Strojové učení jako mocná zbraň marketingu

umělá inteligence
Strojové učení je velmi mocný nástroj, který přispívá k úsporám času, předvídá chování zákazníků a identifikuje nové marketingové příležitosti. Jak jej využít?

Umělá inteligence proniká do všech oblastí života, marketing nevyjímaje, a strojové učení už dávno nepatří do kategorie sci-fi. Naopak, v poslední době se tento pojem skloňuje ve všech pádech, a to ve všech odvětvích a činnostech. Jak můžete strojové učení využít ve prospěch své firmy?

Co je strojové učení

Strojové učení je podmnožinou umělé inteligence. Zabývá se algoritmy a technikami, které počítačovému systému umožňují učit se a zdokonalovat na základě zkušeností, a díky tomu se přizpůsobovat změnám prostředí. Algoritmy strojového učení umožňují umělé inteligenci (AI) zpracovávat data a využívat je k učení bez potřeby dalšího programování.

V současné době již umělou inteligenci využívá celá řada předních firem, které rozpoznaly její bezbřehý potenciál. Umožňuje jim totiž změnit způsob, jakým nahlížejí na data, na technologie i na vlastní výrobky a služby.

Strojové učení lze úspěšně využívat nejen k cílení na potenciální zákazníky, ale také k personalizaci nabídek a zlepšování služeb zákazníkům. A jeho význam v následujících měsících a letech každopádně ještě poroste. Proto by každá firma, která se chce udržet v popředí, měla pochopit, jak lze strojové učení využít ke zlepšení hospodářských výsledků.

Jak využívat strojové učení v marketingu

Oblastí, ve kterých lze strojové učení v marketingu využít, je celá řada. Obecně se dá říci, že hlavním cílem je využít poznatky k optimalizaci PPC kampaní, automatizovat procesy v rámci kanálů a využívat přesná data ke kvalitním predikcím. Využití strojového učení v rámci marketingové strategie nabízí řadu přínosů:

 1. Identifikace a analýza nových marketingových příležitostí.
 2. Zlepšení celkové kvality marketingového obsahu.
 3. Identifikace marketingových kanálů, které jsou nejefektivnější pro oslovení cílového publika.
 4. Vyhodnocení účinnosti současných marketingových strategií.
 5. Optimalizace marketingových kampaní.
 6. Predikce chování zákazníků a zacílení marketingového úsilí na základě získaných poznatků.
 7. Přizpůsobení marketingových sdělení na míru každému konkrétnímu zákazníkovi.
 8. Monitorování interakce zákazníků s marketingovým obsahem a měření dopadu každé interakce.
 9. Lepší a informovanější rozhodování o firemní marketingové strategii.

Pojďme se tedy na jednotlivé možnosti podívat blíže.

 1. Identifikace a analýza nových marketingových příležitostí

Přesná data jsou základním předpokladem pro schopnost identifikovat a analyzovat nové příležitosti, v oblasti marketingu, odhalit aktuální trendy a na základě poznatků zacílit marketingové úsilí správným směrem. V současném velmi dynamickém světě, kdy se každou vteřinou vynořují nové a nové příležitosti, je to nesmírně důležité. Firma, která v této oblasti dokáže využít strojového učení, může získat náskok před konkurencí – a udržet si jej i do budoucnosti.

 1. Zlepšení celkové kvality marketingového obsahu

Strojové učení lze využít také ke zvýšení celkové kvality marketingového obsahu. Umožňuje totiž zohlednit určité faktory, jako je téma, komunikační tón a cílový segment publika, a vytvářet na základě těchto informací obsah, který je pro potenciální zákazníky zajímavý, dokáže je zaujmout a zvyšuje šanci firmy na konverze.

 1. Identifikace marketingových kanálů, které jsou nejefektivnější pro oslovení cílového segmentu

Strojové učení se dá využít také ke zjištění, které marketingové kanály jsou pro oslovení cílové skupiny nejefektivnější. To firmám nabízí šanci zaměřit marketingové úsilí na ty kanály, které s největší pravděpodobností osloví jejich cílové zákazníky. V rámci identifikace nejúčinnějších marketingových kanálů je možné brát v úvahu takové faktory, jako jsou demografické údaje o zákaznících, jejich chování a předchozí interakce.

