Optimalizujte obsah pomocí analýzy dat

Analýza
Zjistěte, jak analyzovat obsah vaší konkurence a odhalit, co stojí za jejím úspěchem, a jak ji předstihnout.

Pokud vás konkurence v online prostředí předstihla, pravděpodobně jste udělali nějakou chybu. Důkladná analýza dat vám může pomoci tyto důvody odhalit a přinést vám nové nápady na obsah, které pomohou získat zpět vaše ztracené pozice.

Generování nových nápadů na obsah se může stát poměrně obtížným, pokud důkladně nesledujete zájmy a trendy, které rezonují s vaším cílovým publikem. Zatímco mnozí majitelé online byznysu používají různé nástroje pro vyhledávání klíčových slov, aby zjistili, jaký druh obsahu jejich publikum hledá, posunout tento proces o krok dál pomocí nástrojů pro analýzu toho, na co se uživatelé ptají, spolu s analýzou obsahu vašich konkurentů, vám může pomoci odhalit čerstvá témata. Díky tomu dokážete vytvářet nová obsahová témata, odhalit způsob, jak zlepšit stávající obsah, a identifikovat faktory, které způsobují, že vás konkurence předstihuje. Vyzbrojeni těmito znalostmi budete moci vylepšit vaše SEO, zastavit propad svého online podnikání a zamířit zpět vzhůru.

Proveďte analýzu mezer v obsahu

Analýza nedostatků ve vašem obsahu vám umožní odhalit oblasti, kde váš současný obsah skutečně zaostává, a to prostřednictvím pohledu na vaši konkurenci. Podobnou analýzu je možné provést například pomocí nástroje SEMrush, který je velmi výkonný v analýze mezer v klíčových slovech.

Pro začátek můžete například do zvoleného nástroje pro vyhledávání mezer v klíčových slovech zadat tři až pět různých konkurentů, abyste zjistili, na co se vaši konkurenti umisťují na pozicích, na kterých byste se chtěli umisťovat i vy sami. Možná zjistíte, že vaši konkurenti používají klíčová slova či témata, která by vás samotného nenapadla.

Export těchto dat do excelové tabulky vám umožní odfiltrovat nepotřebná data (například značková klíčová slova) a analyzovat relevantní detaily, například objem vyhledávání. Výsledkem by mělo být nalezení klíčových slov, na která se vaše konkurence umisťuje v rámci prvních dvou až pěti stránek výsledků vyhledávání. U těchto slov máte skvělou příležitost přijít s novým obsahem a konkurenci předstihnout.

Při identifikaci podobných příležitostí byste měli mít na paměti, že ideální kombinací je vysoký objem vyhledávání s vysokým komerčním potenciálem a nízkou konkurenčností.

analýza dat

Prozkoumejte témata obsahu na základě toho, na co se uživatelé ptají

Kromě využití analýzy dat konkurence pro získání nápadů na nová témata můžete použít data k tomu, abyste se ujistili, že pokrýváte vše, co je o daném tématu třeba vědět.

Pomocí nástroje pro průzkum témat můžete získat podobná klíčová slova, která mají s vaším tématem co do činění. V případě nástroje SEMrush se na kartě v části "Otázky" zobrazí, na co se uživatelé ptají v souvislosti s daným klíčovým slovem. Díky těmto informacím dokážete zjistit, jaké další informace je třeba do vašeho nového obsahu zahrnout. Pochopitelně můžete také zjistit, co k danému tématu bylo již publikováno, a na základě těchto informací vytvořit ještě lepší obsah.

Analýza výsledků  vyhledávání

Jakmile máte k dispozici témata a klíčová slova, je čas analyzovat výsledky vyhledávání. Zjistěte, jak vypadá obsah, který se umisťuje na prvních 10 místech. Zaměřte se na obsah meta tagů title a description, které tvoří nadpis a popis stránky ve výsledcích vyhledávání.

Analýza těchto nadpisů a popisů vám pomůže odhalit vzory, které byste mohli chtít následovat při tvorbě vlastního obsahu. Pokud bude například ve třech z deseti titulků slovo „levný“, existuje pro to pravděpodobně důvod. Po přidání tohoto specifického přídavného jména budou možná lidé na váš obsah klikat častěji a získáte tak více návštěv. Kromě toho se zaměřte také na obsah a strukturu cílových stránek vašich konkurentů. Soustřeďte se na jejich strukturu, formátování, použití obrázků a videí. To, co vypozorujete, pak můžete použít jako podklad pro optimalizaci vlastního obsahu.

Proveďte analýzu obsahu konkurence

Analýza obsahu konkurentů vám pomůže jít nad rámec toho, co je na jejich stránkách, a vysvětlit jeho úspěch.

Zkuste například vytáhnout data z 10 až 15 nejlepších obsahů vašich konkurentů a poté z nich vytvořit tabulku, která vám umožní konsolidovat relevantní informace. Na jaké klíčové slovo se obsah zaměřuje? Jaký je objem klíčových slov v textu? Jak dlouhý je konkrétní obsah? Jaký druh zpětných odkazů tento obsah získal? Přidejte si do tabulky vyhrazené sloupce pro tyto informace a vše pečlivě zaznamenejte.

Na základě shromážděných informací vytvořte v tabulce sloupec s doporučeními a poté do něj přidejte akční poznatky, abyste získali představu, jak s daným obsahem dále naložit. Díky tomu získáte nápady na obsah, které poté můžete zapracovat do vašeho redakčního a publikačního plánu.

Využijte data ke správnému strukturování obsahu

K posílení vašeho obsahu lze využít také nástroje pro analýzu klíčových slov, které vám pomohou identifikovat témata, na která se vaše publikum může ptát. Někdy mohou být tato témata samostatným článkem, ale pokud nejsou dostatečně hutná, můžete v rámci souvisejícího obsahu vytvořit rubriky, které se zodpovězení těchto otázek budou věnovat. Do těchto rubrik, a obecně na jakákoliv doplňující témata, by se návštěvníci měli snadno dostat pomocí odkazů přímo z textu základního obsahu. Zlepšíte tím uživatelskou přívětivost tím, že uživatelům umožníte přejít přímo do sekcí, které jsou pro ně nejdůležitější.

Silné stránky vašich konkurentů mohou být i vašimi silnými stránkami

To, že vás konkurenti předstihují ve výsledcích vyhledávání i v návštěvnosti, má svůj důvod – může to být proto, že vám chybí cenné informace. Vyhodnocení jejich obsahu s cílem zjistit, jaké jsou tyto chybějící části, vám může pomoci dobýt zpět ztracené pozice a pravidelné opakování těchto auditů zajistí, že váš obsah zůstane relevantní a vaše firma bude stále úspěšnější.

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Vlastimil Malík

Foto zdroj: pixabay.com

Více článků z blogu