Hierarchie potřeb technického SEO

Hierarchie technického SEO
Využijte hierarchii potřeb SEO vašeho webu, abyste pochopili jeho technický růst a aktualizaci – a odhalte, co dalšího udělat, abyste ho vylepšili.

CO stojí za úspěchem nejlepších webů? Většina zdravých a funkčních webů má jedno společné, a to je propracované SEO. Nejde jen o optimalizaci na základě výzkumu klíčových slov, obsah, který je relevantní k záměru vyhledávání, nebo kvalitní odkazový profil. To, bez čeho se žádný úspěšný web neobejde, je kvalitní zpracování technických aspektů SEO.

Co je to technické SEO

Technické SEO je část optimalizace pro vyhledávače, jejímž cílem je, aby byl web po technické stránce funkční a aby roboti vyhledávačů mohli rychle procházet a indexovat všechny důležité stránky. Bohužel však mnoho webů v tomto ohledu silně pokulhává. Je to díky tomu, že technické SEO vašich stránek vyžaduje určitou hierarchii. Pokud nejsou splněny technické požadavky níže v hierarchii, je velmi obtížné splnit požadavky, které stojí v hierarchii výše.

Každá z úrovní této hierarchie cílí na jiný požadavek: prohledávatelnost, indexovatelnost, dostupnost, přehlednost a možnost kliknutí. Pochopení toho, z čeho se každá úroveň této pyramidy skládá, vám pomůže vyladit technické SEO vašeho webu k dokonalosti.

Základy technického SEO: prohledávatelnost

Základem pyramidy technického SEO je dostupnost URL adresy. Je to jasné, pokud vaši adresu robot nenajde, nemá co indexovat.

Prohledávatelnost je schopnost URL adresy být objevena roboty vyhledávače. Prohledávatelnost není ale to samé co funkčnost. I URL adresy, které jsou pro návštěvníky vašeho webu funkční, mohou být neviditelné pro roboty, a proto se nemohou objevit ve výsledcích vyhledávání.

Prohledávatelné URL adresy musí splňovat následující podmínky:

 • Vyhledávače se o nich musí dozvědět. Vyhledávače se o adrese dozvědí procházením odkazů a čtením souborů Sitemap.
 • Nesmí mít zakázán přístup robotům. Většina robotů vyhledávačů respektuje pokyny v souboru robots.txt a v hlavičkách souborů, pomocí kterých lze zakázat, aby určité stránky či adresáře neindexovali.
 • Roboti vyhledávačů se ke stránce musejí dostat. Robot má na indexaci webu určité množství „prostředků“. V případě větších webů se může stát, že na některé stránky, které jsou v hierarchii webu příliš vzdálené od hlavní stránky, se prostě nedostane.

Prvním krokem v kontrole technického SEO auditu je odhalit, které stránky nelze indexovat a proč. Někdy má zákaz indexace svůj smysl, ale většinou je to chyba. Odstranění této chyby jednoduše a rychle zlepší vaše SEO.

Přestože se může zdát, že množství prostředků, které mají roboti určené k procházení webu, nemůžeme ovlivnit, můžeme ovlivnit počet kroků, které musejí roboti urazit, než se ke stránce dostanou.

Pomocí vhodné odkazové struktury, kdy důležité stránky budeme odkazovat přímo z hlavní strany, docílíme toho, že stránky, na kterých záleží, budou indexovány rychleji a častěji.

Indexovatelnost

Hned nad prohledávatelností se v hierarchii technického SEO nachází indexovatelnost. Indexovatelné adresy jsou takové URL, které může vyhledávač zobrazit na stránce s výsledky vyhledávání. Přestože roboti dokážou stránku najít a přečíst, může jejímu indexování zabránit mnoho příčin.

Tou nejjednodušší je zákaz indexace v robots.txt. Google se také může rozhodnout, že nebude stránky indexovat, pokud existuje stejná autoritativní verze pro stejný obsah. Například v případě duplicitního obsahu, kanonických verzí stránky nebo alternativních verzí, jako jsou stránky pro tisk nebo mobilní stránky. (V současnosti používá Google tzv. Mobile First Index, to znamená, že pokud existuje mobilní verze, je indexována místo verze pro stolní počítače.)

"Úkolem technického SEO je zajistit, aby byly všechny stránky, u kterých je to žádoucí, schopné indexace."

Technické SEO

Dostupnost a výkon stránek

Dostupná adresa je taková, která se snadno zobrazuje nebo vykresluje. Adresa URL, která splňuje podmínku prohledávatelnosti i indexovatelnosti, může být přesto nepřístupná v okamžiku, kdy se ji robot vyhledávače pokouší procházet, nebo se může načítat pomalu. Stránky a weby, které mají trvalé problémy s dostupností, jsou ve výsledcích vyhledávání často penalizovány.

Nedostatečnou dostupnost pro roboty a pro uživatele může způsobit široká škála potíží:

 • Výkon serveru
 • Stav protokolu HTTP
 • Velikost stránky
 • Potíže s JavaScriptem
 • Hloubka zanoření stránky v architektuře webu

Technické SEO používá nástroje k měření a optimalizaci výkonu stránek, od odezvy serveru nebo stavu HTTP přes velikost souborů CSS, JS a obrázků až po čas potřebný k načtení stránky. Cílem je, aby se stránka načítala rychle na jakémkoli zařízení a byla funkční pro co největší počet uživatelů.

