Jak získat nové zákazníky? Zaměřte se na obsah!

Umělá inteligence
Obsahový marketing je nedílnou součástí marketingové strategie každé značky či společnosti. Zjistěte, jak vytvořit strategii content marketingu, která vám přivede nové zákazníky.

Každý, kdo se pohybuje v online prostředí, a nabízí zde své produkty či služby, ví, že pro to, aby se dostal do povědomí uživatelů internetu, musí přinášet kvalitní, čtivé a poutavé informace. Jak ale vytvořit obsah, který zaujme, bude mít kvalitní informativní hodnotu a navíc ještě přivede nové potenciální zákazníky a zvýší pravděpodobnost nákupu? Na tyto otázky se zaměříme v tomto článku, kde vám poradíme, jak vytvořit takovou obsahovou strategii, která nejen zvýší povědomí o vaší značce, ale bude generovat potenciální zákazníky a zisky.

Co je to obsahová strategie?

Napsat nějaký text zvládne téměř každý. Ale napsat text, který zaujme, poskytne informace, vzdělá či pobaví, to už vyžaduje trochu fištrónu. A vytvářet kvalitní obsah dlouhodobě, který navíc bude zvyšovat povědomí o značce a povede k získávání nových zákazníků a navyšování zisků, to už chce nejen hlubší vhled, ale i důkladnou strategii. Správně nastavená obsahová strategie je totiž základem vašeho úspěchu. Stejně, jako se nepustíte do stavby domu, aniž byste na něj měli propracované plány, neměli byste se pouštět do tvorby obsahu bez jasně stanovených cílů. Pokud totiž nevíte, kdo je vaším potenciálním zákazníkem, pro jakou cílovou skupinu vytváříte texty, nebo čeho chcete vlastně pomocí obsahu dosáhnout, nemusíte se do psaní textů vůbec pouštět. Obsahová strategie je tu pro to, abyste si ujasnili své místo na trhu, poznali své zákazníky a své cíle, a vytvořili nejen publikační plán, ale nastavili si také:

 • jednotný styl komunikace,
 • pravidla pro tvorbu obsahu,
 • platformy pro publikaci obsahu,
 • způsoby pro vyhodnocování úspěšnosti textů.

Pro úspěšně fungující obsahový marketing je správné nastavení obsahové strategie zásadní. Díky ní získáte jasný plán a směr, který vám pomůže nejen s propagací vašeho zboží či služeb, ale i s oslovením nových zákazníků a udržením si těch stávajících.

Je obsahová strategie vhodná i pro mě?

Možná si kladete otázku, zda opravdu potřebujete investovat do obsahového marketingu, potažmo vytváření obsahové strategie. Však už máte nějaké texty vytvořené, web jakžtakž funguje, nějaké objednávky chodí. Je to ale dostačující? Nebylo by lepší, kdybyste měli podstatně širší zákaznickou základnu, kdyby vás publikum nacházelo na prvních místech ve vyhledávačích, kdyby vám denně chodilo více objednávek? Určitě ano. A přesně s tím vám vhodně zvolená obsahová strategie pomůže. Používá ji více než polovina nejúspěšnějších markatérů na světě. Navíc je o 62 % méně nákladnější než outbound marketing, tedy aktivní oslovování zákazníků například pomocí PPC reklam, telemarketingu či inzerce, a má také třikrát větší úspěšnost. O jejím začlenění do vašeho marketingu tak tedy není pochyb.

Začněte nastavením cílů

Ať už se v životě pouštíte do čehokoliv, měli byste vědět, proč to děláte. A přesně to je i případ obsahové strategie. Chcete-li vytvořit úspěšnou obsahovou strategii, musíte vědět, co od ní očekáváte, jakých cílů pomocí ní chcete dosáhnout. Pokud bychom se vás zeptali na váš cíl, pravděpodobně by vaše odpověď byla, že chcete generovat potenciální zákazníky. To je fajn cíl, ale není dostačující. Je to základní bod, od kterého se můžete odpíchnout, ale potřebujete být podrobnější, potřebujete něco, podle čeho můžete jednat, co můžete měřit. Ideální je použít při stanovování cílů metodu SMART.

Co je to obsahová strategie?

