AI marketing: Proč byste se o něj měli zajímat?

využití AI v marketingu
AI je fenoménem dnešní doby. Prolíná se stále do vyššího množství činností a umí vám usnadnit marketingovou práci.

Pojďte si přečíst více o tom, jak AI v marketingu využít a jaké výhody vám přináší v B2B marketingu.

Rozdíl mezi AI a automatizací

Možná se vám začínají plést pojmy. Pojďme si je proto pro začátek ujasnit. Automatizace a AI není to samé. AI je software, který napodobuje procesy lidského myšlení a řeší problémy. Za automatizací stojí naprogramovaná pravidla pro provádění úkolů ve velkém měřítku téměř bez lidského zásahu.

Proč se věnovat AI marketingu?

Umělá inteligence (AI) se neustále rozšiřuje do další odvětví. Transformuje také digitální marketing, díky čemuž snižuje riziko lidských chyb a nastavuje efektivnější marketingové kampaně. Usnadní vám porozumět potřebám našich zákazníků a přiřadit jim vhodné produkty nebo služby. Neobejde se však bez lidského vlivu.

Tím, jak široké pole AI marketing v současné době zabírá, je téměř nesmyslné, aby ho firmy nevyužívaly, jelikož by dříve či později zaostaly za konkurencí, což by se projevilo nejen na marketingových aktivitách, ale především na tržbách.

Výhody AI v B2B marketingu

AI přináší hned několik výhod do B2B marketingu. Zde je přehled těch nejdůležitějších:

  • ROI kampaně: Díky uměle inteligenci je snadnější předvídat výkon dát a kampaní a následně kampaně optimalizovat tak, aby bylo dosaženo maximální návratnosti investic.

  • Lepší správa dat: Doby, kdy jste si nebyli jisti, co z dat vyčíst, jsou nenávratně pryč. Marketingové AI nástroje pomohou data nejen interpretovat, ale také je na jejich základě provádět automatizovaná rozhodnutí.

  • Lepší informovaná rozhodnutí: AI v marketingu umožňuje provádět rychlejší rozhodnutí a nabídnout použitelné statistiky o nákupních vzorcích.

  • Marketingové metriky: Umělá inteligence umožňuje sledovat efektivitu kampaní a monitorovat kontaktní body zákazníků s vašimi marketingovými aktivitami.

Komponenty AI v marketingu

AI zahrnuje několik funkcí a schopností, s jejichž pomocí je možné škálovat vaše marketingové aktivity. Můžeme hovořit například o těchto komponentech:

  • Strojové učení: Strojové učení se opírá o algoritmy vyškolené k používání velkého množství dat k provádění složitých předpověď a rozhodnutí. V praxi je možné strojové učení využít k dešifrování textu, provádění segmentace publika nebo předvídání reakcí na různé podněty. Největší výhodou je, že se strojové učení samo učí a neustále zlepšuje.

  • Big data a analytika: AI pomáhá řešit problém analýzy a interpretace velkých dat (tzv. big data). Čím více dat jí je poskytnuto, tím lépe se učí a zlepšuje. Nezapomeňte však na lidský dohled.

  • Platformy poháněné AI: V současné době existuje velké množství marketingových AI platforem. Spousta z nich již využívá AI například pro analýzu dat a tvorbu statistik. Existují také tzv. AI multiplatformy, mezi které můžeme zařadit Einstein od firmy Salesforce nebo Sensei od Adobe.

Příklady využití AI v marketingu

Mnoho marketingový společnosti již používá AI v marketingu na denní bázi, jelikož odvádí urychlenou a poměrně kvalitní práci. Reálná využití je možné spatřit například v těchto případech:

  • AI chatboti: Ušetřete lidský čas tím, že naučíte AI chatbot odpovědi na nejčastější otázky, které dostáváte od svých zákazníků. Vyzkoušejte například nástroj Manychat.

  • Vizuální inteligence: Usnadněte si práci a za pomocí umělé inteligence a strojového učení předpovídejte, které marketingové a produktové fotografie budou nejlépe rezonovat u vašeho publika. Poslouží vám k tomu například nástroj Vizit.

  • Platformy AI pro malé a střední podniky: Využijte AI marketingové platformy, které vám pomohou personalizovat zážitky, získávat analýzy a statistiky tvořit předpovědi budoucího chování vašich zákazníků. Vyzkoušejte například nástroj Samba AI.

AI mění marketingové prostředí

Ať už si to připouštíme nebo ne, umělá inteligence mění marketingové prostředí. Jejím prostřednictvím je možné obsluhovat zákaznický servis. Zákazníci tak naleznou odpovědi na své otázky téměř okamžitě. Zároveň nám pomáhá přesněji optimalizovat a cílit reklamní kampaně a ušetřit tak nemalé výdaje za PPC reklamy. Jednou z největších výhod AI je, že umí personalizovat marketing a získávat stále nové zákazníky. Neměli byste však zapomenout na lidský faktor, který v době AI hraje nesmírnou roli.

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Gabriela Soukupová

Foto zdroj: pixabay.com

 

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Upgates
FastCentrik
Shoptet
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
ecomail
Mailchimp