Jak vybrat podnikovou SEO platformu

SEO
V tomto článku najdete informace, které potřebujete znát, abyste své firmě pomohli vybrat tu správnou SEO platformu pro potřeby a cíle vašeho podnikání.

Porozumění současným marketingovým procesům, schopnost měřit úspěch a identifikovat oblasti zlepšení jsou klíčovými faktory při rozhodování o výběru SEO platformy pro váš podnik. Tato rozhodnutí mohou ovlivnit celkovou výkonnost a viditelnost vašeho online obsahu. V této příručce se zaměříme na 5 klíčových výhod, které podnikové SEO platformy nabízejí. Tyto výhody zahrnují efektivní sledování výsledků, zdokonalenou analýzu klíčových ukazatelů výkonu (KPI), a podporu při identifikaci nejlepších strategií pro optimalizaci obsahu. Dále se dozvíte o nákladech spojených s podnikovými SEO platformami a jak provést informovaný nákup, který bude odpovídat potřebám a cílům vašeho podniku. Tato příručka vám poskytne ucelený pohled na klíčové aspekty výběru SEO platformy a umožní vám udělat informovaná rozhodnutí pro úspěch vaší digitální strategie.

5 klíčových výhod podnikových SEO platforem

S rozsáhlým světem tisíců, desetitisíců a dokonce milionů webových stránek, sociálních konverzací, obrázků a klíčových slov, se stává správa a optimalizace podnikového SEO stále komplexnější a náročnější na čas. V tomto prostředí může používání podnikové SEO platformy výrazně zlepšit efektivitu a produktivitu. Těchto technologických nástrojů lze využít k automatizaci některých procesů, což nejenže šetří čas, ale také minimalizuje možnost chyb spojených se správou rozsáhlých kampaní organického vyhledávání. Podnikové platformy SEO nabízejí centralizované řízení, což umožňuje marketérům a manažerům sledovat vývoj a výsledky na jednom místě. To nejen usnadňuje optimalizaci obsahu a klíčových slov, ale také poskytuje komplexní pohled na celkový výkon digitálního marketingu, což je klíčový prvek pro konkurenceschopnost a úspěch ve stále se vyvíjejícím online prostředí.

Konkrétně může správa SEO prostřednictvím podnikové sady nástrojů přinést následující výhody:

 • Mnoho nástrojů, jedno rozhraní. Podnikové SEO platformy provádějí mnoho úkolů v jednom systému. Komplexní ovládací panel může vaší organizaci pomoci sledovat pozice a trendy v SERP a porovnání s konkurencí. Integrace a prioritizace úkolů, reportování a uživatelských oprávnění může nabídnout podstatné výhody pro SEO operace na podnikové úrovni.
 • Přehled o záměrech. Vzhledem k tomu, že se vyhledávače stále více zaměřují na záměry uživatelů, vyvíjejí dodavatelé SEO nástrojů na podnikové úrovni modely strojového učení, které analyzují chování uživatelů a obsah webu, aby pomohly marketérům odpovědět na jejich otázky. Tyto informace mohou být podkladem pro strategii tvorby obsahu - což je vzhledem k zásadnímu významu kvalitního obsahu zásadní prvek.
 • Efektivnější řízení globálních operací. Podnikové nástroje pro SEO mají zabudovanou diagnostiku, která může být neocenitelná v globálním měřítku pro identifikaci problémů na celém webu v různých jazycích, zemích nebo regionech. Tyto nástroje odhalují makro i mikro problémy se stránkami, šablonami a infrastrukturou.
 • Držení kroku s vyhledávači. Dodavatelé SEO softwaru mají specializované týmy a inženýry, kteří sledují časté změny algoritmů vyhledávačů a jejich dopad na reporting SEO, který podniky vyžadují. Díky vzdělávání i vývoji softwarových nástrojů může vztah s kvalitním dodavatelem poskytnout marketérům konkurenční výhodu.
 • Automatizovaný reporting, který poskytuje data téměř v reálném čase. Mnoho značek se snaží spoustu dat ukládat do tabulek a aktualizovat je ručně. To však neposkytuje úplný přehled o datech. Většina podnikových platforem pro SEO nabízí vysoce přizpůsobené možnosti reportování, které jsou řízeny widgety a průvodci, aby bylo reportování rychlejší a jednodušší. Mnohé z nich také umožňují export dat do nástrojů business intelligence nebo jiného analytického softwaru.

Kolik stojí podnikové SEO platformy

Licence na podnikovou platformu SEO může být významnou investicí, zejména pro e-commerce nebo maloobchodní značky se stovkami tisíc produktových stránek.

