Jaké jsou základní hodnoty vaší firmy?

hodnoty podnikání
Stanovení základních firemních hodnot povede vaši firmu k lepším obchodním rozhodnutím, zvýší angažovanost a efektivitu vašich zaměstnanců a zlepší vnímání vaší značky mezi širokou veřejností.

V průběhu růstu většiny firem začínají postupně nabývat na důležitosti i jiné hodnoty, než jen zisk. Firmy se postupně začínají orientovat na zlepšování svého fungování zevnitř, začínají budovat svou firemní kulturu. Ujasňují si, co jsou vlastně jejich základní hodnoty. Prostředí ve firmě bez jasně stanovených základních hodnot vede pouze k cynismu zaměstnanců, bezradnosti vedoucích pracovníků, a nakonec k apatii všech zúčastněných. Tento stav spolehlivě podkopává jiné, jakkoli dobře míněné, firemní strategie a aktivity a vede ke snížení konkurenceschopnosti firmy. Pokud se zeptáte majitelů firem, jaké jsou základní hodnoty jejich společnosti, většina vám odpoví: Pracujeme společně. Usilujeme o dokonalost ve všem, co děláme. Naši zákazníci jsou pro nás na prvním místě. Podobná klišé však většinou zůstávají jen na papíře.

Aby základní hodnoty firmy skutečně fungovaly, důležité je, aby byly jasně definovány a skutečně naplňovány.

Co jsou základní hodnoty společnosti?

Firemní hodnoty jsou koncepty nebo zásady, které firma považuje za důležité pro blaho firmy samotné, jejích zaměstnanců, zákazníků a komunit, jejichž je součástí. Jsou to v podstatě zásady prospěšnosti pro obě strany, které dávají firmě vyšší smysl. Pomohou vám ve všech aspektech vašeho podnikání, od reklamy a marketingu až po komunikaci se zákazníky.

I když se podnik neustále vyvíjí, základní hodnoty zůstávají absolutní a neměnné a mohou firmu vést k přijímání správných rozhodnutí – bez ohledu na oddělení, fázi vývoje nebo jednotlivé osobnosti. Jsou zásadní pro to, aby pomohly podniku utvářet jeho identitu, odlišit jeho značku a zlepšit jeho pověst.

Základní hodnoty souvisí s posláním, vizemi a cíli společnosti

Základní hodnoty, poslání, vize, cíle… to jsou vznešená slova, ale co ve skutečnosti v souvislosti s vaší firmou znamenají?

  • Poslání je účel vaší firmy: co děláte, proč to děláte a komu tím prospějete.
  • Vize: čeho chcete svou činností dosáhnout, jaký globální problém chcete vyřešit.
  • Cíle: jsou to konkrétní měřitelné hodnoty, které přispívají k celkovému růstu příjmů a posunu společnosti vpřed.

Základní hodnoty mohou inspirovat i podporovat poslání, vizi a cíle společnosti. A co je nejdůležitější, poskytují vodítka pro co nejetičtější a nejjednotnější přístup k dosažení těchto cílů.

Proč potřebujete základní hodnoty společnosti

Projděme si zde několik čísel.

  • Více než polovina spotřebitelů dává přednost nákupu u značek, které deklarují určité vize a poslání (například omezení dětské práce, zlepšení životního prostředí a podobně).
  • Zaměstnanci, kteří vidí, že jejich práce má vyšší smysl, pracují mnohem usilovněji a jejich efektivita může být až trojnásobně vyšší.
  • Firmy, které jsou veřejnosti známé jako „společensky odpovědné“, mohou zvýšit své tržby o více než třetinu.

Pokud tedy chcete mít více zákazníků, lepší výkonnost a vyšší příjmy, měla by mít vaše firma společenský přesah a její produkty by měly sloužit vyššímu dobru. Získáte tím nejen sympatie zákazníků, ale i vlastních angažovaných zaměstnanců. To se však neobejde bez stanovených základních hodnot.

Základní hodnoty jsou nezávislé na odděleních a slouží jako společná nit, která všechny spojuje a vytváří jedno společné "my". Jednotné fungování se promítá do výstupu, který je větší než součet jeho částí.

základní hodnoty firmy

Přijímejte lepší rozhodnutí

Vaši vedoucí zaměstnanci jsou lidé, kterým to myslí a umějí se rozhodovat strategicky. Nevyhnete se však případům, kdy se neshodnou. Když čelíte obtížným situacím a těžkým rozhodnutím, mohou základní hodnoty společnosti sloužit jako objektivní kompas, který vás dovede k nejlepšímu řešení.

