Zjednodušte si navrhování reklamní kampaně

PPC
Jak si navrhování PPC kampaní co nejvíce zjednodušit, abychom dosáhli maximální efektivity?

V oblasti PPC reklamy je složitost očekávána jako daň za podnikání. Se všemi různými reklamními platformami a jejich možnostmi se do správy kampaní vkrádá složitost a vyžaduje obrovské množství pozornosti a organizace, abyste se udrželi na správné cestě. Při rozsáhlejších projektech se složitost může stát nadlidským úkolem. Přibývají lidé, zvyšuje se počet reportů, zvyšuje se komunikace a složitost zvyšuje, často spíše exponenciálně než lineárně.

Vytvořte si referenční rámec

I když složitost nelze vždy zcela odstranit, je vhodné začít o návrhu kampaně přemýšlet jednodušeji. Zvážit přínosy svého návrhu oproti nákladům na složitost, kterou by přinesl.
Neexistují žádné zázračné návody, které vše jednoduše vyřeší ale přijetím referenčního rámce lze alespoň porovnat možnosti a potenciální výsledky.
Jaký referenční rámec tedy přijmout? Existuje mnoho oblastí, na které se lze zaměřit, ale pro naše účely se můžeme podívat na 10 zásad dobrého designu, které vymyslel slavný průmyslový designér Dieter Rams. Přestože od zveřejnění těchto zásad již nějaký čas uplynul a také asi neměl na mysli design reklamních kampaní, když tyto zásady vymýšlel, ale jeho zásady jsou poměrně univerzálně použitelné.

  1. Dobrý design je inovativní
  2. Dobrý design dělá produkt užitečným
  3. Dobrý design je estetický
  4. Dobrý design dělá produkt pochopitelný
  5. Dobrý design nepřekáží
  6. Dobrý design je poctivý
  7. Dobrý design má dlouhou životnost
  8. Dobrý design je propracovaný do posledního detailu
  9. Dobrý design je šetrný k životnímu prostředí
  10. Dobrý design je co nejmenší design

Konkrétně se zaměříme na následující principy, abychom mohli jednodušeji vést naše úvahy:

2. - Dobrý design dělá produkt užitečným
4. - Dobrý design dělá produkt pochopitelný
7. - Dobrý design má dlouhou životnost
10. - Dobrý design je co nejmenší design

Myslíte si, že je to přitažené za vlasy? Pojďme se do toho ponořit trochu víc.

Dobrý design dělá produkt užitečným

Každá PPC kampaň by měla mít jasně definovaný účel směřující k jasně formulovanému cíli. Možná je tímto účelem prodej, leady nebo nějaký druh registrace, ale měla by mít definovaný účel, který slouží většímu celku. Pokud tomu tak není nebo pokud ostatní kampaně dělají něco podobného, je tím ovlivněna užitečnost všech kampaní.
Je velmi snadné zavádět jednu PPC kampaň za druhou, aniž by se zvážila další složitost a náklady na to, co se dělá. Náklady na postupné změny se často zdají být zpočátku malé, ale v dlouhodobém horizontu jsou velké. Je třeba vše dopředu pečlivě uvážit.

Dobrý design dělá produkt pochopitelným

Aby byla kampaň srozumitelná, musí být strukturována tak, aby i někdo jiný než projektant pochopil, o co jde. Je struktura snadno uchopitelná? Dávají reklamy smysl pro toho, na koho jsou cíleny? Je nabídková strategie přímočará? A nakonec, lze kampaň snadno měřit a vykazovat?
Pokud ne, je zde problém se srozumitelností.

Dobrý design má dlouhou životnost

Opakovaná práce vede k větší složitosti. Návrh PPC kampaně by měl být dlouhodobý, aby se zabránilo složitosti opakované práce. Jedním z příkladů je neoddělení hlavních evergreenových kampaní od testovacích iniciativ. Testovací PPC kampaně bývají dočasné, podléhající změnám. Přesný opak dlouhodobého trvání. Základní kampaně, které pohánějí většinu výkonu, by proto měly být ponechány, aby vykonávaly práci, pro kterou byly určeny, s drobnými změnami a aktualizacemi na základě krátkodobých testovacích iniciativ. Dlouhodobé působení jako součást návrhu předem pomáhá snížit složitost účtu a následné problémy.

Dobrý design je co nejmenší design

Jednoduše řečeno, vytvářejte kampaně s minimalistickým přístupem potřebným k dosažení cíle. Na co přesně potřebujeme cílit? Kolik reklam a jaký obsah konkrétně potřebujeme? Jaký bidding bude přímo sloužit našemu účelu? Vždy lze později přidat další, pokud je to potřeba, ale často zjistíme, že našim potřebám poslouží minimální a přímočarý přístup.

Závěr

Někdy je složitost nevyhnutelná, ale častokrát se jí můžeme vyhnout. Doufejme, že vás tento článek přiměl k zamyšlení a pomohl vám přemýšlet o návrhu reklamní kampaně jednodušeji.

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Vlastimil Malík

Foto zdroj: pixabay.com

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Upgates
FastCentrik
Shoptet
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
ecomail
Mailchimp