Vylepšete konverzní poměr pomocí CRO strategie

Optimalizace konverzí
Odhalte tajemství optimalizace konverzního poměru (CRO). Zjistěte, jak maximalizovat konverze bez vynaložení zbytečného času a zdrojů.

V marketingových kruzích není pochyb o tom, že umění optimalizace konverzního poměru (CRO) má schopnost definovat úspěch. Jakmile návštěvník přistane na vašich stránkách, je to právě CRO, co rozhoduje, zda provede požadovanou akci. Pro menší podniky může být výzvou udržet krok s neustále se měnícími požadavky, ale existuje celá paleta efektivních postupů, které umožňují dosahovat vysokých konverzí bez zbytečných časových a finančních investic. V tomto článku se ponoříme do světa CRO a objevíme strategie, které pomohou optimalizovat konverze i těm, kteří nemají k dispozici obrovské marketingové rozpočty.

Co je to optimalizace konverzního poměru? 

Předtím než se ponoříme do strategií posilování CRO, pojďme se zaměřit na samotný význam tohoto termínu v praktickém smyslu. Optimalizace míry konverze (CRO) se vztahuje k objemu návštěvníků webových stránek, kteří provedou požadovanou akci. Tato akce nemusí nutně zahrnovat pouze nákup nebo transakci; může jít o různé interakce, jako je registrace do mailingového seznamu, vyplnění webového formuláře nebo jednoduché kliknutí na specifický odkaz.

Pro firmy představuje CRO klíčový prvek, který jim umožní začít trvale expandovat, a to zejména poté, co identifikovaly svůj produkt a cílový trh. I když mnoho firem intenzivně pracuje na vytvoření efektivního prodejního trychtýře pro své produkty, nedostatečná implementace smysluplné CRO může znamenat podstatnou nevýhodu. Podíváme se na několik klíčových přístupů, které lze využít při auditu a revizi strategií optimalizace konverzního poměru, abychom získali komplexní pohled na tento klíčový aspekt online úspěchu.

Tip 1: Určete, kde leží vaše priority

Nemá smysl dělat audit CRO, pokud nevíte, co je cílem vaší firmy. Věnujte potřebný čas tomu, abyste se ujistili, že máte jasno v tom, které konverze by měly být sledovány, a nastavte konzistentní cíle v oblasti konverzí, které bude možné sledovat. 

Jakmile budete mít jasno v tom, kde leží vaše priority, nezapomeňte provést audit stránek, které jsou nejvíce zaměřené na konverze a mají dostatečnou návštěvnost, abyste získali hmatatelnější čísla k analýze. 

Pokud jde o určení, kde v rámci vašeho trychtýře optimalizovat, obsah na vrcholu trychtýře, který vyvolává počáteční zájem, nemusí být podroben tak přísné kontrole vzhledem k tomu, že není přímo zodpovědný za konverze. 

Místo toho se snažte upřednostnit stránky, které jsou klíčovými cestami v cestě vašich zákazníků. Konkrétní vstupní stránky, výzvy k akci nebo registrační stránky by měly být odpovídajícím způsobem analyzovány, aby bylo možné efektivně určit, co lze dále optimalizovat a kde vám mohou unikat zákazníci. 

Tip 2: Využijte správné nástroje, abyste se dostali ke zdroji problému

Nejjednodušším způsobem, jak provést audit strategie CRO a odhalit případné díry ve vašem přístupu, je využít nástroje dostupné online, které poskytují větší míru vhledu do chování návštěvníků a do důvodů, proč mohou odcházet z klíčových stránek ve vašem trychtýři. Tyto nástroje mohou zahrnovat: 

Heatmapy 

Na heatmapách je skvělé to, že mohou nabídnout jasný vizuální pohled na to, jak uživatelé interagují s klíčovými prvky vašich stránek. Tyto přehledy mohou zahrnovat odkazy, na které návštěvníci klikají, jak daleko procházejí stránky, co na stránkách upoutá jejich pozornost, jaký text čtou nebo vynechávají a jak dlouho se dívají na konkrétní prvky.  Platformy, jako je Microsoft Clarity, poskytují vizualizace tepelných map, které jsou znázorněny teplejšími barvami, které znamenají větší míru soustředění uživatelů, a chladnějšími barvami označujícími menší zájem o určité oblasti. 

Vícerozměrné testování

Dalším vynikajícím způsobem kontroly obsahu CRO je využití platformy pro Multivariantní testování. Multivariantní testování posouvá úkol A/B testování na další úroveň tím, že na stránky vkládá různé prvky a testuje, jak s nimi uživatelé interagují. Protože se při něm testuje mnohem větší množství prvků na stránce, může Multivariantní testování pomoci firmám přijít na kloub tomu, co přesně funguje a co ne, pokud jde o návštěvníky. To marketérům umožňuje, aby byli odvážnější v typech CTA, které používají, a ve formulářích, které na stránky vkládají. 

Tip 3: Prověřte profil ideálního zákazníka

V oblasti digitálního marketingu se situace může rychle změnit. Profily zákazníků se mohou výrazně měnit s tím, jak se objevují nové trendy a jak se vyvíjejí zájmy. Čím konkrétnější je váš profil ideálního zákazníka, tím lépe lze optimalizovat obsah a trychtýř, abyste si udrželi správné publikum

Váš profil ideálního zákazníka, pokud je správně prozkoumán, vám může pomoci zjistit, jak přistupovat k cílové stránce, nabídkám a příspěvkům na blogu, abyste lépe rozvíjeli záměr. Měnící se zájmy však mohou znamenat, že se váš profil ideálního zákazníka může rychle měnit, takže je důležité sledovat, kdo kupuje váš produkt, kdo o vaší značce mluví na sociálních sítích a kdo se přihlašuje do vašeho mailing listu, abyste věděli, komu děláte marketing. 

Tip 4: Podávejte zprávy o svých zjištěních

Výsledky auditu nemají velkou cenu, pokud se svými zjištěními neseznámíte celou firmu. Sdílení profilů zákazníků a bolestivých míst se zbytkem marketingového týmu, manažery a dalšími relevantními odděleními připravuje půdu pro lepší soudržnost a porozumění v celé organizaci. 

Pro podniky, které se snaží vybudovat komplexní CRO strategii, je zásadní průběžně auditovat a revidovat své zákaznické cesty a procesy. Se správnou kombinací nástrojů je možné udržet silný proud konverzí bez ohledu na to, jaké zvraty mohou ležet na cestě před vámi.

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Vlastimil Malík

Foto zdroj: pixabay.com

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Upgates
FastCentrik
Shoptet
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
ecomail
Mailchimp