Google
Tato stránka poskytuje informace o stavu služeb, které jsou součástí vyhledávání Google, který tím chce usnadnit uživatelům informovanost o nepravidelnostech ve funkcích vyhledávání.

Google nedávno spustil inovativní nástroj, který má přinést větší transparentnost ohledně stavu procházení, indexování a obsluhy ve vyhledávání. Tento nový prvek, nazývaný Stavový panel vyhledávání Google, je k dispozici na adrese status.search.google.com. Jeho hlavním účelem je poskytovat rychlý a jednoduchý přehled o aktuálním stavu vyhledávání Google.

Podle oficiální zprávy od společnosti Google se Stavový panel zaměřuje na informace o případných výpadcích nebo problémech s vyhledáváním. Má poskytnout uživatelům informace o tom, zda došlo k problémům s procházením, indexováním nebo obsluhou vyhledávání. Tato iniciativa je součástí širší snahy společnosti Google o transparentnost vůči veřejnosti.

Ve vyjádření společnosti Google zaznívá záměr zavést tento nástroj pro lepší pochopení aktuálního stavu systémů ovlivňujících vyhledávání. I když se výpadky jeví jako vzácné, Google zdůrazňuje svou touhu být otevřený a transparentní v situacích, kdy k nim přece jen dojde. Stavový panel tak umožňuje rychlé hlášení a sledování problémů s vyhledáváním Google, a to ve shodě s podobnými nástroji využívanými pro Google Ads a další produkty tohoto internetového giganta. S touto novinkou chce Google usnadnit uživatelům sledování a informovanost o jakýchkoli nepravidelnostech ve funkcích vyhledávání.

Problémy s výpadky služeb Google jsou vzácné

Společnost Google uvedla, že "přestože jsou poruchy systému velmi vzácné, chceme být transparentní, když k nim dojde". A ano, v průběhu let jsme zaznamenali mnoho problémů s vyhledáváním Google v souvislosti s indexováním, procházením a obsluhou. Nyní však má Google možnost nahlásit je v rámci svého systému Google Status Dashboard, stejně jako to dělá u Google Ads a mnoha dalších produktů.

Jak to vypadá?

Zde je snímek obrazovky tohoto ovládacího panelu:

Google Status Dashboard

Jak to funguje

Google vysvětluje: "Tento řídicí panel informuje o rozsáhlých problémech, které se vyskytly v posledních 7 dnech, s některými podrobnostmi a aktuálním stavem incidentu. Rozsáhlý problém znamená, že se jedná o systémový problém se systémem vyhledávání, který se týká velkého počtu webů nebo uživatelů vyhledávání. Obvykle jsou tyto druhy problémů navenek velmi viditelné a interně v zákulisí pracují monitorovací a upozorňovací mechanismy SRE, které tyto problémy označují."

"Jakmile se SRE potvrdí, že v systému Search existuje trvalý a rozsáhlý problém, snažíme se do hodiny zveřejnit incident na panelu a do 12 hodin následné aktualizace incidentu. Na rozdíl od tradičního automatizovaného dashboardu tyto aktualizace hlásí naši globální zaměstnanci. Čas zahájení incidentu je zpravidla okamžik, kdy se nám podařilo problém potvrdit," dodal Google.

Proč nás to zajímá

Někdy, spíše výjimečně, jsme zaznamenali problémy s vyhledáváním Google týkající se indexování, procházení a obsluhy, ale museli jsme se obrátit na společnost Google, aby problém potvrdila. Nyní bude Google tato potvrzení zveřejňovat na panelu, stejně jako to dělá u mnoha svých dalších produktů a služeb.

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Vlastimil Malík

Foto zdroj: pixabay.com

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Upgates
FastCentrik
Shoptet
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
ecomail
Mailchimp