seo
Těžkým úkolem webmasterů je řešení technických problémů, které mohou mít dopad na SEO. Jak si s ním poradit?

Žádný učený z nebe nespadl. A i ti učení často najdou něco, co by se dalo ještě zlepšit. SEO je prostě dřina. Online prostředí se neustále vyvíjí a ustrnout na místě může znamenat, že se firma na žebříčku firem propadne pěkně hluboko. Proto by se každá firma měla snažit o maximální optimalizaci pro vyhledávače (SEO) a současně by se měla zaměřit na průběžné zlepšování uživatelské zkušenosti (UX).

Technické problémy spojené se SEO jsou častější, než většina uživatelů očekává. Není však vždy nutné najímat k jejich řešení tým specialistů. Níže se dozvíte, které technické problémy mohou mít dopad na SEO a jak je můžete najít a řešit.

Každý vývojář a webový designér chce zajistit, aby vše na firemním webu fungovalo na optimální úrovni. A stejně tak dnes každý vývojář ví, že dobře navržené stránky nestačí. Je potřeba sledovat i SEO a zajistit zvyšující se hodnocení.

V tomto článku se budeme zabývat některými problémy, které mají dopad na SEO, a poradíme vám, jak tyto problémy identifikovat a řešit. Kromě toho se dozvíte také o nástrojích, které lze použít k monitorování webových stránek a dosažení vyššího skóre metriky DA.

Autorita domény (DA neboli Domain Authority)

Autorita domény je metrika, kterou vyvinula společnost Moz.com a která slouží k hodnocení síly, kterou mají webové stránky na stránce s výsledky vyhledávání (SERP). Hodnocení se může pohybovat na stupnici od 1 do 100. Nově spuštěné webové stránky mají vždy skóre 1.

Tato metrika představuje mocný ukazatel relevance webu. Skóre se vypočítává na základě různých faktorů, proto se hodnocení vaší domény bude v čase měnit. Metrika používá algoritmus, který porovnává, jak často vyhledávač Google používá vaši doménu oproti jiné doméně v rámci stejného vyhledávání. Hodnocení se nezaměřuje jen na hodnocení obsahu webových stránek, nýbrž také na reputaci domény.

Proč na autoritě domény tolik záleží?

Autorita domény jako taková není faktorem hodnocení v systému Google. Poskytuje však určitý přehled o vašich webových stránkách, jejich odkazech a o srovnání s vašimi konkurenty. K autoritě domény se váže několik základních faktorů. Patří mezi ně například stáří domény, historie domény, profil odkazů a obsah domény.

Mezi nejlépe hodnocené domény patří například Amazon nebo Wikipedia. Vy určitě nemusíte usilovat o to, aby vaše DA byla 100, protože to je nejvyšší hodnota, které lze dosáhnout. A není nijak zvlášť pravděpodobné, že byste mohli konkurovat velkým společnostem, jako je například výše zmíněný Amazon. Optimálním způsobem, jak zvýšit hodnocení autority domény u vašich webových stránek, je zaměřit se na optimalizaci SEO s obzvláštním důrazem na kvalitu a počet externích dotazů, které na ně směřují.

Mějte na paměti, že jde o velmi důležitou metriku. Platí totiž přímá úměra: čím vyšší je autorita domény, tím větší je pravděpodobnost, že se objevíte v horní části SERP.

Zpětné odkazy

Zpětné odkazy jsou někdy nazývány jako příchozí odkazy. Vznikají při provázání jedné webové stránky s jinou. Vybudování kvalitních zpětných odkazů pomáhá dosáhnout lepší pozice ve vyhledávači. Vyhledávače sledují kvalitu zpětných odkazů, které přicházejí na vaše webové stránky. Prolinkování webových stránek funguje v podstatě jako reference. Když vaše webové stránky obdrží zpětný odkaz z autoritativního, tedy respektovaného webu, získáte takzvaný „hlas důvěry“.

