Efektivní PPC a návratnost investic

Efektivní PPC a návratnost investic
Víte jak udělat efektivní PPC kampaň s maximální návratností investic?

Efektivní PPC a návratnost investic

ROI aneb návratnost investic

ROI je zkratka, která hýbe nejen světem marketingu a už rozhodně ne pouze toho internetového. Jde o zkratku anglického výrazu Return On Investments, což v překladu znamená návratnost investic. Zkratkou ROI bývá v ekonomii a marketingu označován často konkrétní poměr vydělaných peněz k investové částce. Návratnost investic tak prezentuje procentuálně výnos z investice.

Pokud se budeme pídit po výpočtu a aplikaci ROI na PPC kampaně, pak bychom mohli pro ilustraci uvést třeba následující příklad. Pokud byste prodávali např. parfémy a a každý z nich by Vám přinesl zisk 300,- Kč a investovali byste do PPC reklamy, kde by Vás každý proklik stál 10,- Kč, pak by ROI vypadalo následovně. Řekněme, že díky velmi dobře optimalizované PPC kampaní či retargetingu jste schopni prodat parfém každému desátému návštěníkovi, který přijde na Váš dobře optimalizovaný web díky odkazu v inzerátu. Konverzní poměr by tak u Vás činil 10% (ve skutečně se takto vysoká míra konverze vidí jen velmi zřídka, ale nic není nemožné). Prodej jednoho parfému by tak z pohledu marketingu na internetu stál 100,- Kč (10 návštěvníků, každý Vás stojí 10 Kč), výnosy jsou 200,- Kč. ROI by se tak počítalo vzorcem:

(300 / 100) * 100 = 300 %

Je-li ROI vyšší než 100%, pak se investice vyplácí, v opačném případě se dostáváte do ztráty a taková investice do marketingu se nevyplácí. Pokud je ROI na hranici 100%, můžete se rozhodovat zda riskovat další investice, zda existuje prostor pro zlepšení ROI indexu. Takový prostor můžete najít ve zlepšení přístupnosti a přesvědčivosti Vašeho webu, ve zjednodušení navigaci a odebrání bloků textu, jež zbytečně rozptylují návštěvníky od provedení konverze. Můžete ovšem také zlepšit texty inzerátů, odebrat nerelevantní klíčová slova nebo výrazy s nízkou mírou prokliku. Ideálně byste se měli řídit mírou konverze pro dané klíčové slovo / inzerát / reklamní sestavu / kampaň v tomto sledu a hierarchii. Možná máte vysoké ceny, možná máte nedostatečné popisky produktů nebo špatné produktové fotografie. Nezřídka se stane, že Vaše nabídka prostě není zajímavá a lidé hledají něco jiného - to vše se však dá vysledovat díky analytickým nástrojům jako je Google Analytics, Webtrends a dalším.

Efektivní PPC kampaně

Většina inzerentů v ČR ani netuší, jak moc lze PPC kampaně sledovat, reportovat a do jaké míry můžete výkon takového marketingu na internetu vyhodnotit. Oproti reklamě v komerční televizi, rozhlase nebo billboardům jde o velmi konkrétní a přesná čísla impresí, návštěv, konverzí a profesionální reporting tak nevyjímá ani finanční pohled na celkovou úspěšnost kampaně. Přitom zásadním kritériem úspěšnosti PPC kampaní je přeci vyšší přínos než investice - stejně jako je tomu kdekoliv jinde v podnikání a businessu.

Chcete-li provozovat úspěšné kampaně s vysokou návratností, je potřeba jim věnovat velmi mnoho času. A to nejen při jejich plánování, návrhu, založení v PPC systému, ale také v rámci pravidelné správy a vyhodnocování jejich výkonu. Často je potřeba najít zdravý kompromis mezi neustálou optimalizaci, testováním a rozvojem, který stojí skutečně velmi mnoho času a čas jsou - jak známo - také peníze. Říkáte si nyní, jak tedy takovou efektivní kampaň vytvořit a co by tak asi měla obsahovat?

Tipy a triky pro efektivní PPC kampaň

Tak předně by každá Vaše kampaň měla obsahovat dostatek klíčových slov, které jsou ovšem zároveň i relevantní pro to, co nabízíte. Konverzně nejúspěšnější bývají výrazy, které se skládají ze tří až čtyř slov. Takové výrazy zadávají do vyhledávače lidé, kteří již velmi dobře vědí co chtějí a jdou za tím. Stačí zvážit klíčové slovo "kolo" a k němu pak výrazy jako "chci nové kolo" nebo dokonce "koupit horské kolo online". Jistě sami vycítíte, který výraz bude mít větší tah na branku a přivede Vám více skutečných zákazníku a méně nelerevantních návštěv, které třeba chtějí jen články či recenze o kolech. Větší objem klíčových slov může zasáhnout také více potenciálních zákazníků.

Již mnohokrát jsme v tomto blogu zdůraznili, že je to potřeba dbát na relevanci mezi klíčovými slovy, inzeráty a také obsahem na cílové stránce. Takové reklamní kampaně pak mají vysoké skóre kvality a díky tomu mohou v dlouhodobém horizontu utrácet méně peněz za stejný počet prokliků. Cílová stránka je alfou a omegou úspěchu - musí se rychle načítat, musí být přehledná, přístupná z jakéhokoliv prohlížeče, návštěvník nesmí tápat v její navigaci, měla by mít výraznou výzvu k akci jako je "hodit do košíku", "nakoupit", "objednat", "registrovat" a podobně. Velký potenciál bývá v optimalizaci kampaní podle jejího dosavadního průběhu a statistických výstupů. Sledujte míru prokliku, ceny prokliků, míru konverze, ceny konverzí, pozice po změně cen za proklik a další faktory, které Vás téměř vždy jasně nasměrují tak, aby byla Vaše kampaň co nejefektivnější.

Více článků z blogu