Motivujte k akci

Firma založená na základních hodnotách usnadňuje, podporuje a oceňuje projevy těchto hodnot mezi svými zaměstnanci. S jasnou představou o tom, co jejich společnost představuje a jaké pozitivní výsledky to přináší, jsou zaměstnanci inspirováni ke smysluplné činnosti, která přesahuje rámec klíčových ukazatelů výkonnosti a metrik - což vede k větší angažovanosti a pracovnímu úsilí, nemluvě o větším úspěchu firmy.

Zlepšujte služby zákazníkům

Základní hodnoty společnosti podporují u zaměstnanců spokojenost, motivaci, angažovanost a inspiraci k co nejlepší práci. Když zaměstnanci věří v sebe i ve svou společnost, dosahují lepších výsledků a zlepšují služby zákazníkům. To se promítá do celkového dojmu, který zákazníci vnímají, píšou o něm recenze a sdílejí jej s ostatními.

Budujte si dobrou pověst

Každý člověk ve firmě má jinou roli. Základní hodnoty vaší společnosti určují, jakým způsobem může každý člověk svou roli vykonávat. Konzistentní a smysluplné chování mezi zaměstnanci a vůči zákazníkům, partnerům a dodavatelům vypovídá o integritě vaší značky a její celkové pověsti.

Zvyšte odolnost vaší firmy

Fluktuace pracovních sil je v současnosti mnohem vyšší než kdykoli předtím. Pokud však společnost najímá a propouští zaměstnance podle pevného souboru základních hodnot, je připravena odolat personálním změnám, ztrátám ve vedení nebo dokonce reorganizacím celé firmy.

Jak stanovit základní hodnoty vaší společnosti

Základní hodnoty by měly být kombinací toho, jaká je vaše firma nyní, a toho, jakou firmou se snažíte být. Měly by oslavovat, ale také motivovat. Vyvolávat hrdost, ale také inspirovat k činům.

Rozešlete svým zaměstnancům dotazník a ptejte se jich, co je pro ně důležité, co upřednostňují při kontaktu se zákazníky, co se jim na práci ve firmě líbí a co by rádi zlepšili.

Promluvte si také se svými zákazníky nebo jim pošlete anketu a požádejte je o zpětnou vazbu. Zeptejte se, co je na vašem podniku zaujalo, proč si vybrali právě vás a co je nutí se k vám opět vracet. Přečtěte si recenze, které zákazníci zanechávají na internetu, a zjistěte, zda mají nějaká společná témata.

Shromážděte všechny tyto informace a zjistěte, jaká témata se neustále opakují. Zredukujte tato témata na seznam přibližně deseti hodnot, které odrážejí získané informace. Poté můžete uspořádat schůzku s vybranými členy týmu a navrhnout tři až pět základních hodnot, které dávají největší smysl. Nyní můžete pro tyto základní hodnoty vymyslet jedinečné názvy a krátké popisy, které budou odpovídat hlasu vaší značky.

Jakmile máte stanoveny základní hodnoty, dejte o nich vědět. Vyvěste je na viditelném místě v kanceláři, kde je vaši zaměstnanci každý den uvidí. Aby zaměstnanci přijali základní firemní hodnoty skutečně za své, můžete například uspořádat soutěž, kde oceníte každý měsíc zaměstnance, který se nejvíce choval podle těchto firemních zásad. Základní hodnoty uveďte také na stránkách, kde nabízíte volná místa, aby budoucí zaměstnanci věděli, jaké hodnoty se v jejich budoucím zaměstnání dodržují.

Základní hodnoty zajistí vaší firmě konkurenční výhodu

Pokud jste ještě své základní firemní hodnoty nestanovili, máte dnes ideální příležitost s tím začít. Získáte tak morální kompas, který povede vaši firmu k lepším obchodním rozhodnutím, zvýší angažovanost a efektivitu vašich zaměstnanců a zlepší vnímání vaší značky mezi širokou veřejností. To vše se velmi rychle projeví na vyšších tržbách a zisku.

 

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Vlastimil Malík

Foto zdroj: pixabay.com

 

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Upgates
FastCentrik
Shoptet
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
ecomail
Mailchimp