digitální marketing
Vaše společnost prodává produkt nebo nabídku, ale vaše značka sděluje mnohem více. Sděluje hodnotu, kterou váš produkt poskytuje. Jak vytvořit prohlášení o vizi vaší společnosti, a odlišit se tak od konkurence?

Co je to prohlášení o vizi?

Vize popisuje dlouhodobé cíle vaší společnosti. Dobrá vize popisuje širší dopad práce, kterou denně děláte. Skvělé prohlášení o vizi zahrnuje všechny tyto skutečnosti a inspiruje vaše zaměstnance, zákazníky a komunitu, aby se k vám připojili při realizaci této vize.

Jaký je rozdíl mezi posláním a vizí?

Rozdíl mezi posláním a vizí je důležitý, ale jednoduchý: Vaše vize je výsledkem vašeho poslání. 

Vaše prohlášení o vizi zapadá do širší části identity vaší značky, která zahrnuje také vaše poslání a hodnoty vaší společnosti. Zde je stručný přehled:

  • Vaše prohlášení o poslání definuje, co děláte, pro koho to děláte, jak to děláte a proč je to důležité.
  • Vaše prohlášení o vizi popisuje vaše dlouhodobé cíle, dopady dosažení tohoto poslání.
  • Vaše hodnoty jsou hlavní zásady a přesvědčení, které vaše značka ztělesňuje.
  • Vaše prohlášení o vizi by pak mělo být výsledkem vašeho prohlášení o poslání. Tím, že budete pracovat na svém poslání, vaše společnost dosáhne dlouhodobé, širší vize pro vaši značku, vaše zákazníky a někdy i společnost.

Jak napsat prohlášení o vizi?

Nyní, když jsme si ujasnili, co je to prohlášení o vizi a proč je důležité, je čas začít s přípravou vlastního prohlášení. Zde je návod, jak na to.

1. Přemýšlejte ve velkém

Chcete navrhnout skvělé prohlášení o vizi, které popisuje dlouhodobé cíle vaší společnosti a dopad jejich dosažení, aby inspirovalo vaše zákazníky, zaměstnance i komunitu. To znamená myslet ve velkém během brainstormingu, než zúžíte své nápady a sdělení.

Zde je několik otázek, kterými můžete začít:

  • Co chcete, aby vaše firma změnila pro vaše zákazníky? Pro svět?
  • Jak váš produkt nebo nabídka pomáhá vašim zákazníkům? Jak by to změnilo odvětví, kdyby se každý stal vaším zákazníkem?
  • Jak tato hodnota, kterou svým zákazníkům poskytujete, mění jejich životy? Jak to změní společnost?
  • Jak vypadá úspěch vašeho podnikání za 10 let? Jak tento úspěch vypadá pro vaše zákazníky?

Projděte si tyto otázky a odpovězte na ně, abyste začali zjišťovat větší dopad svého podnikání.

2. Spojte se se svým posláním

I když by vaše vize měla být zaměřena do budoucnosti, měla by být logicky propojena s tím, na čem vaše společnost pracuje dnes. Zde přichází na řadu propojení s vaším posláním.

Jakmile máte několik velkých myšlenek, kterými se chcete zabývat, spojte je s vaším posláním. Naplňuje dosažení vašeho poslání tyto velké myšlenky?

Vezměme si příklad. Vizí společnosti LinkedIn je vytvářet ekonomické příležitosti pro každého člena globální pracovní síly. Jejím posláním je propojovat světové profesionály, aby byli produktivnější a úspěšnější.

I když je vize rozsáhlá a ambiciózní, je stále spojena s posláním. Pokud se vám podaří propojit všechny profesionály a umožnit produktivitu a úspěch, pak můžete vytvořit ekonomické příležitosti pro pracovní sílu na celém světě.

Pamatujte, že by to neměl být další krok vašeho poslání, ale měl by s ním souviset.

