Tipy pro SEO copywriting, které vám pomohou dostat se na vrchol

SEO copywriting
Zajímá vás, jak zvýšit pozice ve vyhledávání pomocí kvalitního obsahu? Tyto tipy pro SEO copywriting vám pomohou začít.

Přestože umístění stránky ve vyhledávačích ovlivňují stovky SEO faktorů, tím nejdůležitějším je stále obsah. Úspěšní SEO copywriteři proto berou v průběhu psaní obsahu v úvahu, co uživatelé chtějí, a jak vlastně fungují vyhledávače. Obsahu je totiž na internetu nevěřitelné množství a jen ten nejlepší může být skutečně na vrcholu. Psaní obsahu s cílem získat pozice v Googlu vyžaduje strategické plánování a znalosti SEO. Pro majitele stránek, kteří chtějí zvýšit svou viditelnost prostřednictvím obsahu, je porozumění SEO copywritingu tím pravým začátkem.

Co je SEO copywriting?

Copywriting je velmi důležitý pro úspěšné SEO. Je to proces tvorby obsahu s cílem získat pozice ve vyhledávačích na relevantní klíčová slova. Tento proces lze aplikovat na domovskou stránku, produktové stránky, příspěvky na blogu nebo dokonce na profily na recenzních webech. Pokud je SEO copywriting proveden dobře, může zvýšit celkový počet klíčových slov, na která se váš obsah umístí.

Proč je SEO copywriting důležitý pro umístění?

Google se spoléhá na zpracování přirozeného jazyka, aby pochopil, co uživatelé hledají a o čem je váš obsah. Používá k tomu algoritmy, které se v průběhu let staly mnohem pokročilejšími. Díky pokrokům technologií zpracování jazyka již v SEO copywritingu nefungují staré triky, naopak, je nezbytné vytvářet informativní obsah hodnotný pro uživatele. Samozřejmě, Google je stále robot.

SEO copywriteři by však měli brát v úvahu, jak technologie vyhledávačů skutečně funguje, a tyto znalosti využívat při psaní obsahu.

Tipy pro SEO copywriting

Nejlepší obsah bude vždy vytvářen s ohledem na uživatele. Existují však strategická rozhodnutí, která mohou copywriteři učinit, aby pomohli vyhledávačům lépe porozumět jejich obsahu a podle toho jej propagovat. Zde je několik tipů pro SEO copywriting, které vás naučí, jak vytvořit obsah, který si oblíbí nejen uživatelé, ale i vyhledávače.

Průzkum a téma

1. Zvolte si pro vaše klíčová slova realistický cíl

Než začnete psát, měli byste mít v hlavě jasný cíl, kterého chcete pomocí klíčových slov dosáhnout. Ujistěte se však, že si pro svá klíčová slova stanovíte realistické a dosažitelné cíle.

Výzkum klíčových slov je základem procesu psaní SEO textů.

Možná budete v pokušení vybrat si obecná, oborová klíčová slova, která mají vyšší objem vyhledávání, ale tato klíčová slova jsou také často velmi konkurenční.

Pokud váš web nemá dostatečnou autoritu, je nepravděpodobné, že se na tyto výrazy umístíte na první stránce, bez ohledu na to, jak kvalitní je váš obsah.

Jak tedy zjistíte, zda má váš obsah šanci na umístění?

Hodnocení obtížnosti klíčových slov může sloužit jako měřítko pro vaše cíle v této oblasti. Doporučuji najít relevantní klíčová slova s hodnocením obtížnosti, které je menší nebo rovno DA vašeho webu.

Tato klíčová slova mohou být long-tailová, mít nižší objem vyhledávání a nižší konkurenčnost, ale mohou představovat skutečnou příležitost, aby se váš obsah rychle umístil na předních místech vyhledávání a začal získávat prokliky.

2. Analyzujte nejlépe hodnocený obsah

Chcete vědět, co bude potřeba k získání pozic? Podívejte se na obsah, který je již na první stránce. Projděte si nejlépe umístěné části obsahu a použijte je jako vzor pro tvorbu vlastního obsahu. Jak dlouhý je obsah? Jaké jsou názvy stránek a meta popisy, které lákají uživatele ke kliknutí?

