Penalizace od Googlu
Důsledkem chyb, kterých se třeba i nevědomky při tvorbě a správě svého webu dopustíte, může být penalizace od vyhledávačů. Jak jí předejít a jak její následky odstranit?

Hlavním a základním cílem Googlu je poskytovat svým uživatelům ty nejlepší odpovědi na jejich dotazy. K tomu mu slouží jeho algoritmus, který posuzuje jednotlivé stránky a rozhoduje, zdali a na jaké pozici je zařadit do výsledků vyhledávání. Google svůj algoritmus neustále aktualizuje a vylepšuje, aby uživatelům poskytl co nejlepší zážitek z vyhledávání. To ovšem také znamená penalizaci stránek nebo webů, které porušují pokyny pro webmastery, které Google stanovuje.

Penalizace od Googlu může přijít z mnoha důvodů. Většinou jde o záměrnou manipulaci s výsledky vyhledávání pomocí zakázaných praktik, například takzvaného blackhat SEO. Váš web ovšem může být penalizován i za nesprávnou údržbu webu, která může být způsobena neúmyslnou chybou, nebo jednoduše kvůli aktualizaci algoritmu. Ať už Google penalizuje váš web z jakéhokoli důvodu, mají tyto penalizace negativní dopad na vaše pozice ve vyhledávání, návštěvnost a pochopitelně i na váš zisk. V některých případech mohou být vaše stránky nebo celý web dokonce zcela odstraněny z výsledků vyhledávání.

Jak se tedy sankcím od Googlu vyhnout a co si počít, když už k nim dojde? Čtěte dál, abyste se dozvěděli, jak ochránit váš web před poklesem návštěvnosti.

Co je to Google penalizace?

Google penalizuje vaše stránky, jakmile zjistí, že váš web nebo jeho část porušuje jeho pokyny pro webmastery. Existují dva různé typy penalizací, ale oba mají stejný důsledek – pokles ve výsledcích vyhledávání a z toho plynoucí pokles návštěvnosti. 

Algoritmické sankce

Google průběžně provádí změny ve svém algoritmu, aby i nadále poskytoval svým uživatelům co nejlepší výsledky. Některé aktualizace algoritmu jsou navrženy tak, aby snížily hodnocení stránek porušujících pokyny, jako například Panda, která se zaměřovala na velkou hustotu klíčových slov, gramatické chyby a nekvalitní obsah, a Penguin, který bojoval proti odkazovému spamu, zatímco jiné jsou navrženy tak, aby zvýhodnily stránky s nově upřednostněnými faktory hodnocení, jako například Pigeon, který upřednostnil stránky se silnými lokální signály, či Hummingbird, který hodnotil použitelnost webu na mobilních telefonech.

Po aktualizaci algoritmu může webová stránka zaznamenat pokles umístění ve výsledcích vyhledávání, ať už proto, že porušila pokyny, nebo proto, že jiné stránky lépe vyhovují určitým hodnotícím faktorům.

Jak opravit algoritmickou sankci Google?

Algoritmické penalizace nejsou nikde výslovně uvedeny, takže je nemůžete zkontrolovat. Nejlepší, co můžete udělat, je zjistit, zda pokles návštěvnosti odpovídá době vydání aktualizace algoritmu, a dozvědět se o této aktualizaci co nejvíce, abyste mohli identifikovat případné úpravy, které je třeba provést do budoucna, nebo opravy stávajícího obsahu. V závislosti na aktualizaci a míře, v jaké s ní váš web nesouhlasil, mohou, ale nemusí, vaše opravy vést k obnovení hodnocení a návštěvnosti.

Přestože k aktualizacím algoritmů dochází často, všechny slouží k odměňování webů za optimální technický výkon a poskytování odborných, kvalitních a důvěryhodných informací návštěvníkům, což by měly být body, na které byste se měli nyní i v budoucnu soustředit.

Ruční sankce

Ruční penalizace udělují zaměstnanci společnosti Google za stránky s potenciálně neúmyslnými problémy, jako je kvalita obsahu a zabezpečení, nebo za úmyslnou manipulaci s algoritmem Google pomocí blackhat SEO. Na rozdíl od algoritmických penalizací lze manuální penalizace snadno identifikovat a opravit.

Jak opravit manuální penalizaci od Googlu?

Nejjednodušším způsobem, jak identifikovat a opravit ruční penalizaci od Googlu, je použití služby Google Search Console.

V ovládacím panelu vyhledejte záložku „Zabezpečení a ručně provedené zásahy“ a klikněte na možnost „Ručně provedené zásahy“. Otevře se vám okno, kde se dozvíte, které zásady jste porušili, kterých stránek se to týká a jak to napravit. Jakmile chyby opravíte, můžete svůj web odeslat ke kontrole. Pracovníci Googlu žádost přezkoumají a v případě, že je správně opravena, ji schválí a stránku znovu zaindexují.

Jaké jsou důsledky penalizací?