3. Ujistěte se, že zahrnujete emoce

Rozsah vaší vize by měl být inspirativní, ale to neznamená, že jste s copywritingem z obliga. Jakmile máte myšlenky sepsané – dlouhodobý cíl nebo cíle a dopad jejich dosažení – je čas začít je dolaďovat.

Když určujete, jaká slova použít ve své vizi, nezapomeňte, že chcete vyvolat emocionální reakci.

Emocionální reakce by měla být pozitivní a měla by být motivující. Kromě toho však záleží na vaší značce, zda chcete vzbudit radost, akci, klid nebo cokoli jiného. Jakmile si určíte, jak chcete, aby se lidé v reakci na vaši vizi cítili, nezapomeňte podle toho volit slova.

4. Zkraťte ji

Vaše vize by měla mít maximálně jednu nebo dvě věty. Pokud je užitečné vytvořit delší dokument, který rozvádí vizi vaší společnosti pro váš vedoucí tým nebo představenstvo, je to užitečné cvičení. Neměla by to však být marketingová textace, kterou používáte při budování značky.

Buďte struční, jednoduší a přímočaří. To je nejlepší způsob, jak každý pochopí, zapamatuje si a hlavně se spojí s vaší vizí.

5. Široce ji sdílejte

Měli byste se ujistit, že vaše prohlášení o vizi je součástí vaší značky zaměstnavatele, ať už je to na vaší kariérní stránce, nebo v popisu vaší společnosti. Společnost LinkedIn totiž zjistila, že silná firemní značka může snížit náklady na jednoho zaměstnance o více než 50 %.

A nezapomeňte se zaměřit pouze na sdílení s lidmi mimo firmu. Vaši zaměstnanci každý den pracují na naplnění poslání vaší společnosti, ale to je stále na cestě vaší vize. Ujistěte se, že to jasně sdělujete.

11 inspirativních příkladů vizí

Zde je 11 výjimečných příkladů prohlášení o vizi, které můžete použít jako vzory, vodítka a zdroje inspirace pro napsání svého vlastního.

1. Shopify

Vize společnosti Shopify je stručná a jasná: „Zlepšit obchodování pro všechny, aby se firmy mohly soustředit na to, co umí nejlépe: vytvářet a prodávat své produkty.“

Přestože je prohlášení přímočaré (a přímo navazuje na jeho poslání „Zlepšit obchodování pro všechny“), stále sděluje velký atraktivní cíl. Kdo se nesetkal s těžkopádným procesem při obchodování, ať už jde o transakci, která neproběhla, nebo o proces vrácení zboží, který nebylo možné dokončit?

Proto je tato struktura pro šablonu skvělá: Vylepšete [prázdné místo] pro [prázdné místo], aby [prázdné místo].

Můžete vyplnit prázdná místa a použít je pro vlastní prohlášení o vizi – třeba jen pro začátek.

2. Zoom

Společnost Zoom má silnou vizi: „Komunikace umožňující lidem dosáhnout více.“ Všudypřítomná platforma pro videokonference skvěle ukazuje, jak její vize zapadá do identity její značky.

3. Lego

Vize společnosti Lego je jednoduchá a radostná: „Globální síla učení hrou.“ Nadace Lego Foundation si klade za cíl „oslovit více dětí učením hrou“ a společnost sdílí informace o pokroku v plnění tohoto cíle.

Je skvělé, jak je značka Lego konzistentní a hravá, a použití prohlášení o vizi v akci je jejím rozšířením. Navíc je dobré ukázat, že prohlášení o vizi není jen aspirační cíl – je to skutečně efekt dosažení vašeho poslání.

