Tajní zabijáci PPC kampaní

Tajní zabijáci PPC kampaní
PPC kampaně jsou skvělým zdrojem návštěvnosti a konverzí pro mnoho webů. Přesto jsou zde téměř vždy další prostory pro zlepšení. Co PPC kampaním škodí?

PPC kampaně jsou skvělým zdrojem návštěvnosti a konverzí pro mnoho webů. Přesto jsou zde téměř vždy další prostory pro zlepšení. Mnoho správců PPC kampaní se snaží minimalizovat náklady, seč jim síly stačí, ale často se stane, že nastavením příliš přísných pravidel pro své PPC kampaně vylijí s vaničkou i dítě a zbytečně se připravují o kvalitní a konvertibilní návštěvnost. Pochopitelně, že je třeba držet náklady co nejníže a neustále se snažit zalepit díry v reklamním rozpočtu, jimiž nám zbytečně utíkají peníze. Někdy však tyto snahy o příliš opatrný přístup přináší nevýhody ve formě ztracených příležitostí.

Příliš přísné nastavení pravidel pro kampaně většinou vede ke snížení návštěvnosti, která je pro mnoho projektů závislých na PPC naprosto klíčová. Snaha o zvýšení návštěvnosti pak vede k neúměrnému navyšování nákladů ve formě vyšších cen za proklik a nutnosti hledání nových klíčových slov.

Měli byste se proto zamyslet, jestli nemáte pravidla pro PPC kampaň nastavena příliš přísně a jestli se přílišnou snahou o snižování nákladů zbytečně nepřipravujete o příležitosti.

Ověřte si v následujících tipech, jestli někde nemůžete svůj striktní přístup poněkud uvolnit a získat tak návštěvnost navíc.

Příliš mnoho vylučovacích slov

Způsobů, jak můžete příliš velkým množstvím vylučovacích slov poškodit vaši kampaň, je více. Jedním z nich jsou vylučovací slova v rozšířené shodě, která vyřadí příliš mnoho kombinací klíčových slov, které by mohly spustit váš inzerát. V některých případech je samozřejmě správné mít klíčová slova velmi úzce zacílená. Někdy však příliš mnoho vylučovacích slov nastoluje otázku, zdali je kampaň dostatečně relevantní. Pokud máte příliš mnoho vylučovacích slov, může být těžké odlišit, která slova jsou správná a která ne. V případě, že máte klíčových slov hodně, je lepší je pro lepší orientaci rozdělit do více reklamních sestav, popřípadě začít znovu s lepší reklamní strategií. Rozhodování, která vylučovací slova použít, se tak výrazně usnadní.

Omezení kampaně pouze na otevírací dobu

Mnoho projektů, jejichž obchodní model je založen na osobním jednání s klienty, typicky například realitní kanceláře, omezují své PPC kampaně pouze na otevírací hodiny.Také projekty specializující se na B2B služby, cílící na zákazníky, kteří pracují v kanceláři spouští své PPC kampaně pouze v běžnou pracovní dobu. Pokud však rozšíříte kampaň i na ostatní úseky dne, můžete získat další návštěvnost, a to i za nižší cenu za proklik z důvodu nižší konkurence. Je samozřejmě důležité vše pečlivě měřit a vyhodnocovat návratnost investic, ale rozšíření kampaní i na méně obvyklé časové úseky vám může přinést pěkných pár konverzí navíc.

Omezení kampaně pouze na otevírací dobu

Blokování IP adres

Někteří správci PPC kampaní používají blokování IP adres jako ochranu a prevenci před podvodnými kliky. Ne vždy se to však vyplatí. Nezobrazením reklamy pro určitou IP adresu se sice zbavíte podvodného klikače a můžete ušetřit nemalé prostředky, ale můžete také přijít o spoustu poctivých návštěvníků, kteří mohou být zdrojem cenných konverzí. Mnoho internetových providerů totiž používá stejné IP adresy pro velký počet jejich klientů, a díky tomu z jedné adresy mohou k internetu přistupovat stovky i tisíce různých osob.

Nastavení geografického cílení

Pokud je váš byznys pouze lokálního charakteru, je samozřejmě vhodné omezit zobrazování reklam pouze na váš region. Pokud je však možné, aby vašich služeb využili i zákazníci z jiných oblastí, neměli byste se omezovat jen na lokální okolí. Mnozí správci kampaní chybují v tom, že zastavují kampaně v regionech, ve kterých si kampaň nevede příliš dobře. Mnohem lepší řešení je však udělat speciální reklamní sestavy pro regiony, ve kterých kampaň nepodává optimální výkony, a snažit se je vyladit tak, aby výkon odpovídal vašim požadavkům.

Nesprávné používání rozšířené shody

Rozšířená shoda si mezi správci PPC kampaní vydobyla špatnou pověst a mnoho z nich ji proto ve svých kampaních nepoužívá. Jistě, nesprávně použitá rozšířená shoda může způsobit zvýšené náklady na kampaň, které nepřinesou kýžený užitek, ale pokud se naučíte používat rozšířenou shodu správně a s opatrností, může se vám to vyplatit.

Správné vyladění PPC kampaně není jednoduché. Vyžaduje to spoustu času, důkladného měření a pečlivého vyhodnocování výsledků kampaní, abychom zjistili, co se nám vyplatí a co ne. Žádného hodnotného výsledku ale nelze dosáhnout bez tvrdé práce a určité míry rizika. Pokud chcete předstihnout vaši konkurenci a získat ze svých PPC kampaní maximální užitek, měli byste k nim přistupovat s otevřenou myslí.

zdroj: ppchero.com, cpcstrategy.com, marketingland.com

autor: Petr Hádek, Martina Rosenkrancová a kolektiv

foto zdroj: pixabay.com

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Upgates
FastCentrik
Shoptet
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
ecomail
Mailchimp