Nová funkcionalita Google AdWords – Attribution Tool

Nová funkcionalita Google Adwords – Attribution Tool
V Google Adwords je již možné využít nového, dlouho slibovaného nástroje

Nová funkcionalita Google Adwords – Attribution Tool

Attribution Modeling Tool , díky kterému můžete získat přehledy o cestách vyhledávání a provést tak dokonalou analýzu konverzní trasy.

Možností atribuce už bylo možné využít v rámci Google Analytics , v Google AdWords jsou však naprostou novinkou a při správě větších kampaní se začínají stávat nepostradatelnými. Přehledy atribuce totiž poskytují podrobné údaje o cestách ke konverzím, které použili zákazníci vaší firmy.

Rozdíl mezi konverzí Google Analytics a Google AdWords

Konverzní metriky vykazované v Google AdWords se mohou lišit od konverzních metrik, které jsou vykazované v Google Analytics , protože každý systém používá odlišné metody sledování.

Rozdíly ve sledování konverzí těchto dvou systémů jsou následující:

  • V Google Analytics jsou cíle (tedy dokončené činnosti) započítány pouze jednou za relaci uživatele. Oproti tomu v Google AdWords lze dokončení činností počítat vícekrát za kliknutí na reklamu. Pokud je tedy cílem v Google Analytics stažení souboru, bude tato činnost započítána pouze jednou, bez ohledu na to, kolikrát byl soubor stažen.
  • Jak v Google Analytics tak v Google AdWords může být dokončení transakce započítáno vícekrát v dané relaci uživatele.
  • Google Analytics započítává konverze ze všech zdrojů, zatímco AdWords sleduje pouze ty konverze, které vyplynuly z kliknutí na PPC reklamu v rámci této platformy.
  • Google Analytics může hlásit stejnou konverzi jako Google AdWords v jiný den a čas. V Analytics se totiž konverze objeví v den, kdy se stane, oproti tomu AdWords zaznamenává den, kdy bylo naposledy kliknuto na reklamu před uskutečněním konverze.
  • V Google Analytics jsou všechny konverzní cesty AdWords založeny pouze na kliknutí. Zatímco v Google Adwords jsou konverzní cesty založeny jak na kliknutí, tak na zobrazení.

Kde Attribution Modeling Tool najdeme?

Nejprve je třeba přejít k zobrazení úpravy sloupců, poté vybereme metriku atribuce (Cesty vyhledávání). Odtud je pak možné zvolit atribuce k porovnání různých modelů kampaně, reklamních sestav nebo úrovní klíčových slov. Kliknutím na možnost „poslední klik“ pak můžeme měnit typy modelů.

V čem nám Attribution Modeling pomůže?

Přehled vytvořený pomocí Attribution Tool nám umožní používat jiný atribuční model, než je ten, který se týká pouze posledního kliknutí. Pokud si vedle sebe srovnáte ostatní modely s uvedenými „last click“, získáte naprosto odlišné výsledky a zjistíte tak, jak některým klíčovým slovům křivdíte. Naopak možná budete překvapeni, že klíčová slova, která považujete za velmi úspěšná, nemusí být tak výhodná, jak se zprvu mohlo zdát.

Klíčová slova totiž na vytvoření konverze vzájemně spolupracují. Proto pokud chceme mít lepší výsledky, nesmíme se zaměřovat pouze na ta slova, na která bylo kliknuto až nakonec. Na základě analýzy klíčových slov z více částí konverzní trasy můžete své PPC kampaně optimalizovat tak, že ke konverzi přivedete více zákazníků. A jaké tedy máme možnosti?
Nástroj Attribution Modeling Tool nabízí následující atribuční modely:

  • Poslední kliknutí (veškeré zásluhy vedoucí ke konverzi jsou připisovány poslednímu klíčovému slovu)
  • První kliknutí (veškeré zásluhy jsou připisovány prvnímu klíčovému slovu)
  • Lineární (zásluhy připisuje rovnoměrně všem klíčovým slovům v konverzní trase)
  • S poklesem v čase (vyšší zásluhy jsou připisovány kliknutím, která se uskutečnila blíže okamžiku konverze)
  • Na základě pozice (připisuje zásluhy zejména prvním a posledním klíčovým slovům)

Lze porovnat až tři atribuční modely najednou. Chcete-li tedy vědět, jaká klíčová slova, kampaně nebo sestavy model podhodnocuje, začněte se srovnáním dvou různých modelů.

Google nám tedy v rámci AdWords poskytl další velmi užitečný nástroj. Stále je ale výhodné pro přesnější pochopení konverzních cest používat i Google Analytics. Díky atribuci v AdWords ale zachráníte podhodnocovaná klíčová slova, reklamní sestavy nebo kampaně, které, ač se nám to tak na první pohled nezdá, také dovedou mnoho zákazníků ke konverzi.

Autor: Petr Hádek, Martina Rosenkrancová a kolektiv

zdroj: ppchero.com, optimizesmart.com, google.com, wordstream.com foto: stuart miles, freedigitalphotos.net

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Upgates
FastCentrik
Shoptet
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
ecomail
Mailchimp