UX design a copywriting
Nejdůležitější součástí většiny stránek jsou kvalitní texty, které tvoří základ pozitivní uživatelské zkušenosti. Pokud chcete zlepšit UX vašeho webu, začněte u srozumitelného obsahu.

Jaký je vlastně úkol copywriterů? Je to vytváření obsahu a obsahové strategie? Rozhodně ano. Vaše texty však kromě primárního účelu – informovat čtenáře – mají také nezanedbatelný vliv na vytváření celkové uživatelské zkušenosti. Proto je copywriting nedílnou součástí UX designu.

Uživatelé ocení, když textu na stránce porozumí snadno na první přečtení a nebudou se muset škrábat na hlavě a přemýšlet „co tím chtěl básník vlastně říci“. Ve skutečnosti je většina UX problémů snadno vyřešitelná pomocí úpravy textu, ať už je to zavádějící text tlačítka, matoucí nadpis, nebo nedostatečně srozumitelně popsaný postup registrace.

Bez ohledu na jazyk nebo místo, slova a konverzace jsou univerzální tajnou zbraní a jedním z nejdůležitějších nástrojů v arzenálu každého UX designéra.

Váš text by neměl znít jako z 19. století

Základem obsahového marketingu je srozumitelný a čtivý text. Měli byste se svými zákazníky hovořit lidským jazykem, být přímí, upřímní a zároveň přitom seznámit čtenáře se všemi důležitými fakty ohledně toho, co je zajímá a kvůli čemu přišli. Jakmile potenciální zákazník přijde na vaše stránky, získáváte neopakovatelnou možnost udělat na něj první dojem pomocí kombinace správných slov, vhodných barev, přitažlivé grafiky a zajímavých snímků.

První dojem je nesmírně důležitý, jelikož nastavuje tón pro celý uživatelský zážitek.

Nikdo není zvědavý na sáhodlouhé bloky textu. Text proto vhodně strukturujte do menších odstavců po 3–4 větách, které oddělte nadpisy H2 a H3. Pokud vytváříte nadpis, měli byste se řídit následujícími pravidly:

 1. Uživatel by z nadpisu měl být schopen okamžitě zjistit, o co v následujícím textu jde
 2. Nadpis by měl povzbudit zvědavost uživatele, že se dozví více o tom, co jej zajímá

Vytvořte přesvědčivou výzvu k akci

Výzva k akci (CTA) je pravděpodobně nejdůležitějším textem na stránce. Je to místo, kde žádáme uživatele, aby nakupovali, zaregistrovali se nebo provedli nějaký jiný úkon. Výzva k akci by měla mít tři důležité vlastnosti:

 1. Jednejte se zákazníky na rovinu. Pokud použijete například výraz „odeslat“ nebo „dokončit“ a poté budete požadovat další informace, lidé se budou cítit oklamáni a nespokojeni. Požadovanou akci pak pravděpodobně nedokončí.
 2. Buďte co nejstručnější. Lidé mají rádi texty, které jsou krátké a snadno pochopitelné. Používejte minimální množství slov potřebných k tomu, aby uživatel pochopil, co se po stisku tlačítka stane.
 3. Sdělte návštěvníkům jasně, co po nich chcete. Žádné hádání, k čemu tlačítko slouží. Pokud uživatelé vědí, co se stane, pokud na tlačítko kliknou, zvyšuje se pravděpodobnost, že to udělají.

UX a SEO

Zvyšte zájem o produkt pomocí krátkého shrnutí nejdůležitějších informací

Důležité vlastnosti nebo informace můžete shrnout v krátkém textu, ideálně rozděleném do odrážek kvůli přehlednosti. Shrnutí by mělo mít následující důležité vlastnosti.

 • Přidanou hodnotu pro čtenáře.
 • Nemělo by vizuálně přebíjet ostatní text a vizuální prvky.
 • Mělo by stručně shrnovat důležité informace z textu (například výhody produktu).
 • Shrnutí by mělo být stručné a krátké, nikdy ne delší, než je nutné.
 • Mělo by poskytnout uživateli odpovědi a nepřidávat další otázky.

Texty jsou základe uživatelského zážitku

Doplňte text ikonami
 

Zlepšete uživatelský dojem a zvyšte pochopitelnost textu pomocí doplnění některých prvků textu ikonami. Uživateli je na první pohled jasné, co tato ikona znamená, a snáze se pak v textu orientuje. Například vyhledávací políčko s nápisem vyhledat můžete doplnit ikonou lupy, další ikony můžete použít pro synchronizaci s kalendářem, dopravu, e-mail, telefon a podobně. Tyto ikony jsou všem dobře známy a umožní uživatelům se na stránce lépe orientovat.

Nenechávejte žádné otázky nezodpovězeny. Uživatelé mívají velká očekávání. Potěší je, když jim řeknete, co mají očekávat dále, takže nemusí hádat a být frustrovaní z toho, že nevědí, co je čeká. Měli byste hádat, jak lidé budou reagovat na věci, které jim ukážete, a podle těchto odhadů přizpůsobit text, aby reakce byla v souladu s vaším záměrem. Během tvorby stránek si proto dělejte poznámky a zaznamenávejte své nápady. Při testování, kontrole a při jejich spuštění si vždy položte tyto otázky:

 • Kde může uživatel potřebovat pomoc?
 • Jak můžeme informaci podat ještě jasněji?
 • Která místa na stránce mohou být pro uživatele matoucí?
 • Jak můžeme text stránky ještě vylepšit?

 

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Vlastimil Malík

Foto zdroj: pixabay.com

 

 

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Upgates
FastCentrik
Shoptet
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
ecomail
Mailchimp