SEO začíná plánováním

plánování SEO
Vyhněte se tomu, abyste vynaložili spoustu svého času, energie a zdrojů na zlepšení SEO, které ve finále nemá žádný efekt. Připravte si SEO strategii a plán.

Pro dosažení požadovaných výsledků je potřeba disciplinovaného myšlení a soustředění. Pokud se ponoříte do tvorby SEO příliš rychle, možná zjistíte, že vaše hodiny investované do určitých oblastí neměly ve výsledku žádný dobrý dopad. Zatímco agilita je v SEO klíčová, stejně důležité je mít předem připravenou pevnou strategii a plán.

Strategie a plán s jasným směrem umožňuje:

 • Stanovit si smysluplné cíle.
 • Očekávání, která mají být zvládnuta.

Být proaktivní je velmi důležité a nezáleží na tom, zda pracujete pro sebe, svého zákazníka nebo šéfa.

Stanovení cílů

"Jaké jsou vaše cíle?"

To je zásadní otázka, kterou byste si měli položit, když vás někdo osloví pro SEO pomoc.

 • Definujte.
 • Zdokumentujte.

Vědět, co potřebujete pro kvalitní SEO, je klíčové. Cíle jsou důležitým pilířem pro všechny strategické a taktické plány.

Cíle mohou být:

 • Prodej e-shopu.
 • Zobrazení stránky.
 • Specifické typy zapojení.
 • Nějaká jiná konverze nebo metrika.

Jak na udržitelnou SEO strategii? Když si nejste jisti, jaké jsou vaše konečné cíle a jak jich dosáhnout, můžete ztratit spoustu času a zdrojů hádáním nebo přecházením od taktiky ke taktice. Bezúspěšně.

Definování cílového publika

Definujte, koho se snažíte oslovit. Jak se tito lidé chovají online a jakým způsobem vyhledávají.

Jakmile budete znát tyto důležité parametry, můžete jednoduše zmapovat konverzní cesty a způsoby a jednoduše na ně zacílit. Tím je poměrně snadno zapojíte a dostanete se k tížené konverzi.

Už víte, koho a jak zapojit. Je důležité znát i velikost sítě, kterou „vrháte“. Někdy můžeme mít velké oči a nastavit si příliš velké cíle. Oslovit určité publikum může být až příliš ambiciózní. Nebo je konkurence tak velká na to, abyste dosáhli smysluplných výsledků.

Použijte pro svou práci nástroje pro výzkum klíčových slov, průzkum trhu a zdroje v rámci vašeho odvětví. Ty vám pomohou prozkoumat a dobře definovat vaši cílovou skupinu.

Výzkum konkurence

Zjistili jste, kdo je vaším publikem, jaká používají klíčová slova a jaká témata je zajímají. Konečně jste se dostali do zúženého pole konkurentů.

Nyní je na čase ponořit se do SERP. Vyhledejte termíny a témata, kterými chcete zvýšit návštěvnost svého webu.

Použijte pro svou práci SEO nástroje k identifikaci, nastavení monitorování a průběžného plánu sledování dokumentů. Tyhle podrobnosti vám poskytnou důležité referenční body a pomohou vám pochopit, proč jsou hodnoceny.

Seo plánování

Definice KPI

Pozor! Mnozí si myslí, že cíle a KPI jsou stejné. Není tomu tak. Sice můžete mít jeden KPI, který je vázaný s konečným cílem, ale můžete mít několik datových bodů, které jsou blízko, nebo daleko od cíle konverze.

Dokud nedefinujete důležité KPI zjištěné na základě vašich cílů, cílového publika a cest, nepouštějte se do žádného akčního plánu. I když se průměrné zobrazení a pozice nemusí blížit konečnému cíli odeslání potenciálního zákazníka nebo transakce elektronického obchodu, jsou k dosažení tohoto cíle nezbytné. Definujte proto všechny klíčové ukazatele výkonu, které jsou pro vás důležité. Důraz a prioritu dejte těm, kteří jsou ukazateli a metrikami pokroku, oproti těm, které jsou přímo svázány s konečnými cíli.

