Jak na kompletní audit pro lokální SEO?

lokální SEO
Máte pocit, že přicházíte o příležitosti k nalezení a konverzi místních zákazníků? Níže uvedený kontrolní seznam pro lokální SEO vám pomůže situaci zlepšit.

Ve svém jádru je SEO mnohostrannou analýzou klíčových slov, obsahu a konkurence. Lokální SEO pak v širším smyslu zahrnuje několik specifických úkolů zaměřených na stanovení relevance a autority podniku v cílové geografické oblasti. Ještě předtím, než přesvědčíte místního spotřebitele, že váš výsledek vyhledávání je nejlepší odpovědí, musíte to prokázat vyhledávačům a získat dostatečně vysoké hodnocení, abyste se dostali na přední pozice ve vyhledávání.

Vyhledávače, jako je Google, odkazují na mnoho různých datových bodů, aby určily, kdo získá nejvyšší pozici ve výsledcích organických vyhledávačů, vybraných úryvcích, mapách, místních balíčcích, obrázcích, videích nebo dalších funkcích SERP.

Jak můžete identifikovat a upřednostnit možnosti optimalizace s největším potenciálem zajistit návštěvnost vašeho webu a následné konverze?

Níže uvádíme důležité kontrolní body pro lokální SEO audit. Patří sem:

 • Klíčová slova/SERP.
 • Webová stránka.
 • Firemní profil Google.
 • Řízení recenzí.
 • Seznam místních firem.
 • Lokální obsah.
 • Google Search Console.
 • Analytics.
 • Zpětné odkazy.
 • Analýza konkurence.

Audit klíčových slov/SERP

Přirozeným místem pro zahájení lokálního SEO auditu je SERP pro klíčová slova a fráze, na které doufáte, že bude vaše firma nalezena, a zjištění, jak si stojíte ve srovnání s konkurencí a jinými webovými stránkami/obsahem. Tento průzkum vám může pomoci rychle zjistit, kde jste si vytvořili určitou úroveň autority, na které můžete stavět, a také klíčová slova, u kterých byste neměli ztrácet čas a úsilí. Nejlepší je zaměřit se na klíčová slova, kde máte reálně šanci získat vyšší hodnocení ve výsledcích vyhledávání a zvýšit návštěvnost vašeho webu.

Můžete se také rozhodnout, že některá klíčová slova je lepší krátkodobě podpořit prostřednictvím placené strategie Google Ads, dokud nebudete schopni vybudovat místní organickou autoritu.

Existuje několik vynikajících nástrojů pro SEO a výzkum klíčových slov, které automatizují proces shromažďování výsledků vyhledávání pro konkrétní nebo tematické skupiny klíčových slov a přiřazují hodnotu klíčovým slovům na základě metrik, jako je objem vyhledávání nebo obtížnost klíčových slov.

Případně můžete provádět vlastní vyhledávání ručně. V takovém případě to udělejte v anonymním okně v prohlížeči Google Chrome nebo v soukromém okně v prohlížeči Safari, abyste odstranili potenciální zaujatost/personalizaci související s vaším přihlášením do Googlu, polohou nebo osobní historií vyhledávání. U společností, které také provozují PPC kampaně, by měla být věnována velká pozornost klíčovým slovům a hledaným výrazům, které tam fungují. SEO a PPC by se pro optimální výsledky měly vzájemně doplňovat.

SEO

Audit webu

S vašimi údaji o klíčových slovech v ruce můžete nyní provést úplný audit klíčových slov a technický webový audit. Typický audit je navržen tak, aby analyzoval základní strukturu, obsah a UX. Zde opět existuje mnoho nástrojů pro audit webu, které prohledají web, poté identifikují problémy a navrhují akce, které mají být provedeny na základě osvědčených postupů SEO.

Audit a optimalizaci webu lze rozdělit do několika skupin.