Důsledkem každé penalizace je pokles hodnocení a umístění ve výsledcích hodnocení, velikost poklesu však závisí na typu udělené penalizace.

 • Penalizace na úrovni klíčových slov: Pokles vhodnosti pro konkrétní klíčové slovo.
 • Penalizace na úrovni adresy URL nebo adresáře: Pozice se sníží pro konkrétní adresu URL.
 • Sankce pro celou doménu nebo web: Pozice se sníží pro všechny URL adresy a klíčová slova na celém webu.
 • Vyřazení ze seznamu nebo deindexace: Jedná se o nejvyšší úroveň penalizace, kdy je vaše doména odstraněna z indexu Google. V důsledku toho se na Googlu nebude zobrazovat žádný obsah vašeho webu.

Jak dlouho penalizace trvají?

Penalizace Google trvají minimálně tak dlouho, dokud nenapravíte jejich příčinu. Pokud uplyne určitá doba, po kterou není chyba způsobující penalizaci opravena, upozornění z Google Search Console zmizí, ale důsledky penalizace zůstanou v platnosti. V takovém případě se penalizace opravuje jen těžko, protože nevíte, co ji způsobilo.

Jakmile je však chyba opravena a penalizace zrušena, váš web může, ale nemusí, obnovit svou návštěvnost a pozice. Doba, za kterou se vše vrátí do normálu, může být prakticky libovolně dlouhá.

Hackerský útok

Hlavní příčiny Google penalizací a jak jim předcházet

Každá firma se snaží dostat na první stránku Googlu, aby zvýšila návštěvnost svých stránek a v konečném důsledku získala více zákazníků. Způsob, jak toho dosáhnout, se nazývá optimalizace pro vyhledávače neboli SEO. Jde o zdlouhavý proces, který vyžaduje úsilí a trpělivost. Proto mnozí – zejména ti, kteří právě založili blog nebo webové stránky – podléhají pokušení používat zkratky a různé nepovolené praktiky k rychlému zlepšení své pozice. Google však většinu z nich dokáže velmi rychle a velmi spolehlivě odhalit. Tyto taktiky se vám tak vymstí v podobě penalizací. Jaké jsou nejčastější příčiny penalizací a co můžete udělat, abyste jim předešli, popřípadě, pokud jste se jich dopustili nevědomky, je co nejrychleji napravili?

Nekvalitní obsah a vstupní stránky

Mnoho majitelů webů se mylně domnívá, že více obsahu znamená větší návštěvnost. Publikují proto kvanta nekvalitního obsahu bez informační hodnoty, který slouží v podstatě jen k prezentaci klíčových slov. Může jít o články například z nějakého generátoru či dokonce o duplicitní obsah převzatý z cizích stránek. Algoritmus Google, řízený umělou inteligencí, ovšem tyto stránky dokáže velice snadno a rychle odhalit, takže vám nejen nijak nepomůžou, ale navíc mohou poškodit image vaší firmy v očích návštěvníků, kterým pochopitelně nízká kvalita vašeho obsahu taktéž neunikne.

Jak zabránit penalizaci za nekvalitní obsah?

 • Nepokoušejte se o masovou produkci obsahu. Masově vyráběný obsah většinou není příliš kvalitní a nepřináší zákazníkům žádnou přidanou hodnotu.
 • Pokud potřebujete pomoc s tvorbou kvalitního obsahu, najměte si externisty či marketingovou agenturu, kteří vám vytvoří kvalitní obsah na míru.
 • Proveďte řádný průzkum klíčových slov, abyste se ujistili, že se při tvorbě obsahu zaměřujete na správná klíčová slova, která odpovídají uživatelskému záměru vašich potenciálních zákazníků.
 • Spojte krátké stránky optimalizované na podobná klíčová slova do jedné delší stránky, která obsahuje více informací o jednom klíčovém slově.

Skrytý text a odkazy

Skrývání jakéhokoli textu nebo odkazů, které není ku prospěchu uživatelů, je v rozporu s pokyny pro webmastery. Text a odkazy lze skrýt několika způsoby, např:

 • Nastavením velikosti písma na 0
 • Skrytím textu za obrázkem
 • Použitím CSS k umístění textu mimo obrazovku
 • Vytvořením odkazů ve stejné barvě jako pozadí

Jak zabránit postihu za skrytý obsah?

Je jen velmi málo důvodů, proč legálně skrývat obsah před zraky čtenářů a nikoli před zraky vyhledávačů. Pokud musíte něco skrývat, pravděpodobně by to na stránce nemělo být.

Pokud jste odkazy skryli neúmyslně, přejděte na kartu Kontrola URL v konzole Search Console, zadejte do vyhledávacího pole dotčené stránky a poté "zobrazit procházenou stránku". Tam můžete zkontrolovat, zda se na stránce nenachází skryté odkazy nebo CSS.

