KPI pro digitální marketing, které byste neměli ignorovat

klíčové ukazatele výkonu (KPI) online marketingu
Sledování a vyhodnocování těchto metrik vám umožní získat všechna data, která potřebujete k optimalizaci vašeho podnikání a zvýšení zisku vaší firmy.

Možností, jak propagovat vaše podnikání pomocí online marketingu, je v současné době bezpočet. Jak ale zjistíte, které z nich vám skutečně přivádějí platící zákazníky, a za které jen utrácíte peníze? Odlišení jedné možnosti od druhé vám pomůže zvýšit efektivitu vašeho podnikání, přivést nové zákazníky a zvýšit váš zisk. S tímto úkolem vám pomohou metriky známé jako klíčové ukazatele výkonu (KPI). Jejich hodnoty jsou poté analyzovány, což vám umožní stanovit si konkrétní cíle a sledovat pokrok v jejich dosahování. Chcete-li se dozvědět, které KPI vám pomohou nejlépe zjistit, co ve vašem podnikání můžete zlepšit, abyste dosáhli většího úspěchu, podívejte se na níže uvedený seznam. Vaše firma by měla sledovat následující KPI, které jsou zásadní pro vaše podnikání.

Počet příchozích odkazů

Prvním krokem k dosažení vašich cílů je přivedení potenciálních zákazníků, projevujících zájem o vaše produkty, na váš web. Příchozí odkazy jsou důležitou součástí SEO neboli optimalizace pro vyhledávače. Prostřednictvím zvýšení počtu příchozích odkazů na váš web ujistíte spotřebitele i vyhledávače, že váš obsah je spolehlivý, důvěryhodný a obsahuje užitečné informace. Zvýšení počtu příchozích odkazů zvyšuje hodnocení vašeho webu ve výsledcích vyhledávání Googlu a Seznamu na konkrétní klíčová slova. Pokud uvidíte, že se počet odkazů na vaši stránku zvyšuje, děláte svou práci dobře.

Počet zobrazení

Počet zobrazení představuje počet případů, kdy se vaše PPC reklama zobrazí publiku potenciálních spotřebitelů. Sledování počtu zobrazení proto poskytuje užitečný přehled o tom, jak jsou spotřebitelé informováni o vašem podnikání a produktech, které nabízíte. Tato metrika vám umožňuje určit přesný počet zobrazení potřebných k tomu, aby vaše společnost zůstala v povědomí potenciálních zákazníků během celého nákupního cyklu.

Konverzní poměr (CVR)

Konverzní poměr sleduje procento návštěvníků vašeho webu, kteří provedou požadovanou akci, jako je registrace, přihlášení k odběru e-mailového zpravodaje nebo nákup produktu. Jinými slovy, konverzní poměr sleduje počet návštěvníků, kteří procházejí váš web, a identifikuje podíl, který skutečně provede konverzi. Tato metrika nabízí klíčové informace o úrovni optimalizace vašeho webu a o tom, jak ji lze zlepšit. Vysoká míra konverze je založena na mnoha faktorech, které musí efektivně spolupracovat, aby bylo dosaženo optimálních výsledků, včetně míry zájmu návštěvníka, atraktivity produktů a snadnosti dokončení procesu konverze. Maximalizace konverzního poměru (CRO) vyžaduje přivedení příslušného publika na správné místo v nejvýhodnější dobu. Je důležité vzít v úvahu hodnotovou nabídku vašich produktů, to, jak dobře ji sdělujete vašemu publiku, a jak intuitivní, rychlý a snadno ovladatelný je váš web.

Míra okamžitého opuštění

Tato metrika shromažďuje údaje o procentu návštěvníků vašeho webu, kteří web opouštějí ihned po zobrazení pouze jediné stránky. Analýza míry okamžitého opuštění nabízí informace o tom, kolik návštěvníků váš web opustí, a kdy se tak rozhodnou, což vám umožní určit účinnost designu vašeho webu a jeho obsahu při oslovení zamýšleného publika. Míra okamžitého opuštění vašeho webu by měla být nižší než 40 %, což znamená, že cokoli vyššího než toto číslo naznačuje značný prostor pro zlepšení. Vysoká míra okamžitého opuštění naznačuje, že stránka může být pro vaše publikum neatraktivní, neužitečná nebo irelevantní, nebo že chyby v kódování brání správnému načítání stránky a odrazují návštěvníky od setrvání na vašem webu.