Marketéři obvykle utratí za licenční poplatky desítky tisíc dolarů měsíčně. Mohou také platit za instalaci a školení zaměstnanců, aby maximalizovali hodnotu platformy a jejích možností.

Prakticky všechny podnikové platformy SEO jsou poskytovány na bázi software jako služba (SaaS) (tj. dodavatel zpřístupňuje software online a je odpovědný za veškerou údržbu a správu systému).

Cenové modely na podnikové úrovni se liší a často jsou přizpůsobeny na základě počtu uživatelů, webů, umístění na klíčových slovech, objemu odkazů, mezinárodního pokrytí a dalších SEO aktivit.

Jak provést informovaný nákup SEO platformy

Jste připraveni pomoci vaší organizaci vybrat platformu SEO, která bude odpovídat vašim obchodním potřebám a cílům? Zde jsou čtyři kroky, které vám pomohou.

Krok 1: Potřebujete podnikovou SEO platformu?

Rozhodování o tom, zda vaše společnost potřebuje podnikovou platformu SEO, vyžaduje stejné hodnotící kroky jako při zavádění jakéhokoli softwaru, včetně komplexního sebehodnocení obchodních potřeb a zdrojů vaší organizace, personálního zajištění, podpory vedení a finančních zdrojů.

Jako vodítko pro stanovení odpovědí použijte následující otázky.

 • Máme k dispozici správné lidské zdroje? Zaměstnání lidí pro implementaci a používání platforem SEO je předpokladem úspěchu. Pokud máte marketingové pracovníky, využití sad nástrojů SEO je může učinit efektivnějšími a výkonnějšími. Naprostá většina marketérů zabývajících se organickým vyhledáváním má problém s odůvodněním svých rozpočtů na SEO. Platformy a SEO nástroje jsou klíčovým prvkem, který pomáhá udržet celkové náklady na nízké úrovni a zároveň odvést požadovanou práci. Jejich analytické schopnosti mohou SEO specialistům také pomoci prokázat dopad jejich práce na hospodářský výsledek.
 • Máme podporu na úrovni vedení? Podnikový SEO software může představovat roční investici v hodnotě milionů korun. Je velmi důležité prokázat hodnotu SEO vedoucím pracovníkům tím, že provedete pilotní testovací projekty a předem se dohodnete na definici "úspěchu".
 • Máme k dispozici správné technické zdroje? Úspěšná podniková SEO optimalizace potřebuje vyhrazené technické zdroje, které budou nasazeny, aby bylo možné jednat na základě doporučení a příležitostí, které se objevují na základě analýz a reportů. Vzhledem k tomu, že mnoho SEO specialistů uvádí jako hlavní věc, která jim brání v úspěchu SEO, technické zaostávání, může být přidělení zdrojů na tento úkol faktorem, který rozhodne o tom, zda bude implementace úspěšná, nebo ne.
 • Kdo bude spravovat podnikové SEO? Podnikové SEO je běžně zařazováno do marketingu, redakce nebo IT, v závislosti na povaze podniku. Bohužel ve velkých firmách to obvykle končí buď u toho, kdo má rozpočet, nebo u toho, kdo dokáže nejlépe formulovat obchodní důvody. V nejlepším případě by to mělo být obojí.
 • Můžeme investovat do školení zaměstnanců? Je nezbytné zajistit školení technických, návrhářských, obsahových a marketingových týmů a pravidelně je posilovat. Úspěšná implementace SEO v podniku vyžaduje způsoby, jak vnést znalosti o SEO do stávajících školicích programů, a určí interní školitele, kteří budou informovat ostatní. Školení musí být komplexní, konzistentní a průběžné. Některé společnosti poskytující nástroje zahrnují nebo nabízejí školení za příplatek, proto se na to nezapomeňte zeptat.
 • Do jaké míry je třeba sdílet zprávy s pracovníky, kteří nejsou zaměstnanci oddělení SEO? Někteří poskytovatelé nástrojů zaměřují značné zdroje na vývoj jednoduchých rozhraní, která mohou využívat lidé v jiných organizačních rolích - například copywriteři nebo vedoucí pracovníci. Pokud je to pro vás důležité, při hodnocení možných platforem se na to speciálně zaměřte.
 • Stanovili jsme klíčové ukazatele výkonnosti a zavedli systém sledování, měření a vykazování výsledků? Je důležité předem vědět, čeho chcete, aby vaše SEO dosáhlo. Chcete zlepšit pozice v SERP nebo dobu, kterou návštěvníci stráví na vašich stránkách? Je vaším hlavním cílem konverze - ať už nákup produktu nebo stažení aplikace? Stanovení cílů vám pomůže rozhodnout, zda jste připraveni dobře využít podnikovou platformu, a také vám pomůže rozhodnout, který nástroj bude nejlépe vyhovovat potřebám vaší organizace.
 • Jak budeme měřit úspěch? V závislosti na strategii monetizace vašeho webu se ujistěte, že víte, jak zjistíte, zda zavedení platformy a úspěšné plnění stanovených klíčových ukazatelů výkonnosti skutečně zvýšilo prodeje, konverze nebo zobrazení stránek.
 • Máme realistická očekávání? Není neobvyklé, že snaha o SEO trvá nejméně šest měsíců, než se dostaví hmatatelné výsledky. Pokud je SEO novou iniciativou v rámci organizace, bude třeba zavést a zdokonalit změny a pracovní postupy. Stanovení realistických časových plánů a cílů pomůže vybudovat podporu na všech úrovních podniku.
 • Rozumíme SEO? Mnoho organizací začne investovat do SEO, ale zjistí, že nedostatek porozumění SEO v celé organizaci ochromuje její pokrok. K zajištění konzistentního výkonu a výsledků jsou často zapotřebí rozsáhlé vzdělávací programy.