Spam generovaný uživateli

Pokud provozujete fórum, máte povolený guestblogging či komentáře, může být váš web zahlcen spamovými roboty, kteří z vašich stránek odkazují na nekvalitní, nevhodné nebo dokonce podvodné stránky, což ohrožuje vaši důvěryhodnost a napovídá Googlu, že se o své stránky pravděpodobně nestaráte. Proč by se pak takové neudržované stránky měly zobrazovat ve výsledcích vyhledávání?

Jak zabránit trestu za spam generovaný uživateli?

Zde je několik způsobů, jak můžete uživatelsky generovanému spamu na svých webových stránkách zabránit.

 • Pravidelně kontrolujte komentáře a veškerá místa, kam by uživatelé s nečistými úmysly mohli chtít vložit odkaz.
 • Pokud z časových důvodů nestíháte tyto komentáře moderovat, raději je zakažte úplně.
 • Spammeři používají k vkládání odkazů automatické skripty. Integrujte proto do svých stránek funkci Google reCAPTCHA, která zabrání komentářovému spamu od robotů.

Nepřirozené nebo nekvalitní odkazy na váš web

Budování zpětných odkazů je vysoce účinná SEO strategie, která pomáhá zvyšovat autoritu vaší stránky – ale pouze v případě, že pocházejí z vysoce kvalitních webových stránek. Měli byste se proto vyhnout odkazům z nekvalitních stránek s nízkou autoritou a nesouvisejícím obsahem. Právě relevance obsahu, ze kterého odkaz směřuje, je velmi důležitým faktorem pro to, zda Google bude brát odkaz v patrnost či nikoli. Pokud například prodáváte lyže, je odkaz z článku o skialpinismu umístěném na navštěvovaném webu s vysokou autoritou velkým přínosem. Naopak odkaz z článku o vodním pólu je pro stránku o lyžích nerelevantní a žádné body vám nepřidá.

Za nekvalitní příchozí odkazy nedostanete penalizaci v pravém slova smyslu, jelikož by to mohlo být zneužito v konkurenčním boji a nemůžete přece zodpovídat za to, kdo na vás odkazuje. Ale tyto odkazy z nerelevantních stránek vám ani nijak nepomohou.

Nadměrné používání klíčových slov – keyword stuffing

Klíčová slova jsou velmi důležitou součástí optimalizace pro vyhledávače neboli SEO. Pomáhá totiž robotovi Google pochopit, o čem vaše stránka je. Nadměrné používání klíčových slov je však taktika blackhat SEO, za kterou hrozí penalizace. Není přesně určeno, kolik procent textu mohou klíčová slova zabírat, je ale důležité, aby byla v textu použita přirozeně a text nevypadal, že byl napsán pouze za účelem umístění klíčových slov.

Důvodem penalizování nemusí být pouze přehnané množství klíčových slov v textu, ale i například v alt textu u obrázků.

Jak se vyhnout penalizaci za keyword stuffing?

 • Používejte v obsahu klíčová slova přirozeně, jako byste něco vysvětlovali jiné osobě.
 • Nepoužívejte jen jeden tvar klíčového slova – používejte i synonyma, různé tvary slov, slova příbuzná a podobně. Cílem je text, který bude obsahovat požadované informace, a navíc se bude dobře číst.

Hacknuté webové stránky

Velkým nebezpečím pro vaše webové stránky jsou v současné době také hackeři. Pokud se jim podaří získat přístup k jejich administraci, mohou do nich vložit škodlivý kód, přidat irelevantní obsah nebo přesměrovat váš web na škodlivé nebo spamové stránky. Jelikož se Google snaží své uživatele před podobným obsahem chránit, může být hacknutý web kompletně vyřazen z výsledků vyhledávání. Metody hackerů jsou čím dál propracovanější, proto by mělo být zabezpečení webu vaší prioritou.

Jak ochránit web před hackerským útokem?

 • Udržujte svůj systém pro správu obsahu neustále aktualizovaný.
 • Používejte silná hesla a pravidelně je měňte.
 • Implementujte certifikát SSL.
 • Investujte do kvalitního hostingu.
 • Používejte nástroje pro skenování malwaru, které jsou schopny útoky hackerů odhalit.
 • Pravidelně zálohujte své webové stránky.
 • Skryjte přihlašovací URL adresu a omezte počet pokusů o přihlášení, abyste zabránili útokům hrubou silou.

Snažte se penalizacím předcházet

Nejlepším lékem je vždy prevence, proto je mnohem lepší snažit se penalizaci předcházet a vyvarovat se možných důvodů, než poté zdlouhavě a s nejistým výsledkem řešit negativní následky. Přestanete-li používat jakékoliv blackhat SEO praktiky, zavedete-li na svých stránkách bezpečnostní opatření před zneužitím a zaměříte-li se na skutečně kvalitní obsah, můžete se sankcím od vyhledávačů vyhnout, zlepšit své hodnocení, pozici ve vyhledávání i návštěvnost.

 

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Vlastimil Malík

Foto zdroj: pixabay.com

 

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Upgates
FastCentrik
Shoptet
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
ecomail
Mailchimp