Timeline pro stránky mění reklamu na Facebooku
Jak bylo již nastíněno v předchozím článku, Facebook rekama se neustále vyvíjí v závislosti na ostatních změnách celé sociální sítě i jejích jednotlivých součástí.

Aktuálně nejvíce diskutovanou a zároveň nejvíce viditelnou změnou je využívání principů nového Timeline profilu i pro stránky. Jednoduše řečeno, tato změna je natolik nová, že je ještě brzy hodnotit, jaký dopad bude mít na firemní stránky na Facebooku a zda je tato změna přínosem nebo naopak problémem pro správce a majitele stránek. V minulém textu jsme se zabývali změnami, které se týkají převážně záhlaví stránky a tzv. Cover photo. Nicméně pro reklamu na Facebooku síti přicházejí i další změny, které se dotknou způsobu, jakým jsou aktuální stránky zpracovány. Velmi viditelnou změnou jsou nové rozměry pro Facebook aplikace, vstupní stránky, eshopy a další. Nově bude šířka těchto součástí nastavena na 810 px. Méně příjemnou změnou je však novinka v přístupu na Facebook stránky. Jednoduše řečeno, již nelze využívat vstupní stránky jako výchozí. Vstupní stránky se staly velmi oblíbeným nástrojem pro prvotní kontakt s novými fanoušky stránek. Dle nových pravidel bude jako první vždy zobrazena Zeď stránek. Toto značně snižuje potenciál reklamy na Facebooku v podobě uvítacích stránek. I přesto, že jsme se doposud zabývali těmi méně příjemnými změnami, Facebook na reklamu nezanevřel, pouze se ji snaží podporovat jiným stylem. Pozitivní změnou je jistě možnost plnohodnotně pracovat s prezentací historie firmy, vytvořením přehledné časové osy pomocí časových údajů a vhodných fotografi z daných okamžiků. Zároveň je také možné efektivněji pracovat s jednotlivými statusy. Pro efektivní reklamu na Facebooku umožnil statusy zvýrazňovat a také rovnou umístit na 7 dní na úplný počátek stránky, kde budou nejlépe viditelné. Díky tomu je možné zdůrazňovat různé akce či nové produkty.

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Upgates
FastCentrik
Shoptet
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
ecomail
Mailchimp