IT a marketing mohou spolupracovat

digitální marketing
Spolupráce mezi marketingovým a IT oddělením zásadně ovlivní kvalitu SEO – zjistěte, jak na to.

Spolupráce je jedním z předpokladů úspěšného fungování firmy – jak mezi zaměstnanci, tak na úrovni vedoucích pracovníků. Platí to zejména pro IT a marketing – oblasti, které se v důsledku čím dál větší digitalizace marketingu mohou ve značné míře prolínat.

IT a marketing jsou dvě naprosto odlišné disciplíny, které v rámci firmy jinak fungují a pohybují se jiným tempem. V určitých oblastech se však prolínají. Pokud se řediteli marketingu podaří získat v osobě ředitele IT, který odpovídá za řízení, implementaci a dohled nad informacemi a technologiemi ve firmě, spojence, může to mít zásadní dopad na kvalitu SEO.

Podpora symbiózy mezi marketingem a IT na úrovni vedoucích pracovníků je naprosto zásadním předpokladem pro vytváření bohatých a personalizovaných zkušeností, které dnešní vysoce propojení spotřebitelé očekávají.

V současné době se více než 20 % marketingového rozpočtu vynakládá na technologie a třetina marketingových organizací již disponuje specializovaným technologickým týmem.

Co by měl váš ředitel IT vědět

Níže zjistíte, co by měl ředitel IT vědět o hodnotě SEO, a dozvíte se, jak prostřednictvím těchto informací navázat prospěšnou spolupráci.

1. Vliv rychlosti stránek a UX webových stránek na SEO

Jak Core Web Vitals (CWV), což je soubor základních metrik, jejichž prostřednictvím Google hodnotí přívětivost webu, tak Page Experience Update, tedy aktualizace vyhledávače Google, který lépe hodnotí weby s lepší uživatelskými zkušenostmi, poukazují na důležitost rychlého a bezproblémového procházení stránek pro vyhledávače.

Google používá k lepšímu pochopení zkušeností uživatelů s vašimi webovými stránkami následující metriky CWV:

  • LCP (Largest Contentful Paint) popisuje největší vykreslení dosahu. Tato metrika se zabývá rychlostí načítání stránky.
  • FID (First Input Dealy) znamená prodlevu prvního vstupu. Tato metrika se zabývá výkonem interaktivity – popisuje, jak rychle může uživatel začít provádět na stránce úlohy.
  • CLS (Cumulative Layout Shift) představuje kumulativní posun rozvržení webové stránky. Tato metrika popisuje vizuální stabilitu rozvržení webové stránky během vykreslování.

Pokud firma splňuje minimální prahové hodnoty pro metriky CWV, splňuje požadavky společnosti Google na rychlost stránky. Jestliže vaše stránky v metrikách CWV nevynikají, nehrozí vám žádná penalizace. Ale můžete přijít o cenné příležitosti k dosažení lepší pozice a překonání konkurence ve vyhledávání.

Proto je potřeba, aby váš ředitel IT měl přístup k informacím týkajícím se metrik Core Web Vitals. Tyto znalosti mu pomohou pochopit, proč žádáte o podporu v této oblasti, a umožní mu uvědomit si, jak se dobré výsledky přímo promítají do zvýšení viditelnosti a návštěvnosti webu.

Také použití sítě CDN (Content Delivery Network), která představuje síť pro doručování obsahu, může pomoci podpořit vaše cíle v oblasti rychlosti stránek tím, že obsah bude doručován z geograficky rozmístěných serverů, které jsou blíže k místnímu uživateli. Tyto servery ukládají obsah stránky do mezipaměti, takže jej lze v případě potřeby rychleji a snadněji zobrazit, čímž se sníží latence a doba načítání stránky.

V případě spolupráce ředitele IT s ředitelem marketingu a členy marketingového týmu zabývajícími se obsahem může být obchodní dopad jasně viditelný. To platí zejména pro metriky CWV. Spolupráce v této oblasti může vést ke zlepšení výkonu až o desítky procent.

2. Technické chyby webových stránek a chyby systému pro správu obsahu webových stránek mohou být kritické

Technické chyby v kódu a systému pro správu obsahu (Content Management System) mohou vést k nejrůznějším problémům – od ztíženého procházení, přes problémy s indexací až po bezpečnostní problémy a duplicitní obsah.

Vašemu řediteli IT a jeho vývojovému týmu může pomoci, když společně stanovíte priority technických požadavků souvisejících se SEO. Pokud jde například o chybu, která uživatelům brání v přístupu na web nebo způsobuje zranitelnost, je potřeba okamžitě jednat. Pomozte řediteli IT seznámit se s nejčastějšími typy technických chyb, které mohou mít dopad na hodnocení webových stránek, a umožníte mu odhalit potenciální problémy, které se objevují v požadavcích od jiných oddělení.

