PPC marketing: Jak získat nové platící zákazníky

PPC marketing
Naučte se, jak získat nové zákazníky pomocí PPC reklamy. Pomocí následujících tipů optimalizujte vaši PPC kampaň a dostaňte ji do černých čísel.

Pokud chcete uspět v nesmlouvavé konkurenci, pouze se stálými zákazníky si nevystačíte. Abyste mohli růst a porážet konkurenci, musíte mít vždy zajištěn přísun nových čerstvých zákazníků, kteří budou posouvat vaše podnikání kupředu. Většina obchodníků se proto neustále snaží oslovit perspektivní uživatele, ze kterých by se mohli v budoucnu stát jejich noví platící klienti. Metod, jak získat nové zákazníky v online prostředí, je bezpočet. Můžete posouvat svou stránku na přední příčky vyhledávání pomocí SEO, nebo můžete získávat nové zákazníky prostřednictvím PPC reklam.

Jaké jsou výhody PPC reklamy?

Pay per click neboli PPC reklamy jsou vynikajícím způsobem získávání cílené návštěvnosti pro jakýkoli web nebo společnost, která podniká online. Cílem PPC reklamy je dostat potenciálního zákazníka na váš web, kde budete mít příležitost jej přesvědčit o výhodách vašeho produktu.

Ve srovnání s jinými zdroji potenciálních zákazníků je PPC reklama skvělá, protože se neustále zobrazuje na samém vrcholu stránky s výsledky vyhledávání. To znamená, že se zobrazí všem lidem, kteří hledají řešení problému, které právě vy nabízíte. Čím více lidí vaši reklamu uvidí, tím více potenciálních zákazníků můžete proměnit ve své klienty.

Pomocí PPC můžete získat velkou návštěvnost i pro stránky, které jsou zbrusu nové, a vybudování návštěvnosti pomocí SEO by trvalo řadu měsíců.

Nevýhodou PPC reklamy je bohužel fakt, že za každé kliknutí na vaši reklamu musíte zaplatit určitou částku, která je úměrná konkurenčnosti daného klíčového slova. To ovšem může způsobovat vážný problém v případě, že se vám příliš nedaří proměňovat potenciální zákazníky v zákazníky platící. V krajním případě zaplatíte za kliknutí na reklamu více, než se vám podaří vydělat.

V takovém případě nezbývá nic jiného než se pokusit zvednout kvalitu vašich návštěvníků. Jak na to? V první řadě byste se měli dozvědět více o vašich konkurentech. Zjistěte, kolik investují do PPC reklamy, jaké texty reklam používají, jak vypadají jejich vstupní stránky a na jaká klíčová slova se spouštějí jejich reklamy. Zjištěné informace můžete zkusit využít ve vašich PPC kampaních, což pravděpodobně bude mít pozitivní vliv na vaši návštěvnost a výši obratu. Samotná analýza konkurence ovšem samozřejmě nestačí. Přečtete si následující tipy a využijte je k získání mnohem kvalitnějších návštěvníků, u nichž bude pravděpodobné, že si něco koupí.

Použijte relevantní klíčová slova

Jádrem každé PPC kampaně jsou klíčová slova. Nemůžete však použít jakékoli klíčové slovo. Musí být relevantní k textu reklamy i k obsahu vstupní stránky, na kterou se potenciální zákazník po kliknutí dostane. Samozřejmě byste měli cílit na slovní spojení, která pravděpodobně zadá člověk, který hledá řešení problému, se kterým mu může pomoci právě váš produkt. Klíčová slova by měla být co nejvíce konkrétní a měla by vycházet ze záměru potenciálního zákazníka. Pokud například někdo hledá výraz „dámská obuv“, je to vágní a neurčité. Nevíte, proč tento výraz hledá a co si představuje, že nalezne. Pokud ovšem hledá například „prodej dámské obuvi“, je jeho záměr mnohem zjevnější.

K vyhledání nejlepších klíčových slov využijte některý z bezplatných online nástrojů, například v Google Ads či Skliku. Snažte se, aby klíčové slovo vždy odpovídalo záměru hledajícího.

Průzkum trhu prostřednictvím webových stránek a sociálních sítí

Jedním z důvodů, proč si vaše PPC kampaň nevede tak dobře, jak jste si představovali, je nedostatečný průzkum trhu. Průzkum trhu je v každé marketingové kampani nezbytný, a PPC rozhodně není výjimkou. Naštěstí díky internetu můžeme získat spoustu informací, které potřebujete k vytvoření profitabilní PPC kampaně. Na sociálních sítích můžete například zjistit:

• Kolik máte potenciálních zákazníků, kteří by mohli mít zájem o váš produkt?

• Kdo jsou vaši potenciální zákazníci? Jak jsou staří, z jaké sociální skupiny pocházejí?

• Jaké problémy řeší?