Krok 2: Identifikace a kontaktování vhodných dodavatelů

Jakmile zjistíte, že podnikový software pro SEO má pro vaši firmu smysl, věnujte čas průzkumu jednotlivých dodavatelů a jejich možností, a to následujícím způsobem:

 • Sestavte si seznam všech funkcí SEO, které v současné době máte, těch, které byste chtěli mít, a těch, bez kterých se neobejdete. Tato poslední kategorie je rozhodující a pomůže vám vyhnout se nákladné chybě. Pokud zjistíte, že některý dodavatel tuto "povinnou" schopnost nenabízí, zřejmě se pro vás nehodí. Pokud jde o mezinárodní data, může být nákladově neúnosné sledovat všechny vaše trhy, takže možná budete chtít použít nástroj na podnikové úrovni pro sledování vašeho nejdůležitějšího trhu a pak použít jednodušší nástroje pro sekundární trhy.
 • Vezměte si seznam možností a pak proveďte průzkum. Mnoho dodavatelů profilovaných v této zprávě také poskytuje návody a interaktivní nástroje, které vám mohou pomoci.
 • Zužte svůj seznam na ty dodavatele, kteří splňují vaše kritéria. Odešlete jim seznam SEO požadavků, které jste identifikovali, a stanovte jim časový rámec pro odpověď.
 • Správně napsaná nabídka usnadní prodejní proces a zajistí, aby všichni zúčastnění na obou stranách dospěli ke společnému porozumění účelu, požadavkům, rozsahu a struktuře zamýšleného nákupu. Z odpovědí byste měli být schopni zúžit seznam na tři nebo čtyři platformy, které budete chtít předvést.

Krok 3: Naplánování předváděcí akce

V relativně krátkém časovém horizontu po obdržení odpovědí na RFP si s dodavateli z užšího seznamu domluvte ukázku, která vám pomůže provést relevantní srovnání.

Ujistěte se, že se demonstračního hovoru zúčastní všichni potenciální interní uživatelé, a věnujte pozornost následujícím skutečnostem:

 • Jak snadno se platforma používá?
 • Zdá se, že dodavatel rozumí našemu podnikání a našim marketingovým potřebám?
 • Ukazuje nám naše "must-have" funkce?
 • Je reporting použitelný?

Další otázky, které byste měli položit každému dodavateli, zahrnují:

  • Jak počítáte objemy vyhledávání? Znalost toho, jak systém zachází s typy informací, ovlivní způsob, jakým přisuzujete hodnotu určitým výrazům, rozhodujete se o výběru klíčových slov a obsahu a ovlivňuje návratnost investic do marketingových aktivit ve vyhledávání. Zjistěte, odkud jsou získávána nezpracovaná data (tj. z analytiky, souborů protokolu nebo vlastního sledovacího pixelu).
  • Dokáže tento systém sledovat miliony vyhledávání, návštěv, stránek webu atd. Zásadní je vědět, zda je platforma skutečným podnikovým řešením, nebo jednoduchým nástrojem, který nemusí být škálovatelný pro potřeby vaší firmy. Omezení počtu sledovaných klíčových slov, stránek nebo návštěvnosti by mohlo ovlivnit vaše využití systému nebo výrazně zvýšit náklady.
  • Podporujete mezinárodní vyhledávání? V rámci mezinárodního SEO existuje mnoho nuancí, které mohou zmást i ty nejlepší SEO specialisty. Zjistěte, zda je čitatel při výpočtu průměrného počtu kliknutí na vyhledávání nebo průměrného objemu vyhledávání v platformě normalizován pro globální nebo lokální (na daném trhu) vyhledávání a zda se pozice ve vyhledávání počítají z území dané země nebo na dálku. Poskytuje jejich nástroj doporučení pro kódování hreflangů? Bude spravovat vztah stránek a doporučení pro směrování? Nesprávné použití mezinárodních dat by mohlo ovlivnit návratnost investic do marketingových aktivit ve vyhledávání.
  • Jak sledujete a vykazujete výsledky vyhledávání? Budete chtít vědět, zda a kde byl váš web uveden na stránce s výsledky. Objevil se váš výpis například ve výsledcích vyhledávání na webu, v segmentu Ve zprávách, v podrobném článku nebo ve výsledcích videa? Tato zpětná vazba o umístění a reportování pomáhá kvantifikovat strategické a taktické úsilí.
  • Pomáhá váš nástroj zákazníkům pochopit, co dělají konkurenti, a získat z toho užitečné poznatky? Jaké nejdůležitější funkce má nástroj pro poskytování průzkumu konkurence? Průzkum konkurence je standardní funkcí prakticky všech podnikových platforem SEO - rozsah a cena se však u jednotlivých dodavatelů liší. Zjistěte, jaká úroveň dat o konkurenci a vertikálním odvětví je poskytována, a ujistěte se, že odpovídá vašim požadavkům.
  • Jak robustní a flexibilní jsou možnosti reportování? Různí uživatelé mají různé potřeby v oblasti reportingu. Zjistěte si, zda lze reporty přizpůsobit a automaticky poskytovat různým uživatelům a typům uživatelů a zda lze data exportovat ve formátu CSV.
  • Kde se nacházejí reporty, které lze použít? Podnikové nástroje mají ovládací panely a velkorysé množství dat, ale je důležité pochopit, jak (a které) reporty mohou být pro vaši firmu okamžitě přínosné. Dobrý obchodní tým bude rozumět cílům a klíčovým ukazatelům výkonnosti vaší společnosti a bude mít připravené reporty nebo je bude moci spouštět v reálném čase. Jedná se o data, která lze předat příslušným týmům a okamžitě podle nich jednat.
  • Jaké další metainformace váš systém shromažďuje, které mohou být zpřístupněny prostřednictvím rozhraní API? Schopnost sledovat údaje o návštěvnosti vyhledávání od přední části trychtýře až po prodejní údaje v systému CRM nebo business intelligence (BI) vám pomůže přesněji vypočítat návratnost investic.
  • Je v systému zabudován pracovní postup, který mi umožní koordinovat práci týmů marketingu, obsahu, vývoje webu a sociálních médií v rámci celé organizace? SEO nemůže fungovat izolovaně. Skutečná podniková platforma by měla poskytovat vestavěnou správu pracovních postupů, která zahrnuje přidělování úkolů, správu a sledování míry jejich dokončení napříč skupinami.
  • Co obnáší proces onboardingu a jak dlouho bude trvat? Jaké jsou možnosti školení (tj. je pouze online, nebo pošlete lidi na naše pracoviště, aby nás vyškolili přímo na místě)? Nezapomeňte zjistit, co je v ceně onboardingu a podpory zahrnuto a co je za příplatek.
  • Jaký druh průběžné podpory a zapojení klienta bude váš účetní tým poskytovat? Jak budete hodnotit naše využívání či nevyužívání funkcí platformy? Jedním z nejčastějších důvodů, proč společnost odchází z podnikové platformy, je její nedostatečné využívání. Dodavatel by měl být připraven řešit tuto otázku a konkrétně uvést, jakým způsobem nástroj kreativně zapojí uživatele a vrátí je zpět do prostředí.
  • Jaké nové funkce zvažujete? Jaký je dlouhodobý plán a termíny spuštění? Prostředí SEO se neustále mění a ze společností Google a Bing rychle vycházejí nové funkce pro další využití digitálních aktiv. Jak rychle reagují na zavádění nových funkcí SERP a začínají je sledovat? Je důležité pochopit úroveň inovací a schopnost přidávat a sledovat nové technologie. Důležité je také znát harmonogram dodavatele pro vydávání nových funkcí a jeho schopnost dodržovat závazné termíny. To pomáhá vytvořit dlouhodobou důvěru a očekávání, že dodavatel bude vždy na špici v oblasti SEO.

Krok 4: Prověřte reference, vyjednejte smlouvu

Než se rozhodnete pro dodavatele, věnujte čas rozhovoru s jedním nebo dvěma zákaznickými referencemi, nejlépe s někým, kdo podniká v podobné firmě jako vy. Dodavatel SEO by vám měl být schopen poskytnout několik referencí, pokud je nemůžete zjistit sami.

