Zlepšete technické SEO vašeho webu
On-page SEO, off-page SEO a technické SEO lze považovat za tři pilíře organické optimalizace pro vyhledávače.

Optimalizace pro vyhledávače, známá pod zkratkou SEO, sestává z několika částí, jimiž jsou technické SEO, on-page SEO a off-page SEO. Z těchto tří je technické SEO nejčastěji ignorováno, pravděpodobně proto, že je nejsložitější jej zvládnout. Se současnou konkurencí ve výsledcích vyhledávání si však marketéři nemohou dovolit se výzvám technického SEO vyhýbat. Mít web, který je prohledávatelný, rychlý a bezpečný, je pro úspěch v internetových vyhledávačích důležitější, než kdekoli předtím.

Jelikož je technické SEO velice rozsáhlé téma, tento článek nepokryje vše potřebné pro jeho úplný. Zaměří se však na šest základních aspektů technického SEO, na které byste se měli soustředit, pokud chcete zlepšit výkon svých webových stránek a udržet je efektivní a funkční. Jakmile vyladíte těchto šest základních aspektů, můžete přejít k pokročilejším strategiím technického SEO.

Co je to technické SEO?

Technické SEO sestává z optimalizace technických parametrů webu, která zefektivňuje vaše stránky při procházení a indexování, tak, aby Google mohl uživatelům poskytnout správný obsah z vašeho webu ve správný čas. Architektura webu, struktura URL, způsob, jakým je web vytvářen a kódován, přesměrování, vaše soubory sitemap.xml a robots.txt, zobrazování obrázků, chyby webu, to vše a mnoho dalších faktorů může ovlivnit vaše technické SEO. Dnes se podíváme na prvních šest věcí, které byste měli zkontrolovat pro rychlý audit technického SEO.

1. Zkontrolujte, zda roboti mohou váš web procházet

Pokud vyhledávací nástroje vaše stránky nemohou procházet a indexovat, nemá smysl psát články se skvělým obsahem. Proto byste měli začít kontrolou souboru robots.txt. Tento soubor je tím prvním co roboti vyhledávačů u vás na webu hledají. Váš soubor robots.txt uvádí, které části vašeho webu by se měly a neměly procházet. Děje se to tak, že „povolí“ nebo „zakáže“ chování určitých user agentů. Soubor robots.txt je veřejně dostupný a lze jej najít přidáním /robots.txt na konec jakékoli kořenové domény. Můžete zde zabránit robotům v procházení určitých částí webu, například administrátorského rozhraní.

Soubor robots.txt můžete otestovat také v konzoli pro vyhledávání Google.   Zde můžete zadat libovolnou URL adresu, abyste zkontrolovali, zda je prohledávatelná nebo zda v souboru robots.txt nejsou nějaké chyby nebo varování.

Kliknutím na "Pokrytí" (Coverage) v levém menu konzole přejdete na přehled procházení vašeho webu a uvidíte stránky, které mají problémy s procházením. Ujistěte se, že tyto stránky nejsou pro váš web důležité, a co nejdříve zkuste vyřešit problém, který chyby procházení působí.

Google search consol - pokrytí

2. Zkontrolujte, zda vyhledávače dokážou váš web indexovat

Jakmile jste zjistili, zda Googlebot může bez problémů procházet náš web, musíte zjistit, zda jsou stránky na vašem webu indexovány. Existuje mnoho způsobů, jak toho dosáhnout. Po návratu do "Přehledu pokrytí" ve službě Google Search Console se můžete podívat na stav kterékoli stránky webu. V přehledných statistikách uvidíte:

Chyby (Error): Přesměrování, nefunkční stránky, chyby 404.

Platné s upozorněními (Valid with warnings): Stránky, které jsou indexovány, ale jsou k nim připojena upozornění

Platné (Valid): Stránky, které jsou úspěšně indexovány.

Vyloučené (Excluded): Stránky, které jsou z nějakého důvodu vyloučeny z indexování, jako jsou stránky s přesměrováním nebo stránky blokované souborem robots.txt.

Konkrétní URL adresy můžete také analyzovat pomocí nástroje pro kontrolu URL adres. Možná budete chtít zkontrolovat, zda je nová stránka, kterou jste přidali, indexována nebo odstranit adresu URL, pokud došlo k poklesu návštěvnosti na jedné z vašich hlavních stránek.

Dalším dobrým způsobem, jak zkontrolovat indexovatelnost vašeho webu, je spustit procházení pomocí externího softwaru, jako například Screaming Frog. Tento program, který je v základní verzi zdarma, projde váš web a zjistí všechny chyby.

Po procházení se zobrazí dva sloupce týkající se indexování.

Indexovatelnost: Ukazuje to, zda je adresa URL „indexovatelná“ nebo „neindexovatelná“.