4. Drift

Vize společnosti Drift je jasná: „Svět, kde lidé mohou kdykoli a za svých podmínek svobodně konverzovat s jakoukoli firmou.“

5. Labster

Labster je vzdělávací platforma pro virtuální laboratoře a vědecké simulace. Vize společnosti: „Zpřístupnit přírodovědné vzdělávání každému studentovi s připojením k internetu a notebookem. Pomáhat učitelům vzdělávat a posilovat příští generaci vědců, aby změnili svět.“

Toto tvrzení oslovuje obě klíčové skupiny uživatelů Labsteru – studenty i učitele. A co víc, představuje neomezený potenciální dopad pro nás všechny, pokud poskytneme budoucím generacím kritické vědecké vzdělání. Inspirující.

6. Coded Minds

Coded Minds je edtech start-up se stručnou, ale působivou vizí: „Být revoluční platformou pro vzdělávání nové generace lídrů 21. století.“

7. Zendesk

Slogan společnosti Zendesk představuje společnost jako mistra zákaznických služeb. Vize společnosti Zendesk je širším výsledkem prosazování zákaznických služeb pro všechny: globální ekonomika poháněná celoživotními zákazníky.

Jedním z hlavních přesvědčení značky Zendesk je, že zákaznický servis je tak důležitý, protože ovlivňuje každého z nás. Stejně jako společnost Drift si i společnost Zendesk uvědomuje, že všichni jsme spotřebitelé, kteří spolupracují s firmami a často při tom potřebují podporu. Tím, že se zasazuje o zákaznické služby, pomáhá společnost Zendesk podnikům pomáhat zákazníkům – a tím, že v konečném důsledku zlepšuje zkušenosti spotřebitelů, buduje ekonomiku. Vize je to velkolepá, ale logika z ní pěkně vyplývá.

8. Alltech

Společnost Alltech vyvíjí zemědělské produkty, které pomáhají zemědělcům chovat dobytek a pěstovat plodiny, aby nasytili svět. Společnost ve své vizi uvádí, proč: „Pevně věříme, že zemědělství má největší potenciál utvářet budoucnost naší planety.“

Jedná se o inspirativní vizi, která je obzvláště motivující pro zaměstnance, kteří se řídí posláním. Je to připomínka toho, že každodenní práce v kanceláři a laboratoři přispívá nejen k nasycení světa, ale také k utváření budoucnosti naší planety. To je důvod, proč do společnosti nastoupit.

9. Nike

Marketingové sdělení Nike je vždy svižné a energické. Nejinak je tomu i s jejich vizí: „Vidíme svět, kde je každý sportovcem – sjednoceným v radosti z pohybu.“ Klíčová myšlenka, že každý je sportovec, rezonuje se zbytkem značky Nike.

10. Billie

Billie nastiňuje svou vizi společnosti, která přesahuje holicí strojky a představuje důležitější cíl: „Chceme odstranit nespravedlivý společenský tlak, kterému ženy čelí, počínaje dvojími standardy v oblasti holení a péče o tělo, a oslavit nekonečné množství způsobů, jak mohou ženy vypadat, cítit se a být na světě.” 

Nejlepší na tom je, že se tento účel objevuje i na webových stránkách a v popisech produktů. Společnost své dlouhodobé cíle nejen oznamuje, ale také na ně důsledně odkazuje.

11. Ikea

Společnost Ikea je možná známá svými regály a postelemi, ale její vize se vůbec nezmiňuje o nábytku nebo vybavení: „Vytvářet lepší každodenní život pro co nejvíce lidí.“

Začněte psát prohlášení o vizi vaší firmy

Z uvedených příkladů vidíte, že vaše prohlášení o vizi nemusí být složité ani dlouhé. Místo toho musí sdělovat dlouhodobý cíl vašeho podnikání a to, čeho chcete dosáhnout. Nyní využijte tyto příklady jako inspiraci a postupujte krok za krokem, abyste mohli začít s vytvořením vlastní vize společnosti. 

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Martina LeVeneur

Foto zdroj: pixabay.com

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Upgates
FastCentrik
Shoptet
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
ecomail
Mailchimp