PPC reklama pro začátečníky III.

PPC reklama pro začátečníky
V předchozím článku o PPC reklamě jsme si obecně ukázali, jakým způsobem bychom měli vybírat vhodná klíčová slova pro reklamní kampaně

Obecné základy tedy již známe a je čas si ukázat, jakými metodami a technikami lze dojít ke klíčovým slovům, která budeme následně testovat pomocí nástrojů poskytovaných vyhledávači. Nastavování PPC reklamy všeobecně svádí k využívání obecných klíčových slov. Je tedy potřeba mít na paměti, že příliš obecná slova vyžadují velmi drahou PPC kampaň a často nepřináší požadovaný efekt. Při počátečním výběru klíčových slov pro PPC reklamu je vhodné získávat informace od osob, které nejsou vámi přímo ovlivněny a používají vlastní slovní zásobu. Když se takových lidí zeptáte, jak by charakterizovali váš obor, často vyřknou slova, která by vás ani nenapadla. Velmi často také můžete zachytávat slova v průběhu rozhovorů se zákazníky, partnery apod. Další možností je například služba Google Analytics, kterou můžete napojit na své stránky. Stejně tak i různé logovací soubory zaznamenávají, díky jakým slovům vás zákazníci již vyhledávají. Pro PPC reklamu je také efektivní možností využít různé SEO databáze poskytované nadnárodními společnostmi. Tyto však bývají z velké části placené. Díky těmto několika tipům lze získat obrovské množství klíčových slov vhodných pro PPC reklamu . Samozřejmě nikdo na tento objem dat nebude tvořit PPC kampaň. Důležité je s těmito daty efektivně naložit a za pomoci vyhledávačů oddělit slova příbuzná, která mohou být dohledána např. jako tzv. long tail, a slova základní. Z toho následně lze vyprofilovat dostatečně efektivní klíčová slova pro nastavení dané PPC reklamy. V této fázi je vhodné zjistit, na jaká slova optimalizuje konkurence a zda je výhodné použít podobná, nebo naopak zvolit cestu jiných slov s nižší konkurencí, což umožní buď snížit náklady na PPC reklamní kampaň, nebo pokrýt větší část trhu se stejnými náklady.

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Upgates
FastCentrik
Shoptet
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
ecomail
Mailchimp