Optimalizace stránky

Optimalizace webových stránek je o zajištění dobré struktury stránek, zaměřených na aktuální klíčová slova a poskytování pozitivní uživatelské zkušenosti. Když vyhledávač prochází webovou stránku, hledá signály, aby zjistil, o čem stránka je, a na jaké otázky může uživateli odpovědět. Tyto prohledávače analyzují celou stránku, aby určily její zaměření, ale konkrétně se zaměřují na názvy stránek a nadpisy. V ideálním případě jsou stránky zaměřeny na klíčová slova a jsou jedinečné.

Konkrétně audit upozorní na následující problémy:

 • Chybějící, duplicitní nebo příliš dlouhé (více než 60 znaků) značky Title.
 • Nadpisy (zejména H1), které chybí nebo jsou duplicitní.
 • Meta popisy, které chybí, jsou příliš dlouhé (max. 160 znaků) nebo jsou duplicitní.

Dalším důležitým potenciálním problémem se značkami, který bývá v auditu uveden v závislosti na povaze vaší místní firmy, je alternativní text obrázku. Podle osvědčeného postupu by všechny obrázky měly obsahovat relevantní popisné názvy souborů a alternativní text, který může obsahovat příslušná klíčová slova. To je zvláště důležité, když jsou obrázky (např. fotografie produktů nebo služeb) ústředním bodem vašeho podnikání.

Audit interních odkazů

Postupem času se různé odkazy na webu mohou stát zastaralými, protože se obsah přesouvá nebo odstraňuje. Audit odkazů vám pomůže rychle identifikovat případné nesprávně nasměrované nebo nefunkční odkazy, což může pro návštěvníky vašeho webu vytvořit ne zrovna optimální zážitek. Součástí tohoto auditu by měla být i identifikace příležitostí k propojení prominentních stránek. Pokud například stránka na vašem webu obsahuje klíčová slova, která odkazují na obsah jiné stránky, může být vytvořen odkaz. Tento krok může mít za následek posílení obou stránek za předpokladu, že odkaz logicky vede uživatele k relevantnějšímu obsahu.

Je třeba vzít v úvahu také externí odkazy, zejména pokud existuje možnost odkazovat na důvěryhodný zdroj informací. Z hlediska místního podnikání takové externí odkazování může zahrnovat propojení s relevantními místními organizacemi nebo událostmi.

Audit pro mobilní SEO

Vzhledem k tomu, že stále více spotřebitelů začíná vyhledávat prostřednictvím svých mobilních zařízení – zejména místní služby – je pro místní podniky přirozeně důležité mít responzivní web pro mobilní zařízení.

Stručně řečeno, webové stránky se musí rychle načítat, snadno se orientovat a umožnit bezproblémovou interakci uživatele. Google nabízí v Google Search Console řadu bezplatných mobilních testů a tři monitorovací nástroje specifické pro mobily (Page Experience, Core Web Vitals, Mobile Usability). Podrobnější uživatelskou zkušenost a analýzu SEO lze provést prostřednictvím Google Lighthouse, ačkoli vlastník místní firmy bude pravděpodobně chtít požádat o pomoc webového vývojáře, aby provedl jakékoli z doporučení, které tento nástroj poskytuje.

Duplicitní obsah

Vysoce kvalitní a autoritativní obsah je ze své podstaty pouze originální obsah. Proto je důležité informovat Google, zda váš web obsahuje nějaký obsah/stránky, který je duplicitní, přidáním kanonické značky do záhlaví HTML stránky. Pokud tak neučiníte, může to mít škodlivý vliv na vaši autoritu a potažmo na vaši schopnost být zařazeni do výsledků vyhledávání.

Audit firemního profilu Google

Firemní profil Google efektivně představuje sekundární web a vysoce viditelný bod přítomnosti pro většinu místních firem. Přesný a úplný firemní profil v Googlu je zásadní pro zajištění viditelnosti v Mapách Google a ve výsledcích organického vyhledávání. Audit firemního profilu Google by se tedy měl zaměřit na přesnost a úplnost různých součástí profilu, včetně následujícího:

 • Informace o firmě a podrobnosti o umístění.
 • Správná primární kategorie podnikání.
 • Otevírací hodiny.
 • Správné umístění špendlíku v Mapách Google.
 • Produkty.
 • Služby.
 • Fotky.
 • Nabídky.
 • Aktualizace.
 • Události.
 • Informační obsah.

