Microsoft
Microsoft zdokonaluje své produkty: kromě jiných aktualizací nabízí i možnost importu kampaní Performance Max. Jak na to?

Microsoft usiluje o to, aby jeho klienti, kteří používají digitální reklamu a touží po větší míře automatizace, mohli maximalizovat objem a návratnost investic s minimálním úsilím. Proto se soustřeďuje na průběžnou aktualizaci svých produktů. Jedním z významných přínosů nedávných aktualizací a procesu zlepšování je například řešení pro import kampaní Performance Max z Googlu.

Společnost Microsoft nabízí – kromě expanze určitých funkcí na nové trhy – i řadu aktualizací, z nichž mohou těžit uživatelé z řad pracovníků marketingu, kteří využívají kampaně PPC. Mezi tyto aktualizace patří aplikace pro import kampaní Performance Max, síť Audience Network, vyloučení dat pro automatické nabídky (ve verzi open beta), automatizovaná rozšíření a knihovna aktiv. Pojďme se na ně podívat blíže.

Řešení pro import kampaní Performance Max

Společnost Microsoft nabízí vestavěné řešení, které umožňuje replikaci kampaní Google Performance Max do Microsoft. Kampaně Performance Max nejenže kombinují všechny typy reklam (vyhledávací, obsahové i nákupní), ale kombinují i marketingové funnely (akvizice a remarketing), takže nabízejí maximální záběr a maximální výkon.

Níže najdete souhrn mapování jednotlivých funkcí v rámci Microsoft:

 • Kampaň – nastavení kampaně jsou importována „jak jsou“ z kampaní Performance Max do chytrých kampaní v Nákupech. To zahrnuje jméno kampaně, rozpočet, strategii nabídek, zacílení a obchod Merchant Store.
 • Název reklamní skupiny – názvy skupin budou mapovány na názvy reklamních skupin, avšak text a obrázky nebudou importovány.
 • Skupina produktů – seznamy skupin z kampaní Performance Max budou mapovány „jak jsou“ do produktových skupin v chytrých kampaních v Nákupech a v reklamách na lokálně dostupné zboží.
 • Reklamy produktů – budou automaticky generovány v souladu s aktuálním zkušenostmi.

Před importem maloobchodní kampaně Google Performance Max je nutno mít na paměti několik věcí:

 1. Je potřeba vytvořit a importovat obchod Merchant Center v rámci Microsoft.
 2. Zajistěte, abyste na svých webových stránkách měli značku JavaScript UET a ujistěte se, že funguje správně.
 3. Tato importní funkce naimportuje pouze ty funkce Performance Max, které jsou v souladu s chytrými kampaněmi v Nákupech (Microsoft Advertising Smart Shopping Campaigns) a s reklamami na lokálně dostupné zboží (Local Invetory Ad). Nepodporované funkce budou při importu přeskočeny.
 4. Import si lze naplánovat, a to na denní bázi, týdně, měsíčně nebo okamžitě.

Síť Audience Network

Spolu s aplikacemi Performance Max a Pinterest Imports prosazuje Microsoft také síť Audience Network, která pomáhá e-shopům oslovit více zákazníků.

Aktuálně lze cílit na základě záměru. Nákupní kanál můžete rozšířit na zákazníky, kteří projevili záměr nebo zájem o váš produkt. Síť Audience Network umožňuje oslovit takové zákazníky na webových stránkách, prostřednictvím jejich e-mailu, na zpravodajských webech a dalších místech prostřednictvím služeb MSN, Outlook, Edge a dalších publikačních partnerů.

Nastavení kampaně v síti Audience Network je rychlé a snadné. Není potřeba vytvářet žádné reklamy – všechny informace budou získány prostřednictvím vašeho nákupního kanálu. Automatizováno je i cílení na publikum.

K dispozici je zdokonalená filtrace nákupního kanálu:

 • Inzerenti mají k dispozici více filtrů pro ID a kategorii.
 • Je možné implementovat více filtrů, což umožňuje detailnější výběr produktů, které mají být předmětem reklamy.
 • Nyní lze zadávat více hodnot dvěma způsoby – buď je lze zadat nového řádku, nebo je možné oddělit hodnoty středníkem.
 • Z katalogu lze vyloučit určité položky.

Vyloučení časových termínů pro automatizované nabídky

Pomocí nástroje Data Exclusion můžete zaslat do Microsoft Advertising informace o konkrétním termínu, času, rozsahu a zařízeních souvisejících s chybami nebo výpadky při sledování konverzí, aby bylo možné chybná data konverzí vyloučit při optimalizacích.

Automatizovaná rozšíření

Sledování URL umožňuje inzerentům – prostřednictvím přidání dalších sledovacích parametrů v Microsoft Ads – sledovat cestu zákazníka od objevení reklamy až po konverzi a poté použít nástroj nebo službu pro sledování třetích stran k analýze dat. Následně jsou parametry dynamicky přidány k adresám URL a od této chvíle lze sledovat všechna kliknutí na tato rozšíření.

Knihovna aktiv je nyní k dispozici celosvětově

Centrální sdílená knihovna společnosti Microsoft, tedy domovská stránka, která zobrazuje všechna vaše aktiva na jednom místě, je nyní k dispozici celosvětově. Můžete přistupovat jak ke svým vlastním aktivům, tak k fotografiím a videím od společnosti Shutterstock a ukládat je do knihovny.

Sledovat a vyzkoušet novinky se určitě vyplatí

Díky těmto aktualizacím by měla být správa a tvorba reklam v rámci Microsoft ještě jednodušší a bezproblémová. Pracovníci marketingu určitě ocení jak možnost replikování kampaní z Googlu, tak síť Audience Network, která inzerentům nabízí další možnosti, jak najít nové, potenciálně nevyužité publikum.

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Vlastimil Malík

Foto zdroj: pixabay.com

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Upgates
FastCentrik
Shoptet
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
ecomail
Mailchimp