Další kritickou oblastí, která si vysloveně říká o spolupráci mezi IT a marketingem, je využití a implementace umělé inteligence (AI). Umělou inteligenci lze využít ke zlepšení zkušeností s webem a zákazníky díky inteligentnímu doporučení obsahu, výstupům vhodným pro SEO a automatickým rychlým opravám kritických chyb.

3. Bezpečnostní dopady dat a SEO

V otázkách bezpečnosti a dodržování předpisů je ředitel IT jako ryba ve vodě. Můžete mu však ukázat, že i vy si uvědomujete rizika spojená s bezpečností a snažíte se je adekvátně posoudit dříve, než týmu IT předložíte své požadavky. Mohlo by se totiž stát, že váš ředitel IT bude po narušení bezpečnosti nebo jiném závažném problému, jehož vznik přičítá optimalizaci kvůli SEO nebo marketingu, zarputilým odpůrcem SEO.

Můžete mu také ukázat, že se dobře orientujete v taktikách SEO spamu, které hackeři používají k injektování kódu, implementaci škodlivých přesměrování a dalším manipulacím s vaším webem.

Chovejte se proaktivně. Předběhněte argumenty proti optimalizaci tím, že řediteli IT a členům jeho týmu ukážete, že vám na zabezpečení záleží stejně jako jim.

4. Jak funguje schéma

Značky strukturovaných dat nejsou hodnotícím faktorem, ale pomáhají vyhledávačům lépe porozumět obsahu stránky. Zde může pomoci spuštění hodnotných krátkých úryvků textu „featured snippet“, které se zobrazují na stránce s výsledky vyhledávání (SERP) a poskytují vaší značce další prostor a přidanou funkčnost. Předpokladem úryvku „featured snippet“ je, že obsahuje tu nejlepší odpověď na hledaný dotaz, která se na stránkách v rámci SERP dá v danou chvíli najít. Může mít formu odstavce, tabulky, ale i číslovaného či nečíslovaného seznamu.

Schema.org je nejpoužívanější strukturovaná značka dat pro SEO – preferují ji i Google, Bing a Yandex.

Schéma značkování lze přidávat prakticky ke všem typům dat na webových stránkách.

Přidání schématu na vaše stránky pomáhá poskytnout kontext, který umožňuje Googlu přiřadit vaši stránku k relevantnímu dotazu, což z něj činí základní prvek vaší strategie SEO.

Správné přidání a testování schématu je tím obtížnější, čím větší je stránka. Proto je nezbytné, aby váš ředitel IT byl se schématem řádně obeznámen.

Pomocí správné technologie lze schéma automatizovat. Nicméně je potřeba provádět manuální kontrolu, aby bylo zajištěno, že schéma skutečně plní svou funkci. Schéma funguje jen tehdy, pokud jsou význam a kontext, které vaše značky předávají vyhledávači, přesné.

5. Podpora SEO ze strany systému CRM

Prioritou každé firmy, každého ředitele marketingu i každého ředitele IT by měli být zákazníci. A problematika SEO se zákazníky přímo souvisí. Proto je zajištění adekvátního systému CRM, který umožňuje správu potenciálních zákazníků i evidenci údajů o stávajících zákaznících, naprostou nutností.

Profesionálové v oblasti SEO využívají systém CRM k transformaci potenciálních zákazníků (tzv. leadů) v prodej a ke zvýšení výkonnosti v rámci celé firmy. A právě při výběru správného systému CRM, který bude splňovat cíle týmů SEO, může být ředitel IT velmi nápomocen.

Vzhledem k nárůstu platforem CDP (Customer Data Platform), DAM (Digital Asset Management) a DMP (Digital Management Platform) hraje ředitel IT klíčovou roli jak při výběru správného systému a partnerů v ekosystému SEO a marketingových technologií, tak při integraci technologií nabízejících zákazníkům kvalitnější služby a uživatelské zkušenosti.

Spolupráce je základ

Spolupráce mezi ředitelem marketingu a ředitelem IT může navodit rovnováhu ve vztahu k SEO jako nejefektivnějšímu a netrvalejšímu marketingovému kanálu a může pomoci zajistit kvalitní zkušenosti zákazníků díky rychlým a optimalizovaným webovým stránkám.

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Vlastimil Malík

Foto zdroj: pixabay.com

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Upgates
FastCentrik
Shoptet
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
ecomail
Mailchimp