 1. Vyhodnocení účinnosti současných marketingových strategií

Vyhodnocování úspěšnosti a efektivity marketingových strategií není úplně snadný úkol a strojové učení vám s tím dokáže pomoci. Umožňuje totiž zjistit, které metody fungují – a které je naopak třeba přizpůsobit, změnit či eliminovat. Pohledem na data z minulých marketingových kampaní se dá zjistit, které z nich byly nejúspěšnější. Z těchto poznatků pak lze vycházet při úpravě aktuální marketingové strategie.

 1. Optimalizace marketingových kampaní

Kromě toho lze strojové učení využít také k optimalizaci marketingových kampaní a dosažení cíle, kterým je maximální návratnost investic. Data z minulých kampaní se dají použít ke stanovení, které prvky kampaní byly nejúčinnější. To má velký význam zejména pro firmy, které chtějí maximálně využít svůj marketingový rozpočet. Mohou totiž pomocí strojového učení optimalizovat kampaně, díky tomu snížit své výdaje na marketing, a přitom i nadále dosahovat požadovaných výsledků.

 1. Predikce chování zákazníků a zacílení marketingového úsilí na základě poznatků

Předvídání chování zákazníků je velmi důležitým faktorem, který firmám pomáhá zacílit marketingové úsilí správným směrem. Firma, která ví, že zákazník bude v brzké době zvažovat koupi nějakého výrobku, může na daného spotřebitele zaměřit své marketingové úsilí. A logicky je to mnohem efektivnější cesta, než cílit naslepo nebo – ještě hůře – cílit na zákazníky, kteří si v příštím měsíci pravděpodobně nic nekoupí.

 1. Přizpůsobení marketingových sdělení na míru každému konkrétnímu zákazníkovi

Jedním z nejčastějších způsobů využití strojového učení v marketingu je personalizace marketingových sdělení pro každého zákazníka. Na základě dat o předchozích interakcích, nákupech a chování zákazníka při procházení webových stránek mohou firmy zasílat zákazníkům vysoce personalizované zprávy, které mají mnohem větší šanci na odezvu.

 1. Monitorování interakce zákazníků s marketingovým obsahem a měření dopadu každé interakce

Další možností, jak mohou firmy využít strojové učení, je monitorování interakcí zákazníků s marketingovým obsahem a měření jejich dopadu, které pomáhá zjistit, který marketingový obsah je nejefektivnější, a na základě výsledků provádět potřebné změny. V dnešní době digitálního marketingu zahrnujícího nepřeberné množství marketingových kanálů a prakticky nekonečné množství obsahu je to obzvlášť důležité. Využití strojového učení ke sledování interakcí se zákazníky přináší firmám schopnost zaměřit úsilí na ty marketingové kanály a obsah, které jsou nejúčinnější.

 1. Lepší a informovanější rozhodování o firemní marketingové strategii

V neposlední řadě může strojové učení přispět ke kvalitnějšímu a informovanějšímu rozhodování o marketingové strategii. Pomáhá totiž firmám lépe porozumět cílovému trhu a také tomu, které typy marketingových strategií jsou nejefektivnější. Firmy se tak mohou o své marketingové strategii rozhodovat na základě reálných dat, a nikoli dohadů.

Závěr

Organizace, které touží po zkvalitnění své marketingové strategie, větší automatizaci a zvýšení efektivity, by určitě měly zvážit využití strojového učení. Je to velmi mocný nástroj, který přispívá k úsporám časové režie, pomáhá předvídat chování zákazníků, identifikovat nové marketingové příležitosti, vyhodnocovat efektivitu stávajících marketingových strategií, optimalizovat kampaně, zlepšit kvalitu marketingového obsahu a přijímat lepší a informovanější rozhodnutí. To rozhodně za zvážení stojí. A nejlepší je začít hned teď. Časový náskok před konkurencí se totiž také počítá!

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Vlastimil Malík

Foto zdroj: pixabay.com

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Upgates
FastCentrik
Shoptet
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
ecomail
Mailchimp