Pokud na váš web nebo stejný obsah odkazuje více zdrojů informací, je váš obsah považován za kvalitní. Víte však, co hrozí v okamžiku, kdy jsou odkazy na vaše webové stránky považovány za nekvalitní?

Nekvalitní zpětné odkazy jsou odkazy, jejichž cílem je manipulovat s výsledky vyhledávání. Vyhledávače hledají mezi odkazy přirozený vzorec. Jakákoli zjištěná manipulace, například nakupování odkazů nebo reciproční odkazy, může představovat porušení pravidel pro webmastery společnosti Google. To znamená, že pokud některý ze zpětných odkazů na vašem webu pochází ze škodlivého nebo manipulativního zdroje, bude to mít negativní vliv na vaši optimalizaci SEO, protože se to projeví jako špatný obsah.

 

Analýza a odstranění toxických zpětných odkazů

Nekvalitní neboli toxické zpětné odkazy je potřeba najít a eliminovat. Nejlepším způsobem, jak zjistit, odkud pocházejí vaše zpětné odkazy, je analýza odkazů. S touto vpravdě ruční prací vám mohou pomoci různé nástroje. K zobrazení celého profilu odkazů můžete použít službu Google Search Console. Chcete-li řešit toxické zpětné odkazy, můžete v Google Search Console zadat požadavek na jejich zrušení a dát tak společnosti Google najevo, že má odkazy ignorovat a nezapočítávat je do vašeho hodnocení SEO.

K podrobnějšímu pohledu na zpětné odkazy a jejich zdroje můžete použít jiné zdroje. Patří mezi ně například nástroje Moz SEO, Majestic SEO a Ahrefs. S analýzou odkazů může pomoci také zpoplatněná aplikace SEMrush, která umožňuje prohlédnout si odkazy před provedením jakýchkoli změn.

K odstranění zpětných odkazů byste měli přikročit pouze v případě, kdy odkazy na vaše webové stránky aktivně cílí na vaše stránky a snižují vaši pozici.

Validace webových stránek

Stejně jako slohová práce nesmí obsahovat gramatické a stylistické chyby, neměly by ani vaše webové stránky obsahovat chyby. V současné době patří k nejoblíbenějším funkcím při tvorbě webových stránek metoda drag and drop, která vývoj stránek usnadňuje. I tak jsou ale všechny stránky stále tvořeny kódem, který prochází kontrolou ze strany vyhledávačů.

Webové standardy W3C

Webové standardy zajišťují, že váš obsah bude dobře přístupný. Nevalidovaný kód může vést k problémům se vzájemnou kompatibilitou a k chybám, které mohou mít negativní dopad na SEO. World Wide Web Consortium (W3C) je mezinárodní společenství, které spolupracuje na vývoji webových standardů. Kromě doporučení a standardů nabízí i validátor kódu.

Validace kódu podle standardů W3C nemá vliv na SEO, ale může vyřešit několik problémů, včetně chybného kódu, vykreslování obsahu, struktury nadpisů a dalších.

Prostřednictvím validace kódu zajistíte dostupnost webových stránek na celém světě a na všech platformách, zmenšený objem kódu a celkově lepší UX. To vše může přispět k lepší správě SEO.

Strašák, kterého se nesmíme bát

Technické otázky spojené se SEO mohou být pro některé uživatele zastrašující, protože vyřešení problémů může vyžadovat úpravy kódu, změny architektury webu a webového serveru. Pokud však budete webové stránky důsledně monitorovat a pravidelně provádět audit, můžete potenciální problémy zachytit včas. Používání nástrojů, jako jsou Moz SEO, Majestic SEO, SEMrush a Google Search Console, pomůže vašemu webu zvýšit nejen pozici na SERP, ale také autoritu domény.

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Vlastimil Malík

Foto zdroj: pixabay.com

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Upgates
FastCentrik
Shoptet
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
ecomail
Mailchimp