Stav indexovatelnosti: Zobrazí se důvod, proč je adresa URL neindexovatelná, například pokud je kanonizována na jinou URL adresu nebo má tag noindex. Tento nástroj je skvělým způsobem jak hromadně otestovat váš web a zjistit, které stránky jsou indexovány a objeví se ve výsledcích vyhledávání, a které jsou neindexovatelné.

Nejjednodušší způsob, jak zkontrolovat, kolik vašich stránek je indexováno, je pomocí vyhledávacího parametru "site:" Do vyhledávacího políčka Google zadejte site:vasedomena.cz a stiskněte enter. Výsledky vyhledávání zobrazí všechny stránky na vašem webu, které byly indexovány Googlem. Zde je příklad:

Počet indexovaných stránek v Google

Zde vidíme, že web má indexováno přibližně 540 URL adres. Pomocí této funkce můžete dobře porozumět tomu, kolik stránek vašeho webu Google aktuálně indexuje. Pokud si všimnete velkého rozdílu mezi počtem stránek webu a počtem stránek, které jsou indexovány, stojí za to prozkoumat, proč tento rozdíl vznikl, zdali například v souboru robots.txt nemáte u některých částí webu zakázanou indexaci, nebo naopak nemáte velké množství duplicitních stránek.

3. Zkontrolujte svůj soubor Sitemap

Pokud jde o SEO, důležitost komplexního a strukturovaného souboru sitemap.xml nelze podceňovat. Soubor sitemap.xml je vlastně mapa vašeho webu pro Google a další vyhledávače. Jeho hlavní funkce je pomáhat těmto vyhledávačům najít a hodnotit vaše webové stránky.

Aby soubor sitemap.xml plnil správně svoji funkci, je třeba zkontrolovat některé důležité prvky:

• Váš soubor sitemap by měl být správně zformátován v XML dokumentu.

• Měl by se řídit protokolem XML sitemap.

• Měl by zahrnovat pouze kanonické verze URL adres.

• Neměl by zahrnovat URL adresy s atributem „noindex“.

• Při aktualizaci nebo vytvoření nových stránek by měl všechny nové stránky automaticky zahrnout.

Většina CMS obsahuje pluginy, které pro vás soubor Sitemap.XML vytvoří automaticky. Raději však zkontrolujte, že je soubor na místě a je automaticky aktualizován.

Zkontrolujte, zda váš soubor Sitemap obsahuje nejdůležitější stránky, nezahrnuje stránky, které nechcete, aby Google indexoval, a zda je správně strukturován. Až to vše uděláte, měli byste svůj soubor Sitemap znovu odeslat do Google Search Console.

4. Ujistěte se, že je váš web připraven na mobilní provoz

V loňském roce Google oznámil zavedení takzvaného "Mobile First" indexu. To znamená, že místo aby Google pro hodnocení a indexování používal desktopových verzí stránky, hodnotí mobilní verzi vaší stránky. To vše je součástí trendu, kdy uživatelé komunikují s internetovými stránkami stále častěji pomocí mobilních telefonů. V současnosti více než 50% celosvětové internetové návštěvnosti pochází z mobilních zařízení, takže zajištění toho, aby se vaše webové stránky správně a rychle zobrazovaly na mobilních telefonech, je důležitější než kdy jindy.

Test použitelnosti v mobilech je bezplatný nástroj od Google, pomocí kterého můžete zkontrolovat, jak je vaše stránka připravena pro provoz na mobilních telefonech. Zadejte svou doménu a uvidíte, jak se stránka zobrazuje na mobilu. Test také posoudí, zda je stránka pro provoz na mobilním telefonu vhodná.

Je také důležité zkontrolovat web ručně. Použijte svůj vlastní telefon a procházejte jednotlivé části vašeho webu. Zjistěte jakékoli chyby, které by mohly odradit potenciální zákazníky. Zkontrolujte, zda všechny kontaktní formuláře, telefonní čísla a klíčové stránky fungují správně. Pokud jste během tvorby webu opomněli kompatibilitu s mobilními telefony, měli byste to okamžitě napravit.

Stránky, které nejsou dobře čitelné na mobilních zařízeních, ztrácejí body jak u vyhledávačů, tak u návštěvníků. Nenechte si ujít návštěvnost a možné konverze tím, že zanedbáte tento důležitý aspekt.

5. Zkontrolujte rychlost načítání stránky

Rychlost načítání stránky je nyní velmi důležitým faktorem hodnocení. To, jestli se vaše stránky načítají dostatečně rychle, můžete posoudit pomocí celé řady nástrojů. Jedním z nejlepších je další z výkonných a bezplatných nástrojů Google, Pagespeed Insights. Po zadání URL adresy změří, jak rychle se stránka načítá na stolním počítači i na mobilním telefonu, a poskytne doporučení pro zlepšení její rychlosti.  

