Jaký vývoj můžeme očekávat u chatbotů?
Čím dál častějším tématem k diskuzi je, jak umělá inteligence do budoucna ovlivní marketingové aktivity firem. Jaký vývoj můžeme očekávat u chatbotů?

Čím dál častějším tématem k diskuzi je, jak umělá inteligence do budoucna ovlivní marketingové aktivity firem. Ve skutečnost velká část těchto diskuzí ještě stále patří do daleké budoucnosti, protože některé funkce jsou ještě stále v počáteční fázi. Jedinou výjimkou jsou zde chatboty.

Chatboty začínají pronikat do všech aspektů našeho života. I když pochází z několika málo větších firem, tuto technologii dnes mohou využít všichni, a to to dokonce i malé podniky.

Trend v používání chatbotů neustále roste. Například v polovině roku 2016 měl Facebook Messenger více než 11 000 botů, o rok později se jejich počet přibližoval 100 000.

I společnost Google pracuje na nástrojích pro podporu chatbotů a vytváří vlastní technologie, jako je například platforma pro analýzu s názvem Chatbase. Amazon pomáhá značkám vytvářet chatboty prostřednictvím platformy Lex, která poskytuje vývojářům stejné nástroje, jaké používá například Alexa.

Typy chatbotů

V současné době exitují 2 typy chatbotů. Ti, kteří pracují podle stanovených pravidel a chatboty, které používají strojové učení ke zpracování přirozeného jazyka. První typ chatbotů je naprogramován tak, aby reagoval pouze na běžné dotazy. Jsou levní, ale poskytují pouze několik málo funkcí. Druhý typ chatbotů je schopen naučit se a pochopit dotazy nad rámec pravidel, která jsou naprogramována. Škála možných interakcí je zde mnohem vyšší. Díky strojovému učení mohou některé typy chatbotů zpracovat i složité požadavky.

Chatboty v budoucnosti

Odborníci se domnívají, že cahtboty se v budoucnu budou dále rozvíjet a budou patřit mezi převládající technologie. Společnost Gartner dokonce předpovídá, že až 85 % zákaznické komunikace v roce 2020 proběhne bez nutnosti komunikace s lidmi. Dnes přes chatboty probíhá zhruba 30 % zákaznické komunikace.

Chatboty však musí překonat problémy, které uživatele odrazují od komunikace s nimi. Jedním z hlavních problémů je bezpečnost. Lidé se dnes bojí dávat chatbotům citlivé údaje.

Boty v současné době mají mnoho využití a jejich funkce se budou stále rozšiřovat. Jsou užiteční například pro poskytování často kladených otázek, poskytování personalizovaných doporučení, příjmy plateb za služby atd.

V roce 2018 by tato technologie měla být cenově dostupnější, než kdy předtím. Firmy je tedy budou čím dál častěji využívat k zákaznické podpoře.

Autor: Petr Hádek, Martina Rosenkrancová a kolektiv

Zdroj: boostability.com

 

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Upgates
FastCentrik
Shoptet