Využijte této příležitosti k tomu, abyste položili jakékoli doplňující otázky a zjistili více informací o tématech, která nebyla řešena během předváděcí akce. Ujistěte se, že osoba, na kterou jste byli odkázáni, je primárním uživatelem řešení.

Zvažte také položení těchto základních otázek:

  • Proč jste přešli na podnikovou platformu SEO?
  • Proč jste si vybrali tuto platformu místo jiných?
  • Splnila tato platforma vaše očekávání?
  • Jak dlouho trvala implementace systému?
  • Používáte také další nástroje pro procházení, vyhodnocování stránek, analýzu konkurence, údaje o doménách a odkazech?
  • Došlo k nějakým překvapením, o kterých jste si přáli vědět předem?
  • Jaká byla kvalita školicích zdrojů a procesu zapracování?
  • Kde jste zaznamenali největší úspěch? Největší výzvy?
  • Používají nástroj i další týmy ve vaší společnosti? Jak se vám podařilo získat jejich souhlas?
  • Jak měříte svůj vlastní úspěch?
  • Jak snadný byl proces nastavení a jak dlouho trval? Pomohl vám s tím dodavatel?
  • Jak pohotově reaguje zákaznický servis?
  • Došlo k nějakým výpadkům?
  • Využíváte všechny poskytnuté zdroje? Pokud ne, které a proč?
  • Jaký je nejužitečnější, nejúčinnější (nejoblíbenější) report, který nástroj generuje?
  • Co byste si přáli, aby dělali jinak?
  • Proč byste tuto platformu doporučili?

Ačkoli ne všichni dodavatelé vyžadují roční smlouvu, mnozí ano. Jakmile si vyberete dodavatele, nezapomeňte si nechat písemně vyhotovit seznam technologií a podpory, které jsou ve smlouvě zahrnuty. Zeptejte se, jaké druhy dodatečných poplatků se mohou objevit.

  • Jsou účtovány poplatky za vlastní integrace, pokud ano, kolik (a jak dlouho bude trvat zapracování)?
  • Jaký je hodinový poplatek za inženýrské služby a existuje nějaké minimum?
  • Jaké partnerské organizace jsou k dispozici pro instalaci a integraci nástroje?
  • Pokud budete potřebovat zaškolit nového zaměstnance v polovině roku, kolik to bude stát?
  • Jaká je výpovědní lhůta?
  • Jsou otevřeni zkušebnímu období s možností ukončení smlouvy?

Závěr:

Ve světě dynamického online prostředí se stává správa a optimalizace podnikového SEO čím dál více složitější a náročnější. V článku jsme zkoumali klíčové faktory rozhodování při výběru podnikové SEO platformy a identifikovali 5 klíčových výhod, které tyto platformy nabízejí. Efektivní sledování výsledků, zdokonalená analýza klíčových ukazatelů výkonu a podpora při identifikaci optimálních strategií pro obsah patří mezi klíčové prvky, které mohou výrazně ovlivnit výkonnost a viditelnost online obsahu.

Věnujeme se také otázce nákladů spojených s podnikovými SEO platformami. Licence na tyto platformy mohou představovat významnou investici, zejména pro rozsáhlé e-commerce nebo maloobchodní značky. Rozbor cenových modelů a přizpůsobení na základě potřeb a aktivity v oblasti SEO pomáhají čtenářům lépe pochopit, jak provést informovaný nákup a vybrat platformu, která skutečně odpovídá potřebám a cílům jejich podniku.

V posledním kroku článku jsme představili čtyři klíčové kroky, které čtenáře provedou procesem výběru podnikové SEO platformy. Od zhodnocení potřeby této platformy až po identifikaci vhodných dodavatelů, naplánování předváděcí akce a vyjednávání smlouvy. Každý krok je klíčový pro zajištění úspěšné implementace a využívání podnikové SEO platformy ve prospěch firmy.

Tato příručka poskytuje komplexní pohled na proces výběru podnikové SEO platformy a slouží jako cenný průvodce pro firmy, které chtějí posunout svou digitální strategii na vyšší úroveň úspěchu. Přesně definované kroky, analytický přístup a důkladný rozbor klíčových faktorů poskytují čtenářům potřebné informace k tomu, aby mohli učinit informovaná rozhodnutí a dosáhnout optimálních výsledků ve svém online podnikání.

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Vlastimil Malík

Foto zdroj: pixabay.com

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Upgates
FastCentrik
Shoptet
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
ecomail
Mailchimp