Responzivní reklamy Google
Proč si nemůžete dovolit ignorovat responzivní reklamy v obsahové síti neboli RDA? Protože jsou pro vaši značku cenným zdrojem konverzí!

Přestože se jedná o výchozí možnost při vytváření nové reklamy v obsahové síti Google Ads, inzerenti se stále zdráhají používat responzivní zobrazovací reklamy. Stejně jako u všech věcí týkajících se automatizace nás však Google postupně nutí, abychom tyto novinky přijali, pokud chceme zaručit maximální výkonnost svých účtů. Jaké jsou tedy přesně výhody používání Responsive Display Ads a proč si inzerenti nemohou dovolit je nepoužívat?

Co jsou responzivní zobrazovací reklamy?

Pokud nevíte, co jsou Responsive Display Ads (RDA), pojďme si stručně popsat, co to vlastně je a jak se RDA liší od standardních obrázkových PPC reklam v obsahové síti.

Princip Responzivní zobrazovací reklamy je ten, že inzerenti poskytují řadu různých obrázkových a textových prostředků, Google pak automaticky generuje kombinace reklam, které přizpůsobí velikostně a vzhledově tak, aby se vešly do dostupných reklamních prostorů.

Jejich klíčovou vlastností je, že na rozdíl od běžných obrázkových reklam nemusí inzerenti poskytovat společnosti Google verzi svých reklamních kreativ ve více velikostech. Místo toho vytvořením RDA zajistíte, aby vaše PPC reklamy byly použity v téměř nekonečném množství umístění. To nejen šetří zdroje, protože nemusíte vytvářet obrovskou škálu reklam různých velikostí, ale můžete také přidávat videa. Společnost Google pak na základě informací o uživateli, který vaši reklamu uvidí, rozhodne, který textový, obrazový nebo video prostředek by měl být použit a jak nejlépe jej prezentovat.

Proč byste měli používat responzivní zobrazovací reklamy

Zatímco většinu inzerentů oslovuje časová nenáročnost a úspora zdrojů, výhodou RDA, která je někdy opomíjena, jsou silné konverzní poměry. Ačkoli využití RDA nezaručuje zlepšení míry konverze vašich PPC kampaní, stále více inzerentů hlásí, že k tomu u jejich účtů dochází.

Od té doby, co používáme RDA jako možnost PPC reklamy jsme skutečně zaznamenali mnohem lepší výkonnost PPC kampaní v obsahové síti.

Objem impresí se výrazně zvýšil, ale co je důležitější, zlepšil se konverzní poměr. U jednoho účtu dosáhly RDA 0,37 % míry konverze ve srovnání s 0,12 % u klasických obrázkových reklam. Náklady na konverzi byly u RDA také o 18,% nižší než u Image Ads.

Proč k tomu dochází? S nejvyšší pravděpodobností  je to kombinace několika věcí:

  • Větší dosah - díky tomu, že se RDA mohou vejít do reklamního prostoru jakékoli dostupné velikosti, získávají inzerenti větší množství příležitostí pro využití svých reklam ve srovnání s reklamami s nastavenou velikostí obrázků. Čím více zobrazení, tím více příležitostí ke kliknutí, a tedy tím více příležitostí k vytvoření konverze.
  • Google upřednostňuje RDA před Image Ads - Ačkoli neexistuje žádné "oficiální" prohlášení, které by to potvrzovalo, nespočet reálných účtů tvrdí, že tomu tak je. Pokud nemáte použitelnou variantu RDA, abyste mohli soutěžit o umístění, pak je pravděpodobnější, že bude algoritmem vybrán inzerent s variantou RDA.
  • Optimalizace pomocí strojového učení - strojové učení společnosti Google vybere nejlepší kombinaci reklam v reálném čase a zvolí optimální kombinaci prostředků na základě historie výkonu, obsahu prostředků a toho, na koho kampaň cílí. Jednoduše řečeno, bez ohledu na to, jak úžasný odborník na PPC jste, nikdy nebudete schopni použít tak podrobné optimalizace pro každou jednotlivou impresi, kterou vaše reklamy obdrží.

Co byste měli dělat dále?

Pokud jste tedy přesvědčeni, že je čas zařadit do vaší PPC strategie responzivní zobrazovací reklamy, jaké by měly být vaše další kroky?

Vytvoření RDA pro testování proti obrázkovým reklamám

Přihlaste se do svého účtu a začněte přidávat RDA do stávajících zobrazovacích kampaní. Nastavení RDA při vytváření reklamy obsahuje spoustu užitečných pokynů. Nezapomeňte vyplnit jednotlivá pole a věnujte pozornost panelu Síla reklamy, který obsahuje ukazatele, jaké další prostředky byste měli přidat.

Porovnání výkonu formátu reklamy

Jakmile získáte dostatečné množství dat, podívejte se na rozdíl ve výkonu mezi vašimi RDA a obrazovými reklamami. Nyní byste již měli zaznamenat nárůst impresí, protože vaše RDA otevírají nové možnosti umístění, které by samotné Image Ads nemohly splnit.

Závěrečné myšlenky

Přestože Responsive Display Ads se nedají tak dobře zpětně analyzovat jako klasické reklamy - například nemůžete vidět přesnou kombinaci reklam, která vygenerovala konverzi, výslednému výkonu RDA lze jen těžko odolat. Jednoduchým přidáním RDA do stávajících PPC kampaní v obsahové síti můžete zlepšit dosah a výkonnost kampaně, přičemž pro vytvoření reklamy je zapotřebí minimálního úsilí.

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Vlastimil Malík

Foto zdroj: pixabay.com

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Upgates
FastCentrik
Shoptet
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
ecomail
Mailchimp