Cena za kliknutí (CPC)

KPI pro digitální marketing

Cena za kliknutí sleduje průměrnou částku, kterou vaše firma utratí za každé kliknutí na PPC reklamu, vydělením celkových nákladů PPC kampaně počtem dosažených kliknutí. Toto měření vám může pomoci sestavit správný rozpočet na reklamu a optimalizovat vaše kampaně tak, abyste dosáhli co nejvyššího počtu kliknutí, aniž byste museli utrácet příliš mnoho za reklamu.

Cena za konverzi (CPA)

Tato metrika vám pomůže určit, na kolik peněz vás vyjde jedna konverze. Jedná se o podíl sumy nákladů utracených na příslušnou část PPC kampaně a počtu dosažených konverzí v této části kampaně. CPA je jednou z nejdůležitějších metrik digitálního marketingu, jelikož vám řekne, jestli se vám vaše PPC kampaň vyplácí či nikoli. Můžete například zjistit, že konkrétní klíčové slovo či reklamní sestava má cenu za konverzi 100 Kč, přestože na jedné konverzi vyděláte jen 50 Kč. Ihned tak vidíte, kde vám utíkají peníze, které části vaší PPC kampaně je třeba vylepšit či pozastavit, a do kterých naopak poslat více peněz.

Výnosy na jednotlivé kanály

Měřením výkonu jednotlivých kanálů, které využíváte ve své marketingové kampani, můžete zjistit, které kanály nabízejí nejvyšší hodnotu, a které kanály nepodávají výkon na takové úrovni, aby ospravedlnily vaši investici. Monitorování výnosů na jednotlivé kanály vám odhaluje spotřebitelské trendy a pomáhá správně rozdělovat váš rozpočet do jednotlivých marketingových kanálů. Sledování výnosů na jednotlivé kanály vám poskytne cenné informace, které můžete použít ke zdokonalení svých marketingových strategií, abyste tak zlepšili spokojenost stávajících zákazníků, generovali nové potenciální zákazníky a podpořili konverzní poměr.

Návratnost výdajů investovaných do reklamy (ROAS)

Návratnost investic do reklamy, která se považuje za absolutně nejlepší KPI pro měření efektivity vaší marketingové kampaně, počítá výnosy, které získáte za každou korunu, kterou utratíte v rozpočtu na reklamu. ROAS vám pomůže rozpoznat, které strategie jsou úspěšné a jak je lze v budoucnu dále optimalizovat. Tento údaj se vypočítá vydělením částky vynaložené na kampaň hrubým výnosem, který se vám podařilo získat. Pokud například utratíte za reklamu 20 000 Kč měsíčně a vyděláte na prodeji produktů či služeb 100 000 Kč, znamená to, že vaše ROAS se rovná 5. Jinými slovy, na každou korunu, kterou utratíte za reklamu, vyděláte 5 Kč. Ideální ROAS je závislá na typu konkrétního podnikání, ale obecně je za dobrý výsledek považována hodnota ROAS okolo 4. Pokud dosahujete nižších čísel, je tady jistě prostor pro zlepšení.

Pokud zatím tyto důležité KPI nesledujete, je nejvyšší čas začít

Sledování a vyhodnocování výše popsaných metrik vám umožňuje převod komplikovaných informací do organizovaného a snadno interpretovatelného formátu. Získáte tak všechna data, která potřebujete k optimalizaci vašeho podnikání a ke strategickému rozhodování. Využití těchto informací nabízí možnost významně zlepšit výkon vašeho podnikání, pokud jde o povědomí o značce, aktivitu na webu, zapojení zákazníků, míru konverze a celkový zisk.

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Vlastimil Malík

Foto zdroj: pixabay.com

 

Více článků z blogu