PPC reklama
Jak vyladit svůj přístup k PPC a maximalizovat výsledky? Odhalte potenciál svých kampaní pomocí následujících kroků.

Snažíte se o zvýšení výkonu své kampaně na Google Ads? 

Ať už se jedná o rostoucí CPC, ubývající zobrazení, nebo pokles konverzí, následující článek vám popíše šest klíčových kroků k diagnostice problémů a uchopení příležitostí k vylepšení.

Od sledování konverzí a kontroly strategií nabídek až po vyhodnocení reklamních sestav a vyhledávacích dotazů vám tyto užitečné tipy pomohou zlepšit váš přístup k PPC pro zlepšení vašich výsledků. 

Ujistěte se, že je nastavení přesné

Zjišťujete, proč se vaší reklamní kampani Google Ads nedaří? Začněte tím, že si zkontrolujete nastavení konverzí. Přesné a jasné sledování konverzí je zásadní pro posouzení účinnosti vaší reklamní kampaně. 

Měření konverzí musí být správně nakonfigurováno tak, aby si zachovalo základní akce, jako jsou nákupy, odeslání formulářů či jakýkoli jiný cíl, který si nastavíte. 

Ujistěte se, že máte existující hodnoty konverzí a jestli je můžete použít k signalizaci hodnoty každé konverzní akce pro Google. 

Jestliže jsou vaše konverze nízké, problém můžete vyřešit pomocí měřicího kódu. Požádejte o pomoc s nastavením značky podporu Google. Sladěné hodnoty a přesné sledování jsou zásadní pro zlepšení výkonu kampaně a pro získání přesných údajů o konverzích a ROAS

Zkontrolujte strategii nabídek

Máte-li nedosažitelný cíl, může mít Google ve vaší reklamní kampani nastavený stav „Omezeno strategií nabídek“.

Jestliže je vaše strategie nabídek omezená, můžete ji upgradovat na plně automatizovanou strategii nabídek. To vám pomůže získat více konverzí za podobnou CPA nebo vyšší hodnotu konverze při podobné ROAS.

Jaké další omezení mohou nastat? Často se setkáváme například s limity nabídky pod průměrem pro klíčová slova. V takovém případě je třeba zvýšit maximální CPC, nebo pokud používáte chytré nabídky, snižte cílovou ROAS nebo zvyšte tCPA. 

Vytáhněte podíl zobrazení ve vyhledávání

Podíl zobrazení ve vyhledávání je udáván procentem celkového počtu zobrazení, které reklama zaznamená, ve srovnání s celkovým počtem, který by zaznamenat mohla. 

Máte-li spuštěnou kampaň, která má tendenci utrácet, je to metrika, na kterou byste se měli podívat. Nižší podíl zobrazení ve vyhledávání naznačuje promarněné příležitosti pro zviditelnění. To by mohlo zahrnovat například: 

 • Zpřesnění cílení na klíčová slova.
 • Úprava strategií nabídek tak, aby měly nižší cílovou ROAS nebo vyšší cenu za akvizici.
 • Zlepšení relevance reklamy.
 • Rozšíření rozpočtu v konkurenčních aukcích. 

Do přehledu můžete přidat ještě další dvě metriky: 

 • Podíl ztracených zobrazení ve vyhledávání (hodnocení): Podíl zobrazení ve vyhledávání ztratil oproti hodnocení.
 • Podíl ztracených zobrazení ve vyhledávání (rozpočet): Podíl zobrazení ve vyhledávání k rozpočtu. 

Jestli vidíte vysoké procento hodnocení, zlepšete svou vstupní stránku, cílení na klíčová slova a text reklamy. Vidíte-li vysoké procento ztráty rozpočtu, pak se věnujte více výdajům, abyste byli konkurenceschopní. 

Máte podíl zobrazení ve vyhledávání větší než 10 %? Pak můžete v přehledu Statistiky aukcí vidět i metriky konkurence. Zobrazí se vám ostatní inzerenti, kteří cílí na klíčová slova v dané kampani. 

