Případy, kdy by odmítací tlačítko nemělo mít nápis "Zrušit"

Texty na akčních tlačítkách
Tlačítko pro výzvu k akci je jednou z nejdůležitějších součástí marketingu. Nezáleží však jen na tom, co je napsáno na hlavním tlačítku výzvy k akci, ale i na tlačítku, které nabídku odmítá.

Tlačítka pro odmítnutí nabídky mají různé nápisy. Můžete například použít „Teď ne“, "Zrušit" nebo „Možná později“. Existují však případy, kdy by odmítací tlačítko pro zrušení akce nemělo říkat „Zrušit“, nebo používat jinou odmítací frázi. Je to v případě, kdy hlavní výzva k akci je destruktivního charakteru.

Prevence nechtěného zrušení

Co je to akce destruktivního charakteru? Například obrazovka s potvrzením zrušení předplacené služby obsahuje hlavní výzvu k akci (CTA) s destruktivním charakterem označenou „Zrušit předplatné“. Pokud vedle tohoto tlačítka umístíte tlačítko pro zrušení akce s nápisem "Zrušit" je to pro zákazníka matoucí a může to způsobit, že uživatel své předplatné zruší neúmyslně. Nahrazení slova „Zrušit“ na odmítacím tlačítku například slovy „Teď ne“ nebo „Možná později“, je lepší, ale pořád ne úplně ideální. Aby se uživatelé cítili bezpečně, mělo by mít odmítací tlačítko nápis, který je opakem zrušení, aby uživatelé dokázali tyto dvě volby spolehlivě rozeznat. U výše zmíněného příkladu je opakem zrušení předplatného jeho zachování. Štítek „Pokračovat v předplatném“ vyjadřuje jasnou akci, u které zákazník jasně ví, co bude po stisknutí následovat. Texta na tlačítkách byste měli mít dopředu promyšlené už během tvorby webu.

Použijte na odmítacím tlačítku takový text, aby bylo návštěvníkovi na první pohled jasné, pro kterou z možností se chce rozhodnout.

Texty na tlačítkách by spolu neměly soutěžit

Při vymýšlení názvu tlačítka, které odmítá zrušení služby, by vás mohlo napadnout použití textu „Nezrušit“. Tento nápis však není dobrou volbou, protože používá stejného základu slova „Zrušit“ jako hlavní tlačítko "Zrušit předplatné". Pokud jsou na obou popiscích tlačítek použita stejná nebo podobná slova, mohou uživatelé zaměnit jedno tlačítko za druhé.Tlačítka výzvy k akci

Podobná tlačítka vyžadují, aby si je uživatelé pečlivě přečetli, což ne vždy dělají.   Navíc, slova „Nezrušit“ a „Zrušit“, sdílí stejnou negativní konotaci. Pokud mají oba štítky negativní konotaci, způsobí to, že je uživatelé budou vnímat jako destruktivní a jejich podvědomí bude zmateno. Slovo „Zrušit“ v této souvislosti nese negativní konotaci, a když je uživatel uvidí na obou tlačítkách, může mít pocit, že by mohl něco ztratit, pokud stiskne jedno z nich. Uživatelé se budou cítit v bezpečí, pokud bude druhý štítek mít opačnou konotací vůči tlačítku "Zrušit", například „Pokračovat“. Je to nejlepší popisek, který lze v tomto případě použít, protože vytváří silný kontrast mezi bezpečnou a destruktivní akcí.

Tlačítka s podobnými nápisy matou uživatele a způsobují, že o akci musejí déle přemýšlet. Pokud jsou však nápisy jasně rozlišeny, uživatelé se rozhodnou rychleji, protože si jsou jistější, co tlačítka udělají.

Méně podobnosti znamená více srozumitelnosti

 Cílem tlačítek je jasně a srozumitelně seznámit uživatele s akcí, kterou systém provede, pokud uživatel stiskne tlačítko. Pokud musí přemýšlet o tom, co nápis na tlačítku znamená, mohlo by to vést k tomu, že vaší aplikaci či webové stránce budou méně důvěřovat, stisknou nesprávné tlačítko nebo naopak nestisknou tlačítko žádné. Nezapomeňte se vyhnout použití podobných slov na jednotlivých tlačítkách. Správné použití textu na tlačítkách může pozitivně ovlivnit konverzní poměr.

Čím menší podobnost mezi nápisy na tlačítkách, tím větší srozumitelnost. Netýká se to pouze tlačítek pro zrušení akce, ale každého případu, kdy jsou tlačítka umístěna vedle sebe.

 

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Vlastimil Malík

Foto zdroj: pixabay.com

 

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Upgates
FastCentrik
Shoptet
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
ecomail
Mailchimp