto přístupu budete moci nastavit různé rozpočty, nabídky, reklamy a vstupní stránky pro jednotlivá publika, takže budete moci se zákazníkem lépe a účinněji komunikovat.

PPC reklama

3. Omezujte počet zobrazení reklamy

Drobnou nevýhodou reklam v obsahové síti je fakt, že si na ně uživatelé postupem času zvyknou, a přestanou se o ně zajímat. Tomuto jevu se říká reklamní slepota. I přesto, že je vaše reklama skvělá, zjistíte po čase, že přestává generovat prokliky a konverze. Naštěstí v Google Ads můžete nastavit, jak často se má jednotlivá reklama zobrazovat jednotlivým uživatelům, a po jakém počtu zobrazení se má konkrétnímu uživateli přestat zobrazovat úplně.

V nastavení kampaně v reklamní síti rozbalte možnost „Další nastavení“. Tam uvidíte sekci omezení frekvence zobrazení reklamy: Inzerenti zde mohou nastavit omezení zobrazení. Zobrazení můžete omezit na úrovni reklamy, reklamní sestavy nebo kampaně, a dokonce i podle dne, týdne nebo měsíce.

Pro nastavení frekvence zobrazení neexistuje nějaké konkrétní pravidlo. Budete muset sledovat, jak vaše konkrétní publikum reaguje na vaše reklamy, a podle toho nastavovat vaše kampaně.

4. Určete, kde se mají vaše obsahové reklamy zobrazovat

Reklamy v obsahové síti se zobrazují nejen na partnerských stránkách, ale také přímo ve službách Google, jako je například YouTube, nebo v různých mobilních aplikacích. Jelikož se reklamy v obsahové síti zobrazují na webech třetích stran, jejichž publikum nedokážete ovlivnit, je vaše výsledná návštěvnost pouze tak kvalitní, jak kvalitní jsou návštěvníci těchto stránek. Pokud prodáváte tiskárny, asi nebudete mít příliš velký zájem o návštěvníky ze stránek, které se zabývají chovem morčat nebo prodejem zlevněného textilu. Na PPC platformách si naštěstí můžete vybrat, na kterých webech chcete, aby se vaše reklama zobrazovala, a na kterých naopak nikoli. Můžete dokonce ovlivnit i zařízení, na kterém se bude vaše PPC reklama zobrazovat.

Pokud například zjistíte, že návštěvníci z mobilních aplikací na vašem webu téměř vůbec nekonvertují, můžete všechny tyto návštěvníky vyloučit.

Poté můžete v přehledu umístění zobrazit, kde byly vaše PPC reklamy skutečně umístěny, a zjistit podle toho, kde na ně lidé více klikali a kde tyto reklamy lépe konvertovaly. Následně můžete zobrazení reklamy dále upravovat, dokud nedosáhnete optimálních výsledků.

Vytvořte optimální výzvu k akci

5. Vytvořte optimální výzvu k akci pro jednotlivé typy cílení

Dvěma nejčastějšími možnostmi cílení kampaní v reklamní síti jsou segmenty publika podle zájmů o koupi a podle zájmů. Jedním z typických způsobů, jak zjistit, které z těchto možností by bylo dobré testovat pro novou obsahovou kampaň, je podívat se do přehledu Zájmy v Google Analytics. Tento přehled vám ukáže, které kategorie publika tvoří vaše aktuální návštěvníky webu. Můžete zde také vidět čísla pro každou cílovou konverzi, kterou jste v Google Analytics zaznamenali, a také transakce a výnosy z elektronického obchodu. Při nastavování PPC reklam v obsahové síti pak tyto informace využijte k vytvoření specifických vstupních stránek, které budou co nejlépe naplňovat očekávání konkrétního publika. Ne každý návštěvník je totiž připraven ihned nakupovat.

Vyzkoušejte na vstupních stránkách různé konverzní akce a najděte tu správnou výzvu k akci pro každou z možností cílení, které používáte.

Tyto postupy pochopitelně nejsou univerzální. Každá PPC kampaň potřebuje jiný přístup, proto byste měli neustále testovat nové metody, snažit se zlepšovat výkon kampaní a hledat nové příležitosti k oslovení nových zákazníků. Přestože je každý PPC účet jiný, pokud použijete tyto osvědčené postupy optimalizace reklam v obsahové síti, umožní vám to začít propagovat vaše služby co nejúspěšněji.

 

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Vlastimil Malík

Foto zdroj: pixabay.com

 

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Upgates
FastCentrik
Shoptet
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
ecomail
Mailchimp