Základní linie a benchmarky

Využijte svých znalostí o publiku, konkurenci a klíčových ukazatelích výkonu k tomu, abyste porozuměli vaší aktuální výkonnosti. Objektivně budete moci měřit návratnost investic a výsledek svého úsilí v průběhu času.

Nyní nastává čas zachytit základní linie vašeho vlastního výkonu a měřítka toho, jak si stojí ve srovnání s průzkumem. Porovnat je můžete s konečnými cíli a zjistit, jak daleko musíte zajít. To se může odvíjet od hodnocení, viditelnosti, přes průměrnou pozici až po zobrazení, návštěvnost a konverzi. Existují metriky zapojení, na které se můžete podívat a také na to, jak se návštěvníci pohybují přes definované cesty. Pro tyto informace můžete použít nástroje SEO nebo srovnávací přehled Google Analytics.

Nezapomeňte zdokumentovat benchmarky. Tyto metriky se stanou vaší základní linií a definují váš výchozí bod, abyste mohli v budoucnu vyhodnocovat své úsilí ve smysluplných intervalech.

Nastavení hlášení

Nastavte infrastrukturu přehledů. Nezáleží na tom, zda konfigurujete Google Analytics jako zdroj dat, využíváte Google Data Studio nebo software třetích stran. Všechno chcete mít v pořádku teď hned. Určitě nečekejte na později. V mnoha případech, pokud nemáte čistá data, filtry a segmenty, nemůžete později upravit podrobnosti.

Své přehledy nakonfigurujte tak, aby zobrazovaly výchozí body a způsob, jakým sledujete cíle. Přehledy vám pomohou navázat na vaše úsilí a získat přehled pro úpravu své strategie.

Rozvoj strategie

Nyní byste měli být připraveni provést závěrečný audit. Rychlý technický audit pomůže pochopit, kolik práce je potřeba k uvedení technických záležitostí do pořádku, když začnete plánovat svou práci. Pomůže vám také pochopit, jak velké toto úsilí bude z hlediska IT, kódu a výkonu webu.

Proveďte analýzu, vraťte se k datům z průzkumu publika a konkurence a zohledněte, kolik úsilí je třeba věnovat k tomu, abyste se vyrovnali konkurenci a také ji překonali. To bude rozhodující a zároveň vám poskytne všechny potřebné informace ke zjištění, co vaše publikum chce. Použijte audity a kontroly k vytvoření strategie a celkového posouzení potřeb, které budou součástí vašeho taktického plánu.

Taktický plán a rozvrh

V této chvíli se vám začne objevovat velký obrázek plánu. Identifikovali a definovali jste své potřeby. Ale všechno postupně. Jak rychle můžete dosáhnout konkrétních cílů, bude záviset na vašem tempu a vašich zdrojích.

Naplánujte si práci, měřte ji a kontrolujte zdroje prioritním způsobem. Sestavte si fázový plán a rozvrh:

 • Aktualizace kopie.
 • Optimalizace prvků na stránce.
 • Ponořte se hluboko do technických problémů.
 • Procházejte linkbuilding. 

Buďte proaktivní, nikoli reaktivní. Řiďte se organizovanou strategií. Tak dosáhnete svých plánů.

Plánování zdrojů a definice rolí

K tomuto kroku může dojít v průběhu procesu plánování, ale také dříve. Dejte pozor, abyste se nedostali příliš hluboko do vytváření dokonalého plánu a strategie, aniž byste se ujistili, že máte všechny prostředky k dosažení svých cílů!

Mezi zdroje patří:

 • SEO tým.
 • TO.
 • UX.
 • Tvůrci obsahu.
 • Ti, kteří budou práci schvalovat.
 • Důležité jsou také vaše zainteresované strany. 

Určitě nepřehlížejte vysoké náklady na dodavatele a nástroje. Tohle všechno ovlivňuje návratnost investic i to, jak umožní nebo naopak zpomalí vaše úsilí a plán. Nepřeceňujte své dovednosti. Pokud si myslíte, že váš plán může plnit cíle s vašimi současnými zdroji, zaměřte se na více zdrojů.

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Vlastimil Malík

Foto zdroj: pixabay.com

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Upgates
FastCentrik
Shoptet
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
ecomail
Mailchimp