Jakmile vyřešíte problémy s dostupností, dá se říci, že máte splněny základní podmínky technického SEO. Nyní se můžeme posunout v hierarchii výše, k faktorům, které výkon našeho webu ještě vylepší.

Schopnost umístit se v SERP – role technického SEO při zlepšování pozic

Schopnost umístit se ve výsledcích vyhledávání je první ze dvou nejvyšších úrovní pyramidy technického SEO. Tyto úrovně jsou někdy považovány za pokročilé technické SEO.

Je zřejmé, že přehledné, indexovatelné a přístupné adresy URL budou vyhledávači kladně hodnoceny. Některým stránkám to dokonce může stačit k dobrému umístění ve výsledcích vyhledávání. V závislosti na konkurenci však většina stránek bude k umístění na prvních příčkách potřebovat pomoc.

Použití odkazů na posílení hodnocení

Odkazy, ať už interní, nebo externí, přenáší mezi jednotlivými stránkami autoritu a také návštěvnost. Odkazem z oblíbených stránek na méně populární stránky získají ty druhé lepší hodnocení a vyšší umístění ve výsledcích.

Úkolem technického SEO je vytvořit nejvýhodnější strukturu vnitřního propojení stránek, tak aby důležité stránky získaly co nejvyšší autoritu.

Vnitřní prolinkování nejen pomůže zlepšit rychlost a frekvenci procházení a indexace webu pomocí odkazů na nový nebo aktualizovaný obsah, ale také zajistit více konverzí přiváděním uživatelů na stránky s vysokou schopností konverze.

Navíc také vytváří „obsahová sila“ a sděluje vyhledávačům, které stránky by měl považovat za důležité.

Důležitou součástí SEO je struktura odkazů

Zlepšování pozic pomocí sémantické optimalizace

Obsahová sila, vytvořená propojením sémanticky souvisejícího obsahu, pomohou skupinám stránek k lepšímu umístění, než kdyby byl obsah umístěn jen na jedné stránce. Obsahová sila vytvářejí koncentraci odborných znalostí a umožnují použití velkého množství souvisejících „longtail“ klíčových slov. Základem obsahového sila je jedna hlavní stránka, popisující zevrubně dané téma, a spousta menších stránek, na které se můžete dostat pomocí odkazů z hlavní stránky a kde se můžete dozvědět podrobnější informace o specifické části tématu.

V některých případech může být také užitečné podívat se na to, jestli je stránka relevantní s ohledem na zbytek webu, prozkoumat hustotu klíčových slov, délku textu, poměr textu k velikosti kódu stránky a další faktory, které mohou být kladným nebo záporným indikátorem kvality obsahu.

Klikatelnost: souvislost mezi SEO a chováním uživatelů

Nejvyšší úroveň technického SEO se týká technických prvků, které uživatele s větší pravděpodobností přimějí kliknout na vaši stránku ve výsledcích vyhledávání.

Součástí této úrovně optimalizace je získání vyšších pozic ve výsledcích vyhledávání a použití rozšířených výsledků vyhledávání.

"Strukturování obsahu pomocí prvků, jako jsou nadpisy, seznamy a tabulky, pomáhá vyhledávačům porozumět vašemu obsahu a pomáhá stránkám k umístění na vyšších pozicích."

Stejně tak použití strukturovaných dat, která popisují, co který kousek textu znamená, a umožní vyhledávačům doplnit zobrazení vaší stránky ve výsledcích vyhledávání o dodatečné informace o vašem webu, jako jsou například:

 • Odkazy na podstránky
 • Hodnocení uživatelů pomocí hvězdiček
 • Dodatečné informace o produktu (cena, počet kusů na skladě…)
 • Informace o události (datum, místo konání…)
 • Informace o receptech (obrázek, hodnocení receptu, čas přípravy, počet kalorií…)

Stejně tak pokud videa a obrázky vybavíte odpovídající značkou, budou zvýhodněny při vyhledávání obrázků a videa.

V poslední době, díky technologickým změnám na poli internetového vyhledávání, jako jsou nejrůznější hlasoví asistenti nebo způsoby, jakým dokážou internetové vyhledávače identifikovat své uživatele, se důležitým tématem optimalizace pro vyhledávače stále více stává i pochopení záměru, s jakým uživatel hledá konkrétní klíčové slovo. V budoucnu lze čekat stále větší zapojení strojového učení a umělé inteligence nejen do procesu zjišťování, co uživatel svým dotazem myslel, ale také užití umělé inteligence při tvorbě nového obsahu.

Provádění technických zlepšení

K pochopení nebo provedení nejdůležitějších úkolů ve spodní části SEO pyramidy potřeb nepotřebujete příliš mnoho technických znalostí, dovedností ani složité technické zázemí.

Pokud však bude váš web obsahovat chyby, které budou bránit jeho procházení a indexaci, nebude vaše SEO fungovat ani v jiných oblastech, i kdybyste se snažili sebevíc. Porozumění tomu, jak si jednotlivé aspekty technického SEO stojí v hierarchii důležitosti, vám umožní se rozhodnout, na které problémy se zaměřit nejdříve.

 

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Vlastimil Malík

Foto zdroj: pixabay.com

 

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Upgates
FastCentrik
Shoptet
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
ecomail
Mailchimp