SEO faktory, které je třeba zkontrolovat u nedostatečně výkonného obsahu

SEO faktory
Proč je on-page SEO tak důležité, a na které oblasti byste se měli zaměřit a optimalizovat je, abyste zlepšili pozice ve vyhledávání u nedostatečně výkonného obsahu?

Pravidla a postupy pro optimalizaci pro vyhledávače se neustále mění a s ním i on-page SEO. V důsledku toho nyní musíme při optimalizaci stránek pro hlavní vyhledávače myslet nejen na nadpis a meta description. Existuje několik různých prvků a aspektů, na které byste se měli při spouštění stránky zaměřit. V ideálním případě byste měli mít komplexní strategii on-page SEO, která zahrnuje osvědčené postupy a inovativní optimalizace, které povedou k dlouhodobému úspěchu.

Pokud však máte problémy s časem, rozpočtem nebo jinými omezujícími faktory, možná budete muset stanovit priority svého úsilí a snažit se začít od těch nejefektivnějších SEO úprav.

Jaké jsou hlavní prvky on-page SEO?

Existují dva základní typy prvků on-page SEO: obsah a HTML kód. Prvky obsahu zahrnují psaný, vizuální a video obsah vašich webových stránek. Obsah, který píšete, a obsah, který vkládáte do svých webových stránek, by se měl zaměřit na poskytování co největší přidané hodnoty pro vaše publikum.

Obsah musí být jasně tematicky zaměřen a pokrývat tuto oblast zaměření co nejpodrobněji. Netvořte obsah „pro všechny“, protož takový většinou nepřinese nic podstatného nikomu.

Pokud váš obsah nemá jasné zaměření, přicházíte o obrovskou příležitost poskytnout svému publiku potřebné informace.

Samozřejmostí je také používání správně zvolených klíčových slov, aby vyhledávače pochopily, o čem váš obsah je, a aby návštěvníci okamžitě poznali, že se ocitli na správné stránce. Pokud se nezaměříte na klíčová slova relevantní pro vaše publikum, jak můžete vytvořit relevantní obsah stránky, který bude odpovídat jeho potřebám?

HTML je oproti tomu jakákoli část vaší webové stránky definovaná v jazyce HTML, což je výchozí kód v pozadí vašeho webu. Patří sem prvky jako meta tagy title a description a také alt-texty obrázků.

Tyto HTML prvky hrají klíčovou roli při sdělování robotům Googlu, o čem vaše stránka je, a jak má vypadat ve výsledcích vyhledávání. Obsah tagů title a description se totiž objevují ve výsledcích vyhledávání jako nadpis a podpis stránky. Pokud tyto prvky nepoužíváte správně, může to mít negativní vliv na vaše hodnocení a vnímání vašeho webu uživateli vyhledávače.

Nejdůležitější SEO prvky na stránce, které je třeba vyladit pro lepší umístění v Googlu

Existuje mnoho způsobů, jak optimalizovat svůj web pro vyhledávače, ale některé základní prvky by měly být přítomny na každé stránce. Zde je pět prvků on-page SEO, které je třeba otestovat a optimalizovat, pokud zjistíte, že vaše stránky mají slabé výsledky – a také jako osvědčený postup pro nové webové stránky.

SEO

Psaný obsah

Prvním místem, na které budete chtít obrátit svou pozornost, je samozřejmě psaný obsah stránky. Pokud je hlavním účelem psaného obsahu konverze vašeho publika na platící zákazníky, budete chtít zajistit, aby se každá stránka zaměřila na poskytování hodnoty vašemu publiku.

Ujistěte se, že obsah, který píšete, dobře využívá váš průzkum klíčových slov. Pokud nebudete mít jasně zaměřený obsah, vaše publikum se jím bude jen těžko zabývat.

Strukturujte text pomocí nadpisů a podnadpisů, které jej opticky rozdělí a umožní návštěvníkům lépe se v něm orientovat a rychleji najít informaci, kterou hledají. Veškerému vašemu webovému obsahu zároveň velice prospěje, když bude vykazovat co největší odbornost, autoritativnost a důvěryhodnost.

