Google Consent Mode V2
Umožňuje webům sdělovat Googlu, jak uživatelé souhlasili s používáním cookies a dalších technologií sledování. Od března 2024 byste jej měli používat i vy.

V nedávné době došlo k významným změnám v způsobu, jakým platformy zacházejí s osobními údaji uživatelů, přičemž hlavní vývoj byl patrný v implementaci Consent mode (režimu souhlasu), který vychází z předpisů GDPR a ePrivacy direktivy. To, co bylo dříve považováno za volitelné, se stává klíčovým faktorem v důsledku příchodu regulace Digital Market Acts (DMA). Tato nová pravidla nyní nutí marketéry nejen k porozumění, ale také k adaptaci nových nastavení souhlasů, což výrazně ovlivní způsob, jakým mohou sbírat a využívat uživatelská data. Tyto změny budou pravděpodobně mít významné dopady na dostupnost dat pro analýzy a cílení, což vyžaduje od marketérů inovativní přístup a strategie pro zachování účinnosti jejich kampaní v novém regulovaném prostředí.

Co je to Google Consent mode V2?

Google Consent Mode V2 je nová verze nástroje, který umožňuje webovým stránkám a inzerentům dodržovat evropské zákony o ochraně osobních údajů a zároveň využívat služby Google pro měření a personalizaci reklam. Od března 2024 bude Google Consent Mode V2 povinný pro všechny webové stránky a aplikace, které cílí na uživatele v Evropském hospodářském prostoru a používají služby Google.

Proč se vaše stránka neobejde bez Google Consent Mode V2?

Google Consent Mode V2 je důležitý z několika důvodů:

  • Pomáhá webovým stránkám a inzerentům dodržovat evropské zákony o ochraně osobních údajů, jako je GDPR nebo DMA, které vyžadují, aby uživatelé měli možnost souhlasit nebo nesouhlasit s používáním cookies pro různé účely.
  • Umožňuje webovým stránkám a inzerentům měřit a optimalizovat své kampaně i v situacích, kdy uživatelé neposkytnou souhlas s cookies, protože Google služby stále poskytují nějaká data a funkce v závislosti na nastavení parametrů.
  • Připravuje webové stránky a inzerenty na budoucí změny v oblasti ochrany soukromí, jako je postupné rušení cookies třetích stran, které Google plánuje dokončit do konce roku 2024.

Cílem Consent Mode V2 je poskytnout webovým stránkám a inzerentům více flexibility a kontroly nad tím, jak sbírají a používají data o uživatelích, a zároveň jim umožnit dodržovat zákony o ochraně osobních údajů, jako je GDPR nebo ePrivacy. Consent Mode V2 také pomáhá webovým stránkám a inzerentům měřit a optimalizovat jejich kampaně i v situacích, kdy uživatelé neposkytnou souhlas s cookies.

Co moje stránky potřebují, aby mohly používat Consent Mode V2?

Aby webové stránky mohly používat Consent Mode V2, musí splnit následující požadavky:

  • Používat platformu pro správu souhlasu (CMP), která je certifikovaná společností Google, nebo vytvořit vlastní řešení pro správu souhlasu, které podporuje Consent Mode V2.
  • Používat Google Tag Manager (GTM) nebo gtag.js pro implementaci značek Google na svých stránkách.
  • Nastavit výchozí stav souhlasu pro každý z parametrů Consent Mode V2 podle potřeb své organizace.
  • Aktualizovat stav souhlasu podle volby uživatele pomocí příkazu consent update.

Jak to celé funguje?

Google Consent Mode V2 funguje tak, že webové stránky sdělují jednotlivým Google službám, jaké zacházení s cookies vyžaduje uživatel. Na základě toho se pak Google služby chovají tak, aby respektovaly volbu uživatele a zároveň poskytovaly co nejvíce dat a funkcí pro webové stránky a inzerenty. 

Jak se Consent Mode V2 liší od původní verze?

Google Consent Mode V2 přidává dva nové parametry k původním dvěma, které jsou obsaženy ve starší verzi Google Consent Mode:

  • ads_data_redaction: Tento parametr určuje, zda se mají data o reklamách, jako jsou konverze nebo remarketing, zobrazovat v plné nebo zkrácené podobě. Pokud je nastaven na true, Google značky zobrazí pouze základní informace o reklamách, jako je počet zobrazení nebo kliknutí, ale nebudou zahrnovat žádné osobní údaje nebo identifikátory. Pokud je nastaven na false, Google značky zobrazí plná data o reklamách, pokud uživatel souhlasí s ad_storage.
  • analytics_consent: Tento parametr určuje, zda se mají data o analytice, jako je počet návštěvníků, doba trvání relace nebo míra opuštění, zobrazovat v plné nebo zkrácené podobě. Pokud je nastaven na true, Google služby zobrazí plná data o analytice, pokud uživatel souhlasí s analytics_storage. Pokud je nastaven na false, Google značky zobrazí pouze základní informace o analytice, jako je počet návštěv nebo počet stránek na návštěvu.

Consent Mode V2 je povinný pro všechny webové stránky a aplikace, které umisťují reklamy v Evropském hospodářském prostoru a používají služby Google, od března 2024. Webové stránky, které již používají Consent Mode, by měly co nejdříve přejít na Google Consent Mode V2, aby se vyhnuly výpadku v měření nebo personalizaci.

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Upgates
FastCentrik
Shoptet
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
ecomail
Mailchimp