YouTube má další formáty pro kampaně Video Reach

videoreklama
VRC kampaně nyní zahrnují reklamy v kanálech a krátké reklamy, což nabízí marketérům rozmanitější a efektivnější přístup k oslovení cílového publika.

Společnost Google nedávno představila nové formáty pro kampaně Video Reach Campaigns (VRC), které umožňují efektivní dosah na YouTube. VRC nyní nabízí možnost škálovat svůj dosah na různé formáty, včetně in-feed videí, shorts a reklam ve streamu. Tento rozšířený repertoár poskytuje marketérům mnohem více možností a flexibilitu při oslovování svého cílového publika prostřednictvím jediné kampaně. Díky využití technologie strojového učení Google dokáže identifikovat optimální kombinaci reklamních formátů, které je třeba zobrazit, aby se dosáhlo maximálního dosahu a efektivity. Tento inovativní přístup umožňuje marketérům dosáhnout lepších výsledků a zlepšit úspěšnost svých kampaní na YouTube.

Zavedení různých reklamních formátů v rámci jedné kampaně má pro marketéry význam z několika důvodů. Prvním důvodem je rozšíření dosahu publika během klíčových konverzních momentů. Díky této strategii můžeme efektivněji oslovit širší spektrum potenciálních zákazníků a zlepšit výkonnost našich kampaní.

Druhým důležitým aspektem je využití umělé inteligence k rozhodování o optimálních reklamních formátech. Díky této technologii mohou marketéři efektivněji alokovat své zdroje a lépe porozumět potřebám a preferencím svého publika. Tímto způsobem mohou odstranit dohady a lépe optimalizovat své úsilí, což vede k lepším výsledkům a vyšší efektivitě jejich marketingových kampaní.

Celkově nás tato inovace zajímá, protože nám poskytuje nástroje a strategie, které nám umožňují lépe cílit a oslovovat naše publikum pomocí cílené PPC reklamy, což v konečném důsledku vede k zlepšení výsledků našich marketingových aktivit a růstu našeho podnikání.

Co jsou Video Reach Campaigns? 

VRC, které byly spuštěny v roce 2019, umožňují inzerentům nahrávat v rámci jedné kampaně řadu typů reklam, včetně šestisekundových nárazníkových reklam, přeskočitelných in-streamových reklam a nepřeskočitelných in-streamových reklam. Algoritmus strojového učení společnosti Google pak autonomně určí optimální kombinaci těchto reklamních formátů na YouTube, což usnadňuje široký zásah publika ve velkém měřítku.

U VRC existují dvě možnosti, jak oslovit cílové publikum:

  • Efektivní dosah: To vám umožní nákladově efektivně oslovit více uživatelů pomocí nárazníkových reklam, přeskočitelných reklam ve streamu nebo kombinací obou v rámci jedné kampaně.
  • Cílová frekvence: To vám umožní předat uživatelům kompletní sdělení prostřednictvím nepřeskočitelných in-stream reklam, přeskočitelných in-stream reklam a bumper reklam.

Co jsou reklamy ve feedu?

 In-feed video reklamy zobrazují vaše kampaně vedle obsahu YouTube, který je relevantní pro vaše cílové publikum. Tyto reklamy se zobrazují ve výsledcích vyhledávání YouTube, v sekci "sledovat další" na YouTube a v domovském kanálu v aplikaci YouTube.

Co jsou to reklamy v Shorts? 

Reklamy Shorts jsou přeskočitelné videoreklamy nebo reklamy s obrázky, které se zobrazují mezi krátkými filmy v kanálu Shorts Feed na YouTube.

Co jsou reklamy ve streamu? 

In-stream reklamy jsou kampaně, které se přehrávají před, během nebo po jiných videích na YouTube a na webových stránkách a v aplikacích partnerů Google Video. Existují dva typy in-stream reklam:

  • Přeskočitelné: Po pěti sekundách má divák možnost reklamu přeskočit a pokračovat ve sledování videa.
  • Nepřeskočitelná: U videí v délce 6 až 15 sekund umožňují nepřeskočitelné reklamy oslovit diváky celým svým sdělením.

Co říká společnost Google. Mluvčí společnosti Google se k novým formátům VRC vyjádřil ve svém prohlášení:

  • "Lidé využívají YouTube novými způsoby, od prozkoumávání šortek na mobilních zařízeních až po vyhledávání obsahu na televizních obrazovkách. Toto vyvíjející se prostředí představuje pro značky více příležitostí, jak se na platformě spojit se svým cílovým publikem."
  • "Multiformátové reklamy ve spojení s výkonem umělé inteligence Google přinášejí větší dosah a efektivitu."

Zdroj: marketingland.com, facebook.com, cpcstrategy.com

Autor: Vlastimil Malík

Foto zdroj: pixabay.com

Více článků z blogu

Používáme tyto nástroje

WordPress
PrestaShop
WooCommerce
Upgates
FastCentrik
Shoptet
GA4
Google Merchant
Google Tag Manager
Collabim
Marketing Miner
ahrefs
ecomail
Mailchimp