Pagespeed Insights - report

Pagespeed Insights

Otestujte svou domovskou stránku a hlavní stránky, abyste zjistili, zdali se váš web načítá dostatečně rychle, a co můžete pro zvýšení jeho rychlosti udělat. Je důležité pochopit, že když mluvíme o rychlosti stránky, nejde jen o to, jak rychle se stránka načte uživatelům, ale také o tom, jak snadno a rychle ji dokážou procházet vyhledávače.

Z tohoto důvodu je doporučeno minifikovat a sdružovat soubory CSS a Javascript, stejně jako cachovat obsah stránky za účelem rychlejšího načítání. Nespoléhejte se pouze na vizuální kontrolu vzhledu stránky, pomocí online nástrojů můžete mnohem lépe a podrobněji analyzovat, jak se stránka načítá pro lidi a pro vyhledávače.

Test My Site

Dalším bezplatným nástrojem od Google je Test My Site, který je také zaměřen zejména na mobilní zařízení, z čehož jde jasně vidět, jak se význam rychlosti mobilních stránek pro Google zvyšuje. Test My Site vám poskytuje podrobnou analýzu toho, jak vaše webové stránky pro mobily fungují: Jak rychlý je váš web na připojení 3G a 4G, ukáže vám rychlost načítání v sekundách, hodnocení, a to, zda se rychlost v průběhu času zpomaluje nebo zrychluje. Doporučí vám také, co zlepšit, aby se stránky načítaly rychleji. Navíc můžete porovnat rychlost vašeho webu s až 10 konkurenty. A co je nejdůležitější, ukáže vám, jak rychlost webu ovlivňuje vaše příjmy. To je důležité, pokud vlastníte e-shop, protože nástroj vám ukazuje, o kolik potenciálního zisku přicházíte kvůli nedostatečné rychlosti mobilních webů a o kolik by se mohl váš zisk zvýšit, pokud provedete drobná vylepšení.

Test použitelnosti v mobilních telefonech

Google Analytics

Pomocí Google Analytics můžete také zobrazit podrobnou diagnostiku, která vám napoví jak zvýšit rychlost webu. Oblast zaměřená na rychlost webu ve službě Analytics, která se nachází v části Chování> Rychlost webu, je plná užitečných dat, včetně toho, jak konkrétní stránky fungují v různých prohlížečích a zemích. Rychlost načítání stránky závisí na mnoha různých faktorech. Existují však některé jednoduché úpravy, které vám pomohou rychlost webu zvýšit:

• Optimalizace obrázků

• Optimalizace javascriptů

• Omezení počtu požadavků serveru

• Ukládání obsahu webu do mezipaměti

• Přechod na rychlejší server

• Použití sítě pro doručování obsahu (CDN)

6. Kontrola duplicitního obsahu

Nakonec je na čase podívat se na duplicitní obsah vašeho webu. Jak většina lidí v digitálním marketingu ví, duplicitní obsah je pro SEO velkým problémem. I přesto že vás za duplicitní obsah Google nepotrestá, nemá rád více kopií stejných informací. Pokud existuje na webu více stejných nebo hodně podobných verzí obsahu, Google neví, kterou z nich do vyhledávání zařadit. Často to dopadne tak, že nezařadí žádnou, nebo tu, kterou nechcete.

Rychlou kontrolu duplicity můžete provést pomocí parametrů ve vyhledávání Google. Zadejte do vyhledávače „info: vašedoména.cz“ a přejděte na poslední stránku výsledků vyhledávání. Pokud máte na webu duplicitní obsah, může se zobrazit následující zpráva:  

Google - Počet duplicitních souborů

Pokud zjistíte, že na webu jsou duplicitní stránky, je vhodné projít web pomocí programu na prohledávání, jako je Screaming Frog nebo Xenu. Nalezené stránky seřadíte podle názvu a zjistíte, které z nich jsou duplicitní.

Zlepšete technické SEO vašeho webu

Výše zmíněné jsou opravdu základy technického SEO, které by každý digitální obchodník, který to myslí s online podnikáním vážně, měl na svých stránkách mít v pořádku. Jakmile zkontrolujete výše zmíněné body na svém webu, zjistíte, jaká další vylepšení můžete na svém webu udělat. Těchto šest kroků je skvělým začátkem pro všechny online marketéry a správce webů, kteří chtějí zajistit, aby jejich stránky efektivně fungovaly a dobře se umisťovaly ve vyhledávačích. A co je nejdůležitější, všechny tyto způsoby jsou zcela zdarma.

 

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Vlastimil Malík

Foto zdroj: pixabay.com

 

 

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Upgates
FastCentrik
Shoptet
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
ecomail
Mailchimp