Metoda SMART

Tato metoda je hojně využívaná nejen v marketingu, ale i v řadě dalších oblastí, jako je řízení firmy, projektové řízení, koučink a podobně. Jedná se o velmi jednoduchý nástroj, který vám pomůže s definicí vašich cílů tak, aby byly specifické a měřitelné. Její název pochází z angličtiny a značí následující:

 • S: specific = specifický
 • M: measurable = měřitelný
 • A: achievable = akceptovatelný neboli dosažitelný
 • R: realistic = reálný
 • T: time-based = časově ohraničený

Váš cíl tedy musí zahrnovat všechny výše uvedené vlastnosti:

 • Specifický – je potřeba cíl definovat jasně a detailně. Čím podrobněji ho popíšete, tím srozumitelnější bude i pro ostatní a předejdete tak případným nedorozuměním. Položte si otázky, čeho, kdy, jak, proč a s čí pomocí chcete dosáhnout.
 • Měřitelný – cíl musí být takový, aby jej bylo možné změřit, tedy posoudit, zda byl dosažen, nebo do jaké míry se jej povedlo splnit.
 • Akceptovatelný/dosažitelný – zde byste měli zvážit, zda na splnění cíle máte prostředky, ať už v podobě financí, personálu či jakékoliv další prostředky, které si žádá.
 • Reálný – vaše cíle by měly být reálné, je třeba držet se nohama alespoň trochu při zemi. Stanovíte-li si nedosažitelný cíl, akorát vás odradí od vašeho úsilí.
 • Časově ohraničený – pro daný cíl si musíte stanovit termín jeho splnění. Za prvé vás to bude motivovat k tomu, abyste na něm pracovali a neodkládali jej „až na pak“, ale zároveň jej budete moci vyhodnocovat.

Z výše uvedeného tedy plyne, že váš cíl, kdy chcete generovat více zákazníků, je třeba specifikovat detailněji. Cíl dle metody SMART by tedy mohl být, že během následujícího půl roku chcete získat díky obsahové strategii o 25 % více zákazníků.

Vytvořte si persony

Jakmile si stanovíte cíl, kterého chcete dosáhnout, můžete přejít k dalšímu kroku, a tím je identifikace publika. Jste to právě vy, kdo nejlépe zná produkt či službu, kterou nabízíte, a proto přesně víte, pro koho jsou určeny. Proto také musíte na tyto zákazníky cílit – jsou to totiž právě oni, kdo vám může přinést nejvyšší zisky. Naučte se tedy tyto zákazníky identifikovat, abyste mohli vytvářet relevantní obsah cílený přesně na jejich potřeby. Pomohou vám v tom takzvané zákaznické persony, které definují osobnost kupujícího.

Zákaznická persona je v podstatě jakýmsi profilem vašeho zákazníka. Abyste získali dokonalý obrázek, potřebuje do něj zahrnout demografické údaje, kam patří:

 • Věk a pohlaví
 • Místo, kde osoba žije
 • Její vzorce chování
 • Cíle a motivace

K vytvoření zákaznické persony skvěle využijete data, která máte o stávajících zákaznících. Nové podklady pak můžete snadno získat na základě aktivní komunikace se zákazníky a vytvořením nejrůznějších anket či průzkumů. Požádejte je o sdělení podrobnějších informací o jejich životě, zeptejte se jich, odkud se o vás dozvěděli, co se jim na vaší firmě líbí, jak byli spokojeni s nákupem, jak se jim nakupovalo, co je zaujalo a co by naopak zlepšili. Při vytváření ideálního profilu vašeho zákazníka se pak můžete sami zamyslet nad otázkami jako:

 • O čem by se chtěly moje persony dozvědět více?
 • Na co se zaměřují, co je zajímá?
 • Co jim mohu pomoci zlepšit?
 • Jaký způsob komunikace upřednostňují?

Získané informace o vaší zákaznické personě vám budou skvělým vodítkem pro to, na jaká témata se zaměřit a jaký styl prezentace zvolit (blogové příspěvky, videa, příspěvky na sociálních sítích a podobně).

Miřte na klíčová slova

Miřte na klíčová slova

Díky informacím, které získáte po vytvoření zákaznické persony, si také budete moci vygenerovat vhodná klíčová slova, na která budete následně cílit. Zároveň se ale zaměřte také na vyhledávání obecných klíčových slov, která jsou spojena s vaším byznysem. Použijte k tomu nejrůznější nástroje pro generování klíčových slov, které vám pomohou nejen s návrhy, ale ukážou vám také, jak často jsou tato klíčová slova vyhledávaná a jaká související slova k nim můžete ještě přidat. Můžete také využít různé prohlížeče, například Google – stačí do vyhledávače napsat vámi požadované klíčové slovo a na stránce vyhledávání zcela dole se vám zobrazí související výrazy. Na základě získaných relevantních klíčových slov pak můžete nejen vytvářet nový obsah, ale upravit i ten stávající.

Dle výzkumů nedosahuje téměř 63 % webových stránek žádného organického dosahu z důvodu absence klíčových slov. Vy mezi ně určitě patřit nechcete.

