Nativní reklama nebo reklama v obsahové síti
Nativní reklama i reklama v obsahové síti jsou velmi důležité pro vaši marketingovou strategii a ani jedna z nich by neměla být vynechána. Je však třeba uvědomit si a respektovat jejich rozdíly.

Pokud přemýšlíte, jaké další reklamní kanály v digitálním světě otestovat, pravděpodobně vás napadly PPC reklamy v obsahové síti či nativní reklamy. Jaké jsou jejich plusy a mínusy, a jaký je mezi nimi vlastně rozdíl?

Jaký je rozdíl mezi nativními reklamami a reklamami v obsahové síti?

Rozdíl mezi nativními reklamami a reklamami v obsahové síti může být někdy obtížné rozpoznat, přesto však jak jedny, tak i druhé mají své unikátní výhody, díky kterým mohou být pro váš styl propagace výhodnější.

S reklamami v obsahové síti se pravděpodobně potkal každý z nás. Jejich typickou vlastností je to, že jsou výrazné. Objevují se prakticky na všech stránkách, kam přijdete, a jsou někdy dost obtěžující, obzvláště na mobilních telefonech, kde na ně často kliknete, aniž byste chtěli. Mohou se zobrazovat kdekoli na stránce, většinou na místech, kde upoutají vaši pozornost – což je přesně jejich účel. I přesto, že na ně nekliknete, často si je zapamatujete, což zvyšuje povědomí o značce či produktu inzerenta.

Na druhou stranu, nativní reklamy nejsou primárně určeny k zapamatování. Zapadají přímo do obsahu webu, maskují se jako součást článku, interního odkazu, doporučeného obsahu na konci stránky apod. Neotravují, a většinou je ani neidentifikujete jako reklamu. V tom ale tkví jádro jejich úspěchu – dokážou obelstít vaši ostražitost a překonat reklamní slepotu.

Nativní reklamy jsou nenápadnější

Zatímco obsahovou reklamu většinou každý identifikuje na první pohled, nativní reklama se může nacházet například ve spodní části stránky mezi doporučenými články. Může být naformátována stejně jako okolní text, takže si jí na první pohled nevšimnete.

Primární rozdíl však není ani tak ve formátování, ale v obsahu reklamy. Nativní reklama vypadá jako článek (a možná jím dokonce je). Nejde jen o jednoduchý titulek a chytlavý slogan – je to obsah, který lidé skutečně chtějí číst.

Nativní reklamy najdete i na sociálních sítích

Vzhledem k tomu, že se nativní reklamy tváří jako kvalitní obsah, setkáte se s nimi často i na sociálních sítích.  Jedná se o obsah, který můžete konzumovat a ani si neuvědomíte, že se jedná o reklamy.

Vzhledem ke speciální povaze nativních reklam je jejich cílem něco jiného než u reklamy v obsahové síti – měly by být proto do vaší strategie začleněny z jiného důvodu. Nativní reklamy a reklamy v obsahové síti nejsou zaměnitelné, nejsou stejné v žádném ohledu kromě toho, že se zobrazují na stejných místech.

Nativní reklamy najdete i na sociálních sítích

Reklamy v obsahové síti pomáhají budovat povědomí o značce

Jak již bylo zmíněno výše, reklamy v obsahové síti pomáhají budovat povědomí o značce. Nedosahují však příliš vysokých výsledků v oblasti konverzí nebo zapojení. Protože jsou velmi snadno zapamatovatelné a objevují se všude, kam se podíváte, je třeba je začlenit do vaší strategie, pokud se snažíte budovat značku a dostat svou firmu či produkt do povědomí širokého publika.

Nativní reklamy vyvolávají vyšší míru zapojení

Nativní reklamy jsou oproti tomu více sofistikované. Protože vypadají jako skutečný obsah, mají tendenci vyvolávat vyšší míru zapojení, pokud je uvidí správné publikum. Pokud někdo přišel na webové stránky, aby si přečetl článek, je pravděpodobnější, že klikne na doporučený článek, pokud se týká stejného nebo podobného tématu jako článek, který právě dočetl. Proto by vaším cílem při používání nativních reklam mělo být vyvolat zapojení požadovaného publika, namísto budování povědomí. Při cílení byste měli myslet na to, jací lidé tvoří vaše publikum, kde se nacházejí, jaké produkty používají, jaký obsah konzumují, a poté pro ně vytvořit nativní reklamy na míru jejich vkusu a preferencím.

Nativní reklama nebo reklama v obsahové síti

Nativní reklama i reklama v obsahové síti jsou velmi důležité pro vaši marketingovou strategii a ani jedna z nich by neměla být vynechána. Je však třeba uvědomit si a respektovat jejich rozdíly. Nemůžete očekávat, že nativní reklamou dosáhnete vysokého povědomí, stejně jako nemůžete očekávat hromadu konverzí z reklamy v obsahové síti.

 

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Vlastimil Malík

Foto zdroj: pixabay.com

 

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Upgates
FastCentrik
Shoptet