Meta tagy title a description

Meta tag title je "název" vaší stránky a je hlavním prvkem, podle kterého vyhledávače určují, o čem vaše stránka je. Tag title by měl proto obsahovat hlavní klíčové slovo, na které je vaše stránka zaměřena, protože jde pro Google o jeden z faktorů hodnocení. Jelikož je obsah tagů title a description tím prvním, co návštěvník ve vyhledávači z vaší stránky uvidí, měl by být jejich obsah co nejpoutavější a lákat uživatele ke kliknutí. Měl by pravdivě popisovat, co návštěvník na stránce najde. Tagy title a description by zároveň neměly být příliš dlouhé, aby se ve výsledcích vyhledávání objevily celé. U title se doporučuje nepřekračovat délku 50–55 znaků, zatímco u description jde o cca 145–150 znaků.

URL adresa stránky

URL adresy hrají zásadní roli jak v SEO, tak v uživatelské přívětivosti. Každá webová stránka má jedinečnou adresu URL a vy byste měli věnovat čas tomu, aby ta vaše obsahovala správná klíčová slova. Zkuste proto do adresy URL zahrnout cílové klíčové slovo způsobem, který dává vašemu publiku smysl. Pokud uživatel hledá nějaký produkt, můžete do URL adresy zahrnout název produktu. Pokud optimalizujete stránku na klíčovou frázi "běžecké boty Adidas Runfalcon", pak by URL adresa mohla vypadat například takto:

https://www.vasedomena.cz/bezecke_boty/adidas/runfalcon

vypadá to mnohem lépe než:

https://www.vasedomena.cz/productid?45687953312

Zahrnutí klíčového slova do URL adresy je snadný způsob, jak pomoci zákazníkům orientovat se na vašem webu a Googlu určit obsah a strukturu vaší stránky.

Měli byste také zajistit, aby URL adresy vašich stránek byly krátké, stručné a výstižné. Dlouhé a složité URL adresy jsou pro zákazníky i vyhledávače obtížně srozumitelné.

Vaše URL adresy by také měly být snadno dešifrovatelné a zapamatovatelné – díky tomu by mělo být pro vaše publikum snazší zadat je do vyhledávacího řádku, pokud se budou chtít vrátit na určitou stránku.

Alt text obrázku

Přestože stále více tvůrců obsahu začíná chápat, jak zásadní jsou pro web vizuální prvky, příliš mnoho z nich stále zanedbává důležitý SEO prvek: text alt videa a obrázku.

Alt text je popis obrázku nebo videa, který se zobrazuje na pozadí. Na dobře fungujících webových stránkách se obvykle nezobrazuje, protože slouží jako alternativní způsob, jak mohou návštěvníci zjistit, co na obrázku mělo být, pokud se obrázek nenačte. Pokud se například fotografie po úplném načtení webové stránky nezobrazí správně, text alt ji nahradí, aby návštěvníci chápali, co jste se jim snažili ukázat. Alt-text také zajistí, že váš obsah bude přístupný všem, kteří vaši stránku navštíví. Pokud je někdo nevidomý či slabozraký, či z nějakého důvodu používá čtečku obrazovky, alt text mu dokáže přiblížit, co se na stránce nachází. Pochopitelně jde také o roboty vyhledávačů, které nedokážou dokonale interpretovat, co na obrázku je. Alt text jim to srozumitelnou formou sdělí.

Pokud do alt textu neuvedete cílová klíčová slova, vyhledávače nebudou indexovat vaše vizuální prvky, což se může ukázat jako škodlivé, pokud se vaše publikum rozhodne vyhledávat videa nebo obrázky namísto standardního vyhledávání v Googlu.

Interní i externí odkazy

Interní odkazy jsou odkazy, které odkazují na jiný obsah v rámci vašich webových stránek. Pomáhají Googlu pochopit kontext stránky a její vztah k ostatním stránkám na vašem webu.

Externí odkazy naopak směřují na obsah mimo vaše webové stránky. Mohou vám pomoci budovat důvěru čtenářů tím, že odkazují na renomované zdroje a nabízejí více informací o složitých nebo méně pochopitelných tématech.

Provádějte pravidelné audity, abyste se ujistili, že vaše SEO na stránce je v pořádku

Zajištění toho, aby vaše on-page SEO bylo na úrovni, je nepřetržitý proces, který by měl být vždy součástí vaší SEO strategie.

Pokud máte dostatek pracovních sil a zdrojů na provádění pravidelných auditů na svých stránkách, měli byste je provádět alespoň jednou měsíčně. Se správnou podporou můžete zajistit, že vaše SEO na stránce bude na špičkové úrovni a že váš web bude generovat vysoce kvalitní potenciální zákazníky a konverze.

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Vlastimil Malík

Foto zdroj: pixabay.com

 

Více článků z blogu