Čím je profil úplnější, tím je pravděpodobnější, že na něj bude pohlíženo jako na spolehlivý místní zdroj a bude mu ve výsledcích vyhledávání poskytnuta odpovídající hodnota a pozice.

Řízení recenzí

Dalším velmi důležitým aspektem firemního profilu na Googlu, ale také SEO, jsou recenze. Místní firemní zákazníci mají příležitost a jsou stále ochotnější psát recenze, které se objeví u firemního zápisu na Googlu pro ostatní zákazníky, aby si je mohli prohlédnout, a hrají významnou roli při určování viditelnosti v zobrazování v mapách Google.

Společnost Google bude vlastníky firem informovat, jakmile budou recenze odeslány, a ti by na ně měli odpovědět co nejdříve. To platí pro negativní recenze stejně jako pro pozitivní. Všichni jsme však zaneprázdněni, a tak by kompletní audit měl zahrnovat analýzu vašich recenzí, abyste se ujistili, že žádná nepropadla. To také pomůže určit, zda se opakují problémy se zákaznickým servisem a spokojeností, nebo další témata, která je třeba řešit. Samozřejmě existuje také několik dalších míst, kde mohou spotřebitelé zasílat recenze, včetně Facebooku, Heureky atd. Úplný audit by měl provést inventuru recenzí zanechaných na kterékoli z těchto služeb, protože se mohou zobrazit ve výsledcích vyhledávání.

Tip pro vás: Vyžádejte si kladné recenze od všech zákazníků a zdvořile jim navrhněte, aby odkazovali na produkt nebo službu, kterou recenzují, protože to může mít pozitivní účinek z hlediska hodnocení klíčových slov.

Zápis místní firmy

Zápisy místních firem poskytují vyhledávačům způsob, jak potvrdit, že firma je místní a má dobrou pověst v konkrétní geografické oblasti. Je důležité mít zastoupení v renomovaných místních adresářích, recenzních webech, obchodních adresářích nebo místních partnerských webech. Pokud spravujete omezený počet míst a máte čas, jedním rychlým způsobem, jak zjistit, kde lze najít vaše aktuální záznamy, je jednoduše vyhledat název vaší firmy. První 3–4 stránky výsledků vyhledávání by měly odhalit totéž.

Pokud je cílem porozumět tomu, kde vám chybí možnosti zápisů, můžete provést vyhledávání v seznamu klíčových slov, která jste prozkoumali a chcete je najít.

Audit místního obsahu

Jak již bylo uvedeno výše, lidé vyhledávají různě a vyžadují různé typy informací v závislosti na tom, kde se na své nákupní cestě nacházejí. Dobře strukturovaná místní webová prezentace bude zahrnovat obsah přizpůsobený každé fázi této cesty tak, aby se posílila viditelnost a povědomí o vaší značce.

Informační obsah může být distribuován prostřednictvím sociálních sítí nebo jiných externích kanálů, nebo může být zveřejněn na vašich webových stránkách, aby pomohl informovat vaše spotřebitele o produktech, službách a odlišnostech, které nabízíte už na začátku jejich cesty k nákupu. Tento obsah ideálně odpovídá na otázky vašich potenciálních zákazníků.

Tip pro vás: Usnadněte svým čtenářům lajkování a sdílení vašeho obsahu přidáním viditelných tlačítek pro sdílení; jednoduchý osvědčený postup, který příliš mnoho vlastníků webových stránek zmeškalo.

Kontrola v Google Search Console

Google Search Console je neocenitelný bezplatný zdroj dat souvisejících s výkonem klíčových slov a obsahu, indexováním, ověřováním schémat / rozsáhlých výsledků, monitorováním zkušeností z mobilních zařízení/počítačů a zabezpečením / ručními akcemi. Kompletní místní SEO audit musí zahrnovat kontrolu a analýzu těchto dat, aby bylo možné identifikovat silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby uvedené v každé části a následně na ně reagovat.