Cílem zde není vytvořit kopii konkurence, ale lépe pochopit, na jaký obsah, autoritu a zkušenosti se stránkami návštěvníci Google nejlépe reagují.

3. Pochopte záměr vyhledávání

Záměr vyhledávání se často zužuje do čtyř kategorií: navigační, informační, transakční a komerční. Záměr vyhledávání cílového klíčového slova určuje, jaký typ obsahu byste měli vytvořit. V případě transakčních klíčových slov bude Google s větší pravděpodobností propagovat stránky s produkty nebo službami, protože ví, že uživatel chce provést nákup.

U informačních dotazů Google častěji zobrazuje blogy, seznamy nejlepších produktů, články s návody a typy obsahu zaměřené na informační zdroje. S největší pravděpodobností lze vaše klíčové slovo zařadit do jedné z výše uvedených čtyř kategorií, proto se snažte svým obsahem tento záměr naplnit.

4. Vytvořte si osnovu článku

Ne všechny osnovy obsahu budou vypadat úplně stejně, ale jde o to, abyste si určili celkové téma, podtémata, nadpisy a hlavní body, které bude text obsahovat. Pokud optimalizujete správně, vaše cílová klíčová slova budou mít v těchto strukturálních součástech významné místo. Ne všichni copywriteři rádi pracují podle osnov, ale mohou být velmi užitečné pro zajištění správných postupů on-page SEO.

5. Upřednostněte kvalitu před vším ostatním

Google chce svým uživatelům nabízet pouze kvalitní obsah. Co je ale v očích crawlerů možné považovat za kvalitu? Je to například relevance, doba načítání, zpětné odkazy a odkazující domény, abychom jmenovali alespoň některé. Pokud jde o signály kvality, které jsou sdělovány prostřednictvím psaného textu, Google hledá:

  • komplexní a podrobný obsah,
  • původní zprávy a analýzy,
  • odborné autorství a zdroje,
  • správnou gramatiku a pravopis.

Snažte se tato kritéria splňovat a Google bude vaše webové stránky s větší pravděpodobností považovat za kvalitní.

Proces SEO copywritingu

6. Prozkoumejte své téma do hloubky

Ačkoli délka obsahu není faktorem hodnocení, existuje silná korelace mezi delším obsahem a nejvyšším hodnocením.

Je to proto, že dlouhý obsah s větší pravděpodobností vykazuje signály kvality uvedené v tipu č. 5. Další studie ukázaly, že delší obsah také získává více zpětných odkazů a zapojení na sociálních sítích. Snažte se tedy být komplexní a prozkoumejte svůj obsah do hloubky. Nástroje pro klíčová slova vám mohou pomoci rozšířit obsah tím, že vám ukáží dílčí témata, která mají vztah k vašemu cíli, tedy ke klíčovým slovům.

7. Nabídněte odpovědi na související otázky

Dalším způsobem, jak zlepšit pozice klíčových slov, je odpovídat na běžné otázky, které uživatelé kladou v souvislosti s vaším cílovým klíčovým slovem.

Existuje několik způsobů, jak můžete zjistit, jaké otázky to jsou: Buď samotný vyhledávač nebo  nástroj pro klíčová slova.

Podívejte se do Googlu a na konci stránky s vyhledáváním najdete sekci „Lidé také hledají“, kde uvidíte, jaké další otázky lidé v souvislosti s daným tématem kladou. Pak se ujistěte, že tyto otázky a odpovědi na ně zahrnete do svého obsahu. Tyto informace vám poskytnou i některé nástroje pro výzkum klíčových slov.

Copywriting

8. Zahrňte do nadpisů klíčová slova a jejich synonyma

Je důležité uvádět klíčová slova v nadpisech H1 a H2, ale Google je nyní dostatečně inteligentní na to, aby rozuměl i synonymům a dalším souvisejícím výrazům. Vybírejte proto do nadpisů i výrazy, které mají sémantický vztah k vašemu hlavnímu cílovému klíčovému slovu. Přidání těchto výrazů do nadpisů vám pomůže signalizovat silnou relevanci, ale bez nadměrného používání klíčových slov.

