Jak používat nástroj Facebook Dynamic Creative Tool

nástroj na dynamické reklamy Facebooku
Jedním z pilířů úspěchu u PPC reklam na Facebooku je A/B testování. Jde o zkoušení dvou variant reklamy na malém vzorku publika, kvůli posouzení, která z variant si vede lépe. Jak ale testovat co nejefektivněji?

Pokud máte spoustu skvělých obrázků a variant reklamy, ale nemáte na testování a následné vyhodnocování dostatek času, nebo nevíte, jak na to, můžete nechat Facebook, ať udělá většinu práce za vás. Na Facebooku totiž máte k dispozici časově efektivní, automatizovaný nástroj pro určování nejlepších kombinací vašich reklam. V tomto článku si řekneme více o tom, co je to nástroj Dynamická kreativa, jak jej můžete nastavit ve svém účtu a jak aplikovat to, co se dozvíte z výsledků vyhodnocení výkonnosti jednotlivých variant reklam.

Co všechno tento nástroj umí?

 V říjnu 2017 Facebook oznámil uvedení nového nástroje Dynamic Creative Tool (Nástroj pro správu dynamických kreativ), jehož cílem je pomoci inzerentům dozvědět se, která reklamní kreativa funguje nejlépe v rámci určitého publika. Tento nástroj umožňuje efektivně testovat až 100 variant reklamy najednou, což znamená obrovskou úsporu času oproti ručnímu A/B testování. Nástroj pro správu dynamických kreativ vytváří různé varianty PPC reklam napříč různými umístěními a zkouší, jak budou tyto reklamy fungovat s konkrétním publikem. Využívá k tomu různých verzí komponentů, které tvoří Facebook reklamu, což jsou obrázky, videa a texty.

Postupem času pak algoritmus Facebooku upřednostňuje kombinace, které přinášejí nejefektivnější výsledky, a zajišťuje tak, že se k vašemu publiku dostane reklama s maximálním potenciálem.

Ruční A/B testování je minulostí

Testování různých variant reklam tradičně zahrnuje vytváření dvou nebo více reklam, které se vždy v jednom detailu liší. Tyto reklamy jsou po určitou dobu testovány na stejném publiku, aby se zjistilo, která z nich dosahuje vyšších KPI. Vítězná reklama se poté testuje proti dalším variantám, aby byla zajištěna kombinace prvků, která přináší nejlepší výsledky.

Tento ruční proces je však nejen velice zdlouhavý, ale je také možné efektivně otestovat pouze jednu proměnnou současně.

S nástrojem pro správu dynamických kreativ můžete namísto toho nahrát veškeré své reklamní kreativy a nechat Facebook automaticky vyhodnotit všechny možné kombinace těchto reklam na vašem publiku.

Vytvoření dynamické kampaně

Kde lze použít nástroj pro správu dynamických kreativ?

Podle Facebooku jsou pro všechny inzerenty k dispozici tři podporované cíle kampaně.

• Konverze

• Instalace aplikací

• Návštěvnost

„Dynamické kreativy se postupně zavádí i pro další cíle: Povědomí o značce, Zobrazení a Zobrazení videí.“

Dynamické kreativy podporují jak obrázky, tak i videa. Reklama může být umístěna ve

Facebook Newsfeedu, na desktopu i na mobilu, v pravém sloupci, v Instagram feedu, v Audience Network, Audience Network In-stream video i v Messengeru. Můžete použít naráz celkem 30 různých součástí reklamní kreativy: 5 nadpisů, 10 obrázků nebo 10 videí, maximálně 5 textových popisů a 5 výzev k akci (CTA).

vytvoření dynamické kampaně na Facebooku

Jak nastavit dynamickou kreativu?

Chcete-li použít dynamickou kreativu, musíte nejprve v aplikaci Správce reklam spustit novou kampaň.

Poznámka: Rychlé vytvoření je jediný způsob, jak nastavit dynamickou kreativu, takže se ujistěte, že jde o výchozí nastavení.

1. Vytvořte novou kampaň v „Rychlém vytvoření“ a zvolte jako cíl kampaně konverze, instalace aplikací nebo návštěvnost.

2. Pokračujte v tvorbě kampaně, a jakmile budete hotovi, uložte si výsledek jako koncept.

Pokud potřebujete vytvořit dynamickou kreativu, nestačí jen duplikovat běžnou reklamní sestavu, která není dynamická. Aby byla k dispozici možnost Dynamická kreativa, je třeba vytvořit kampaň od začátku pomocí rychlého vytvoření.

3. Na úrovni nastavení reklamy přepněte přepínač na možnost Dynamický obsah. Vyplňte zbytek podrobností své reklamní sestavy a vyberte možnost, která odpovídá cílové skupině vaší kampaně.

4. Na úrovni reklamy můžete nyní přidat další obrázky, nadpisy, popisy, výzvy k akci atd. (Viz specifikace zařízení v části výše.) Poznámka: Maximální počet součástí, které můžete použít, je třicet. Například pokud jste použili deset obrázků, čtyři popisy, čtyři nadpisy, tři popisy, jeden formát reklamy, jednu cílovou adresu URL a čtyři výzvy k akci, pak celkový počet součástí je dvacet pět.

5. Zobrazte si náhled variant reklam, a buď proveďte změny, publikujte reklamu, nebo ji uložte jako koncept.

Facebook - vytvoření dynamické kampaně

Měření a vyhodnocování výkonu

Výsledky můžete analyzovat v části Rozdělení ve Správci reklam, výběrem Rozdělení podle akce. Zde můžete vidět, jak jednotlivé varianty reklam fungují proti sobě. Výsledky můžete dále rozdělit podle věku a pohlaví a určit, které reklamy nejlépe fungují s různými segmenty publika.

Bohužel, Facebook zatím neposkytuje více dat pro hlubší analýzu. Facebook uplatňuje strojové učení, aby vašemu publiku dodal takové varianty reklam, které by vám přinesly maximální zisk, a daří se mu to poměrně dobře. V každém případě znamená použití dynamických kreativ obrovskou úsporu času a zvýšení efektivity procesu testování reklam.

 

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Vlastimil Malík

Foto zdroj: pixabay.com

 

Více článků z blogu