Analýzy

Analýza Google Analytics

Ať už používáte Google Analytics nebo jiné řešení pro sledování stránek/návštěvníků, právě zde dostupná data jsou užitečná v rámci auditu k ověření nejvýkonnějšího a méně výkonného obsahu, zdrojů návštěvnosti, profilů publika a cest k nákupu. Výsledky analýzy budou klíčové pro váš audit obsahu webu.

Při kontrole analýzy webu si můžete položit následující otázky:

 • Jsou mé nejnavštěvovanější stránky také mými stránkami s nejvyšším hodnocením ve vyhledávačích?
 • Které jsou mé hlavní vstupní stránky z organického vyhledávání?
 • Které stránky/obsah nedosahují požadované úrovně návštěvnosti nebo zapojení?
 • Jaká je typická cesta k nákupu na mém webu a lze ji zkrátit nebo jinak optimalizovat?

Použijte Google Analytics (nebo jiný nástroj dle vašeho výběru) k nalezení odpovědí na tyto otázky, abyste se mohli zaměřit na optimalizaci obsahu a klíčových slov.

Audit zpětných odkazů

Odkazy zůstávají důležitým faktorem při určování autority webové stránky, pokud pocházejí z relevantních, renomovaných zdrojů. Odkazy z nerelevantních nebo nerenomovaných stránek však mohou z pohledu SEO nadělat více škody než užitku a někdy mohou být tyto odkazy vytvořeny bez vašeho vědomí. Je proto rozumné provádět audit zpětných odkazů každých šest až dvanáct měsíců v závislosti na velikosti a rozsahu vašeho webu.

Stejně jako u jiných součástí auditu je k dispozici několik dobrých bezplatných a placených nástrojů pro zpětné odkazy, včetně služby sledování odkazů v Google Search Console, což je skvělé místo, kde začít. V závislosti na zdroji, povaze odkazu a obsahu, na který odkazuje, může být nutné požádat o odstranění odkazu.

Mezi bezplatné i placené nástroje pro výzkum zpětných odkazů patří například Ahrefs, Semrush nebo Majestic.

Analýza konkurence

Komplexní lokální SEO audit by nebyl úplný bez identifikace a přezkoumání silných a slabých stránek vaší konkurence. Možná již máte dobrý přehled o tom, kdo je vaší konkurencí, ale pro začátek je vždy dobré ověřit si, kdo konkrétně se zobrazí ve výsledcích vyhledávání, když zadáte cílová klíčová slova.

Tyto podniky/domény jsou vašimi skutečnými konkurenty a weby, ze kterých se můžete nejvíce naučit. Pokud se některý z těchto konkurenčních webů a/nebo stránek umisťuje před vašimi, měli byste zkontrolovat, co je možné dělat, abyste tuto výhodu získali právě vy.

Obecně platí, že nejlepším způsobem, jak překonat konkurenci, je poskytnout lepší celkovou zkušenost online i offline, což zahrnuje generování relevantnějšího a vysoce kvalitního obsahu, který odpovídá na otázky vašich společných zákazníků.

Stanovení priorit

Kompletní lokální SEO audit vytvoří poměrně významný seznam akcí.

Mnoho z výše zmíněných nástrojů pro audit klíčových slov, stránek, obsahu a zpětných odkazů odvádí dobrou práci při stanovování priorit úkolů; celkový seznam úkonů, které je třeba udělat, však může být stále skličující. Jedním z nejlepších míst, kde začít s akčním plánem auditu, jsou klíčová slova a obsah, pro který jste již vytvořili určitou, ale ne dostatečnou autoritu.

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Vlastimil Malík

Foto zdroj: pixabay.com

 

 

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Upgates
FastCentrik
Shoptet
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
ecomail
Mailchimp