9. Vyhněte se dlouhým větám, dlouhým odstavcům a překlepům

Z hlediska čitelnosti chcete, aby byl váš obsah snadno srozumitelný pro různé lidi. Pokud je váš obsah příliš akademický nebo technický, někteří se mohou rozhodnout z vašeho webu odejít. Stejně tak čtenáře odradí obsah, který je špatně napsaný nebo plný překlepů. Snažte se proto o kratší věty a odstavce, abyste lidem zlepšili zážitek ze čtení. Jde o to, aby byl jazyk obsahu jednoduchý a přístupný co největšímu počtu lidí.

Doplňky pro copywriting

10. Doplňte obsah médii

Ačkoli je pro hodnocení důležitý dlouhý text, váš obsah by měl obsahovat i další netextové prvky, které čtenářům pomohou udržet si pozornost. Dbejte na to, abyste do obsahu zahrnuli obrázky, videa nebo infografiky, zejména proto, abyste rozbili dlouhé pasáže textu. Google rád vidí obsah, který obsahuje vizuální média, takže je využijte ve svůj prospěch. Avšak pozor – pokud však tato média zpomalují výkon vašich stránek, může to působit proti vám. Proto se ujistěte, že jsou všechna vizuální média optimalizována pro rychlost a výkon.

11. Zahrňte do textu relevantní odkazy

Vaše interní a externí odkazy, stejně jako anchor texty těchto odkazů, jsou pro Google také důležitými signály kvality.

Dbejte na to, abyste odkazovali na relevantní a autoritativní zdroje. Také se ujistěte, že používáte osvědčené postupy pro anchor text:

  • Anchor text by měl být relevantní k cílové stránce.
  • Nepoužívejte příliš mnoho přesných anchor textů.
  • Vyhněte se obecným anchor textům (např. "klikněte sem").

12. Ujistěte se, že Google rozumí vašemu obsahu

Zhruba týden po zveřejnění obsahu se přihlaste do svého účtu Google Search Console a ověřte si, že mu Google správně rozumí. Podívejte se, na jaká klíčová slova získáváte zobrazení ve výsledcích vyhledávání. Pokud jsou blízká nebo relevantní k vašemu původnímu cíli klíčových slov, skvěle. Pokud ne, možná budete muset obsah přepracovat.

Vyšší pozice a prokliky přijdou s časem a budováním autority, ale imprese jsou dobrým počátečním znamením, že Google rozumí vašemu obsahu a ví, kdy ho má propagovat.

13. Optimalizujte a testujte meta tagy

Google nyní přepisuje názvy stránek a meta popisy, když to uzná za vhodné, ale děje se tak jen asi ve 20 % případů. Stále je proto důležité psát optimalizované meta tagy, aby Google pochopil váš obsah a uživatele nalákal ke kliknutí. Pokud se váš obsah po několika měsících dostane na první stránku, ale stále má nízkou míru prokliků, vyzkoušejte jiné názvy stránek a meta popisy, abyste zjistili, které přinášejí nejlepší výsledky.

14. Pravidelně své stránky kontrolujte a aktualizujte

Každý obsah časem zastará. Mohou se objevit nové informace, zvýší se konkurence klíčových slov, přeruší se odkazy a podobně. Nezapomeňte proto znovu projít starý nebo nedostatečně výkonný obsah a zjistit, zda je třeba něco doplnit či vylepšit. Vaše nejdůležitější obsahové zdroje by měly být aktualizovány alespoň jednou ročně, zejména pokud se zabývají trendy v oboru nebo analýzami.

Závěrečné myšlenky k SEO copywritingu

Skutečnost je taková, že SEO copywriting nekončí po zveřejnění obsahu na vašich webových stránkách. Internet se mění, algoritmy se vyvíjejí a váš obsah je třeba podle toho aktualizovat. Pokud se podle toho budete řídit, můžete prodloužit trvanlivost svého obsahu, takže si udrží špičkové pozice na klíčová slova i v dalších letech.

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Vlastimil Malík

Foto zdroj: pixabay.com

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Upgates
FastCentrik
Shoptet
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
ecomail
Mailchimp