Následujte záměr

Aby vaše obsahová strategie byla úspěšná, potřebujete v dalším kroku znát také záměr vašich zákazníků, tedy to, po čem pátrají, co vyhledávají a za jakým účelem. Vyhledávače, jako je Google, už dnes dokážou tento záměr poměrně dobře rozpoznat a ve výsledcích vyhledávání zobrazují svým uživatelům takové výsledky, které nejlépe splňují zadaný dotaz a zvládnou jej uspokojit. Záměry vyhledávání se dají rozdělit do čtyř skupin:

 • Navigační – v tomto případě uživatel přímo cílí na nějakou konkrétní stránku, jejíž název zadá do vyhledávače, například Facebook
 • Informační – zde je hlavním záměrem získat informace k nějakému tématu, problému, produktu či službě. I když uživatel nechce třeba nic konkrétně kupovat, je otevřený různým možnostem.
 • Transakční – tento dotaz uživatel zadává ve chvíli, kdy má jasný záměr zakoupit si určitou věc.
 • Investigativní – zde se jedná o jakýsi mezistupeň mezi informačním a transakčním záměrem, kdy si uživatel chce něco zakoupit, ale ještě si nevybral konkrétní variantu, a tak hledá informace a porovnává různé produkty či služby.

Pro vaši obsahovou strategii je pak nejdůležitější zaměřit se především na informační a investigativní záměr a vytvářet takové texty, které potenciálním zákazníkům poskytnou požadované informace a pomohou s rozhodováním.

Kvalita je základ

Chcete-li svou obsahovou strategii pojmout opravdu tak, aby přinášela kýžené ovoce, musíte při tvorbě obsahu dbát především na kvalitu. Jelikož už víte, kdo je vaše publikum a co chce, musíte mu to také dát, a to v té nejkvalitnější a „nejstravitelnější“ podobě. Celosvětově je indexováno přibližně 3,75 miliardy webových stránek, mezi kterými musíte vyniknout. Musíte tedy počítat s velikou konkurencí, kterou potřebujete v něčem předčít, abyste se dostali do popředí.

Průměrný člověk stráví na internetu sedm hodin denně, z toho velkou část věnuje právě konzumaci obsahu. Zapracujte tedy na tom, aby váš obsah byl opravdu kvalitní a udržel si pozornost publika.

Optimalizujte

Dalším krokem vedoucím k úspěchu je optimalizace vašeho kvalitního obsahu pro konverze. Té dosáhnete například tím, že do svých blogových příspěvků strategicky umístíte CTA neboli výzvu k akci. Můžete například doprostřed stránky umístit poutavý, zvýrazněný text, který čtenáře nasměruje na související obsah, který by ho mohl zajímat. Nebo můžete přidat na vaši stránku nepřehlédnutelnou nabídku na stažení například e-booku, vzoru smlouvy nebo třeba šablony životopisu. Myslete však na to, že CTA by měla vždy souviset s vaším obsahem a vaší činností.

Distribuujte

Jakmile se dostanete do fáze, kdy už znáte své publikum a vytvořili jste pro něj relevantní, kvalitní a poutavý text, který jste zveřejnili na vašem webu, vaše práce ještě nekončí. Aby se dostal k co největšímu počtu uživatelů, nasdílejte ho na sociálních sítích, pošlete na něj odkaz pomocí newsletteru nebo k němu například ještě vytvořte webinář, kde účastníky seznámíte s podrobnějšími informacemi. Můžete také vytvořit video prezentaci či infografiku. Fantazii se mezi nekladou a čím více kanálů distribuce zvolíte, tím větší šanci na konverzi máte.

Pár slov závěrem

Výše uvedené kroky jsou návodem k tomu, jak zapracovat na vytvoření kvalitní obsahové strategie. Vždy však musíte ještě myslet také na to, že svět kolem vás se neustále mění, proto byste měli jednou za čas provést aktualizaci. Nezapomínejte proto provádět pravidelné audity a kromě kontrol úspěšnosti vašeho obsahového marketingu také prověřujte, zda vašim zákazníkům přinášíte vždy ty nejaktuálnější informace. Podnikáte-li v oboru, který se rychle vyvíjí, sledujte nejnovější výzkumy a aktualizace a dávejte o nich vašemu publiku vědět. Budete tak působit důvěryhodně a lidé se k vám budou rádi vracet.

Přejeme vám při budování vaší obsahové strategie hodně štěstí a spoustu nových klientů.

 

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Vlastimil Malík

Foto zdroj: pixabay.com

 

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Upgates
FastCentrik
Shoptet
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
ecomail
Mailchimp