Máte podíl zobrazení nižší? Pak upravte strategii nabídek a rozšiřte rozpočet tak, aby byla méně omezující. 

Pravidelná optimalizace podílu zobrazení a pravidelné sledování je proaktivní strategií pro maximalizaci zásahu kampaně a vyladění kampaní. 

Vyhodnoťte nastavení reklamní sestavy

Tento krok je důležitý při diagnostice problémů s výkonem v kampani Google Ads, protože struktura reklamní sestavy je zásadní pro přesnost cílení a relevanci reklamy. Jestliže má kampaň nízký výkon, zkontrolujte strukturu reklamních sestav. 

 • Spadají všechny konverze pod jednu kampaň? 
 • Kolik klíčových slov máte na kampaň? 

Podívejte se, zda jsou klíčová slova v reklamní sestavě úzce související a zda jsou relevantní s textem reklamy i obsahem vstupní stránky. Toto zajistí soudržný uživatelský dojem. 

Správně organizovaná struktura reklamní sestavy by měla mít 1–20 klíčových slov. Nejvýkonnější reklamní sestavy je možné rozdělit. Máte-li ve své sestavě příliš klíčových slov s nízkým skóre kvality:

 • Přidejte nebo odeberte klíčová slova.
 • Potvrďte, že všechna klíčová slova se nacházejí v nadpisech reklam a nejlepší klíčová slova v popisech. 

Optimalizace a vyhodnocení reklamních sestav zvyšuje relevanci kampaně, zlepšuje výkon i skóre kvality tak, že je váš obsah reklamy sladěný s cílenými klíčovými slovy. 

Zkontrolujte skóre kvality

Skóre kvality je metrika, pomocí které můžete sledovat relevanci a kvalitu reklam, klíčových slov a vstupních stránek v kampani. Je to číslo u každého klíčového slova 1–10. Nižší skóre kvality označuje potenciální problémy ovlivňující výkon reklamy, jako jsou nerelevantní klíčová slova, špatný dojem ze vstupní stránky nebo špatně zarovnané znění reklamy. 

Zkoumáním skóre kvality můžete určit konkrétní oblasti, které potřebují vylepšení. 

Přidáním metrik pro dojem ze vstupní stránky, relevanci reklamy a očekávanou míru prokliku, můžete ovlivnit skóre kvality. Jsou-li některé z nich pod průměrem, zaměřte se na danou oblast, abyste skóre kvality zlepšili. 

Vyšší skóre kvality snižuje cenu za proklik a příznivě ovlivňuje pozice a hodnocení reklam. 

Při změnách zkontrolujte po jednom až dvou týdnech klíčová slova, abyste zjistili, zda se skóre kvality zvýšilo. 

Vytáhněte zprávy o vyhledávacích dotazech

Pravidelné sledování tohoto přehledu vám umožní identifikovat výrazy s nízkou konverzí nebo identifikovat irelevantní vyhledávací dotazy, které mohou zbytečně vysávat váš rozpočet, aniž by přinášely pozitivní výsledky. To je klíčové především tehdy, pokud používáte klíčová slova ve volné shodě. 

Sestavením seznamu vylučujících klíčových slov a jejich použitím v dané kampani nebo reklamní sestavě můžete: 

 • Zabránit procházení nekvalitních vyhledávání.
 • Upřesnit své cílení.
 • Zlepšit relevanci reklamy. 

To opět může zvýšit vaši očekávanou míru prokliku i skóre kvality

Taktiky, které musíte udělat pro optimalizaci kampaní Google Ads

Abyste své kampaně Google Ads vrátili zpět na správnou cestu, je třeba zvolit metodický přístup k řešení a identifikaci základních problémů. Dodržením těchto šesti nezbytných kroků můžete získat důležitý přehled o oblastech, které vyžadují zlepšení. Pro dosažení cílů kampaně je důležitá pravidelná optimalizace na základě údajů o výkonu. 

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Kristýna Franclová

Foto zdroj: pixabay.com

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Upgates
FastCentrik
Shoptet
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
ecomail
Mailchimp