• Proč kupují produkty podobné těm vašim?

• Jakým způsobem nejraději nakupují?

• Proč kupují právě od vás?

• Proč nakupují raději od vašich konkurentů?

• Kde můžete najít více příležitostí k oslovení potenciálních zákazníků?

PPC optimalizace

Vytvořte přizpůsobené vstupní stránky pro jednotlivé reklamní sestavy

Když se potenciální zákazník dostane na vaši vstupní stránku, už jste za jeho kliknutí zaplatili. To však neznamená, že tím vaše práce končí, ba právě naopak. Pravděpodobnost, že si u vás návštěvník něco koupí, můžete ovlivnit optimalizací prvků vstupní stránky na základě potřeb vašich zákazníků. Pokud je to možné, vytvořte vstupní stránky, které jsou jedinečné pro každou z vašich reklamních sestav. Vstupní stránka by měla v nadpise obsahovat klíčové slovo, které uživatel použil při vyhledávání. Pokud jej uvidí i na vaší stránce, zvýší to jeho důvěru a ochotu nakoupit.

Pokud nemůžete vytvořit jedinečné vstupní stránky, generujte nadpisy a texty vstupní stránky dynamicky, abyste potenciálního zákazníka ujistili, že na vaší stránce našel to, co hledal.

Vstupní stránka by měla být přehledná s jasně viditelnými tlačítky s výzvou k akci. Text by měl být segmentován do krátkých odstavců oddělených nadpisy H2 a H3. Nezapomeňte také na fungující sledování konverzí, které vám umožní vaše PPC kampaně později analyzovat.

Rozdělte kampaně do skupin

Potenciální zákazník, který hledá řešení svého problému, není zvědavý na obecné reklamy. Potřebuje mít pocit, že reklama řeší právě jeho problém. Měli byste proto udržovat reklamy tak úzce zaměřené, jak jen to jde. Nejlíp toho dosáhnete rozdělením vašich kampaní do co největšího počtu skupin podle nejrůznějších kritérií. Může jít například o:

• Podkategorie na webu

• Vlastnosti produktů

• Cílové skupiny

• Výhody, které produkt zákazníkům přinese

• Geografickou lokaci potenciálních zákazníků

Způsobů rozdělení je opravdu mnoho. Zvolte si takové, které koresponduje s vaším podnikáním, a poté pro každou skupinu připravte klíčová slova, speciální text reklamy a samostatnou vstupní stránku. Tímto způsobem dokážete oslovit cílové publikum způsobem, jakému bude rozumět. Získáte tak mnohem kvalitnější návštěvnost, která se odrazí na zvýšeném konverzním poměru.

Použijte své konkurenty ke zjištění vhodných klíčových slov

Konkurence nemusí být vždy na škodu. Můžete ji využít i ke zlepšení vašich vlastních PPC kampaní. Pomocí různých analytických nástrojů, jako je například SEMRush, se můžete dozvědět o vašich konkurentech spoustu zajímavých a užitečných informací. Například o klíčových slovech, která používají v textech jejich reklam, a podobně. Můžete tak jednoduše získat informace, které byste jinak museli sami složitě a dlouho hledat pomocí vlastních pokusů a omylů.

Optimalizace marketingu

Otestujte svá klíčová slova a reklamy

Stejně jako v jakékoli marketingové kampani nezapomeňte ani u PPC na celkovou analýzu vaší kampaně, která by měla zahrnovat testování klíčových slov a reklam. Je velmi důležité vědět, která z vašich nabídek je pro návštěvníky nejvíce přitažlivá a která naopak příliš zájmu nebudí. Pokud zjistíte, která z reklam nejvíce přitahuje zákazníky, budete moci přijít na to, proč tomu tak je, a využít toho při tvorbě nových, ještě úspěšnějších reklam. Pochopitelně, součástí testování by měly být i vstupní stránky.

Analýzou a testováním reklam a klíčových slov můžete dosáhnout výrazného zlepšení CTR i konverzního poměru. Před tím, než začnete analyzovat, se však ujistěte, že máte nasbíráno dostatek dat, aby vaše analýzy měly nějakou statistickou významnost. Cenné údaje vám poskytne také sledování vývoje výkonu vaší PPC kampaně v průběhu času.

Závěr

Pokud vaše PPC kampaň generuje návštěvnost, ale nepřináší dostatečné množství konverzí na to, aby se vyplácela, můžete vyzkoušet vylepšit kvalitu vašich návštěvníků pomocí těchto technik. Přestože nejde o 100% záruku, je velmi pravděpodobné, že se vám podaří váš konverzní poměr zvýšit a dostat vaši PPC kampaň do černých čísel.

 

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Vlastimil Malík

Foto zdroj: pixabay.com

 

 

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Upgates
FastCentrik
Shoptet
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
ecomail
Mailchimp